Spring naar content
13 juni

Het belang van data en onderzoek in de fitnessbranche

In een wereld die voortdurend verandert, heeft de fitnessbranche zich keer op keer moeten aanpassen. Denk even terug aan het begin van de coronacrisis.

Plotseling gingen overal ter wereld de deuren van sportscholen dicht, een klap die we allemaal voelden. Dit was niet alleen een test van onze veerkracht, maar ook een wake-up call over het belang van betrouwbare data.

Data waren cruciaal om onze overheden ervan te overtuigen dat fitnesscentra veilig konden heropenen. Ze hielpen ons te pleiten voor steunmaatregelen en uiteindelijk voor de geleidelijke terugkeer van onze leden.

Die periode heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe essentieel data zijn voor ons voortbestaan en onze groei.

Fast forward naar vandaag en we staan voor een nieuwe uitdaging: een dreigende btw-verhoging op sportdiensten.

Opnieuw vinden we onszelf in een strijd waarbij de kracht van goed onderbouwde data onmisbaar is. Deze gegevens zijn niet alleen nuttig om de directe financiële impact van dergelijke maatregelen te tonen, maar ook om het brede belang van fitness voor de volksgezondheid en welzijn te onderstrepen.

Het recente European Health & Fitness Forum bracht een ander belangrijk punt aan het licht: het belang van sectorbrede dataverzameling.

Door samen te werken en gegevens te delen, kunnen we een sterkere, meer verenigd front vormen tegen externe bedreigingen en intern de kwaliteit van onze diensten verbeteren.

Deze verhalen tonen aan waarom data niet alleen een tool zijn voor bedrijfsvoering, maar een fundament waarop de hele fitnessbranche kan bouwen.

Of het nu gaat om het navigeren door een pandemie, het vechten tegen ongunstige regelgeving, of het simpelweg verbeteren van onze dagelijkse diensten, data geven ons het vermogen om geïnformeerde beslissingen te nemen en onze sector vooruit te helpen.

Bereid je voor om meer te leren over de kracht van data tijdens het aanstaande NL Actief symposium, waar we samen met ons panel stilstaan bij de belangrijkste inzichten uit de nieuwste onderzoeken.

Het belang van data en onderzoek in de fitnessbranche

De complexe uitdagingen waar onze branche voor staat, onderstrepen het onmisbare belang van gedegen data en onderzoek.

Wij, als fitnessbranche met haar professionals, opereren in een speelveld dat continu beïnvloed wordt door zowel politieke als economische krachten.

Deze invloeden kunnen soms abrupt onze dagelijkse operaties en langetermijnstrategieën ontwrichten.

Door te investeren in onderzoek en het verzamelen van betrouwbare data, kunnen we niet alleen reageren op huidige uitdagingen, maar ook anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.

Politieke belangen en regelgeving

Tijdens de coronacrisis werd onze fitnessbranche een van de zwaarst getroffen sectoren. Fitnesscentra moesten sluiten en de inkomsten daalden drastisch.

Het was een periode waarin de overheid moest beslissen welke sectoren essentieel waren.

Dit bracht een enorme uitdaging met zich mee: hoe overtuig je de overheid dat onze sector niet alleen essentieel is, maar ook veilig kan functioneren?

In deze situaties wordt het belang van data duidelijk. Met harde cijfers over het aantal mensen dat regelmatig sport en de directe link tussen regelmatige lichaamsbeweging en lagere gezondheidskosten, hadden we een sterk argument kunnen maken. Echter, het gebrek aan gecoördineerd verzamelde en breed toegankelijke data maakte ons een makkelijk doelwit voor strenge maatregelen.

Recentelijk, tijdens het European Health and Fitness Forum van 2024, werd dit punt nogmaals benadrukt. Er werd uitgebreid gesproken over het belang van sectorbreed verzamelen van data.

De consensus was duidelijk: als branche moeten we samenwerken en onze data delen. Er is in geen enkele branche zoveel data beschikbaar als in de onze, maar het is cruciaal dat we hier ook daadwerkelijk iets mee doen.

Data waren een hot topic tijdens dit grote Europese event voor fitnessondernemers, waarbij de nadruk lag op de kracht van gezamenlijke actie en de immense mogelijkheden die dit biedt voor de toekomst van onze sector.

het belang van fitness data

De noodzaak van professionalisering

In de fitnessbranche, waar de toetredingsdrempel verrassend laag is, heeft de explosieve groei geleid tot een verzadigd landschap vol zelfverklaarde experts.

Veel van deze zogenaamde professionals hebben misschien meer talent voor marketing dan voor coaching, waarbij fitnessondernemers en -professionals voor de kritische vraag komen te staan: hoe onderscheid je jezelf in een markt die overstroomd wordt door influencers?

Deze lage barrière voor toetreding bevordert weliswaar diversiteit en toegankelijkheid, mensen van allerlei achtergronden kunnen zonder kostbare opleidingen een carrière in fitness nastreven, maar het resulteert ook in een gebrek aan gestandaardiseerde kwaliteitsnormen en -controles.

Het directe gevolg hiervan is een wisselende kwaliteit van dienstverlening, waar klanten soms te maken krijgen met trainers wiens vaardigheden ontoereikend zijn.

Dit kan niet alleen hun gezondheidsdoelen schaden, maar ook de reputatie van de gehele sector. In een tijd waarin iedereen met een goede camera en een social media account zichzelf een fitnessguru kan noemen, wordt het essentieel om echte kwaliteit te kunnen aantonen.

Hierin ligt het belang van concrete data; zonder objectieve gegevens over de kwaliteit van trainingen, klanttevredenheid en de effectiviteit van verschillende trainingsmethoden, blijft onze branche hangen in subjectiviteit.

Data bieden ons de mogelijkheid om boven de menigte uit te stijgen en onze waarde duidelijk te maken. Door onderzoek kunnen we vaststellen wat onze trainers nodig hebben om te groeien en hun dienstverlening te verbeteren.

We kunnen identificeren welke opleidingen en certificeringen daadwerkelijk bijdragen aan betere trainingsresultaten en aantonen hoe onze diensten bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van onze klanten.

Een sectorbrede aanpak voor het verzamelen en delen van data, is hierbij cruciaal. Dit betekent dat we niet alleen als individuele bedrijven, maar als gehele branche samenwerken.

Door gezamenlijk data te verzamelen en te analyseren, kunnen we een benchmark stellen voor wat kwalitatieve fitnessdienstverlening inhoudt.

Het delen van deze gegevens binnen de branche helpt ook om de lat hoger te leggen voor alle professionals. Daarnaast bouwen we aan een reputatie die niet alleen gebaseerd is op flashy marketing, maar op echte, meetbare resultaten.

In een tijd waarin consumenten steeds sceptischer worden over de claims van online fitnesspersoonlijkheden, biedt het gebruik van gevalideerde data ons de kans om vertrouwen te wekken en de leiders van de toekomst te worden in de fitnessindustrie.

Begrip van de arbeidsmarkt

Het begrijpen van de arbeidsmarkt in de fitnessbranche onthult een opvallende en zorgwekkende trend: een hoog verloop onder trainers.

Veel getalenteerde individuen stappen vol enthousiasme de fitnesswereld in, maar een aanzienlijk aantal verlaat de sector vaak al binnen vijf jaar.

Dit fenomeen roept belangrijke vragen op over de duurzaamheid van carrières binnen onze branche en de factoren die bijdragen aan deze instabiliteit.

De oorzaken van dit hoge verloop zijn veelzijdig en complex. Financiële instabiliteit staat vaak bovenaan de lijst van redenen waarom trainers hun loopbaan in de fitnessbranche beëindigen. Velen vinden het moeilijk om een voorspelbaar en stabiel inkomen te genereren, vooral in de beginfase van hun carrière.

Daarnaast is er een gebrek aan duidelijke carrièremogelijkheden. Zonder een helder pad voor professionele ontwikkeling of vooruitzichten op promotie, voelen veel trainers zich gedesillusioneerd en beperkt in hun groeimogelijkheden.

De uitdagingen van het zelfstandig ondernemerschap spelen ook een rol. Veel fitnessprofessionals beginnen als zelfstandige ondernemer, maar zijn niet voorbereid op de zakelijke aspecten die bij deze onderneming komen kijken. Zaken zoals marketing, klantenwerving en financieel beheer kunnen overweldigend zijn voor iemand wiens passie en expertise liggen bij persoonlijke training en niet bij bedrijfsvoering.

Data kan cruciale inzichten bieden in deze problematiek. Door gegevens te verzamelen over waarom trainers stoppen, wat hun grootste uitdagingen zijn en waar hun behoeften liggen, kunnen we beginnen met het aanpakken van deze kwesties op een gefundeerde manier.

Data kunnen helpen om patronen te identificeren in de carrièrepaden van trainers, de effectiviteit van ondersteuningsprogramma’s te evalueren en om te zien welke middelen het meest effectief zijn in het ondersteunen van trainers bij hun professionele ontwikkeling.

Deze informatie is van onschatbare waarde, omdat het ons in staat stelt om gerichte ondersteuning te bieden, niet alleen op individueel niveau, maar ook op het niveau van de hele sector.

Door deze problemen aan te pakken met behulp van betrouwbare data, kunnen we strategieën ontwikkelen die niet alleen het verloop verminderen, maar ook de algehele kracht en veerkracht van de fitnessbranche versterken. Hierdoor kunnen we een meer ondersteunende en duurzame omgeving creëren waarin trainers niet alleen overleven, maar bloeien.

big data, machine learning en ai fitness

Het versterken van onze maatschappelijke rol

In de voortdurende dialoog met overheden over de plaats en prioriteit van fitness binnen het publieke beleid, staat de fitnessbranche voor een significante uitdaging.

Met de recente dreiging van een verhoging van de btw-tarieven op sport van 9 naar 21 procent, wordt het nog crucialer om de essentiële rol van sport en lichamelijke activiteit voor de volksgezondheid krachtig te onderstrepen.

Het gaat hier niet alleen om het beschermen van onze bedrijven, maar om het verdedigen van de gezondheid van onze samenleving.

Data spelen hierin een sleutelrol. Het biedt ons de onderbouwing die nodig is om beleidsmakers ervan te overtuigen dat investeringen in sport en beweging niet alleen gunstig zijn voor individuele gezondheid, maar ook economische voordelen bieden.

Door middel van concrete data en economische analyses kunnen we een sterker argument vormen voor het behouden of zelfs verlagen van de btw-tarieven op fitness.

Onderzoek naar sport en bewegen is van belang om de positieve opbrengsten van sport voor de maatschappij te vergroten, niet alleen voor topsport, maar juist ook voor de breedtesport.

Ontdek de toekomst van fitness op het NL Actief symposium

NL Actief symposium over data analyse

Na een jaar van samenwerking en diepgaand onderzoek is het bijna tijd voor het NL Actief symposium.

De afgelopen jaren is door verschillende partners, waaronder Technogym, LifeFitness en Matrix, geïnvesteerd in gezamenlijk onderzoek.

Hier bundelen NL Actief en haar partners hun krachten om jou als fitnessondernemer of -professional te voorzien van de nieuwste inzichten en cijfers uit onze branche.

Wat kun je verwachten?

Dit symposium richt zich op het bieden van een duidelijk beeld van zowel de vraag- als de aanbodzijde van de markt.

Het onderzoek van NL Actief en haar partners heeft specifiek gekeken naar de wensen van consumenten en hoe wij als fitnessprofessionals ons aanbod daarop kunnen afstemmen. En daarnaast is er gekeken naar de aanbodzijde. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Mulier Instituut, Peter Wolfhagen en in samenwerking met ClubPlanner.

Op het symposium zullen de onderzoekers de nieuwste cijfers onthullen.

Deze data zijn niet alleen cijfers; het zijn de inzichten die jou als ondernemer de mogelijkheid geven om jouw producten, activiteiten en diensten nog beter af te stemmen op de behoeften van je klanten. Na het symposium ontvangt iedereen het nieuwste personal training onderzoek boek.

Neem deel en verrijk je kennis

Als je streeft naar voortdurende groei en je wilt aanpassen aan de dynamische wereld van fitness, mag je dit symposium niet missen.

Het biedt niet alleen toegang tot essentiële onderzoeksgegevens, maar je zult ook praktische inzichten meenemen die direct toepasbaar zijn in je bedrijfsvoering.

Dit is jouw kans om diepgaande kennis op te doen, te netwerken met andere trainers en managers en je te laten inspireren door onze vooraanstaande keynote sprekers: Erik Wegewijs, Richard van Hooijdonk en Bouchra Talidi.

Mis het niet en meld je direct aan!

Aanmelden kan via deze link tot en met 19 juni 2024

Auteur: Melanie Verbueken