Spring naar content
23 mei

Mogelijke verhoging van btw zorgt voor onzekerheid binnen de Fitnessbranche

Arnhem, 23 mei 2024

Met bezorgdheid volgen we de recente ontwikkelingen die van invloed zijn op onze branche. Vandaag zijn er details van het partijenakkoord van de formerende partijen naar buiten gekomen, waarin een mogelijke verhoging van de btw is opgenomen.

Ondernemende sport en fitnessbranche

Hoewel de exacte details nog ontbreken, hebben we de afgelopen dagen intensief onderzoek gedaan en hebben we op basis van een doorrekening, uitgevoerd door MKB Nederland, vernomen dat deze btw-verhoging ook van toepassing zal zijn op de gelegenheid tot sportbeoefening, inclusief kaartjes en abonnementen voor sport bij ondernemers. Verenigingssport blijft echter uitgezonderd van de btw-heffing. Ook sportevenementen zullen worden getroffen door deze verhoging, die naar verwachting ingaat per 1 januari 2026. In het hoofdlijnenakkoord van de politieke partijen PVV, VVD, BBB en NSC staat dat het lage btw-tarief van 9 procent voor culturele goederen en diensten vanaf 2026 wordt afgeschaft. De btw gaat dan naar 21 procent. Op dit moment hebben we de bevestiging ontvangen van drie van de vier formerende partijen.

Zorgelijke ontwikkelingen

Dit nieuws is uiterst teleurstellend voor de ondernemende sport en onze belangrijke branche, en staat in schril contrast met de ambitie in het partijenakkoord om sport en bewegen meer in te zetten voor preventie en het verminderen van ziektekosten. We vragen ons dan ook af of de partijen zich dit realiseren! Als belangenbehartiger van de fitnessbranche streven we er voortdurend naar om de belangen onze achterban te beschermen en te verdedigen tegen externe bedreigingen, zoals deze aankondiging van een btw-verhoging voor sportgerelateerde diensten. NL Actief beraadt zich momenteel over de te volgen strategie om de belangen van onze branche te behartigen. We hebben een strategiewerkgroep samengesteld voor dit doel, waarin we samenwerken met belanghebbende partijen zoals MKB Nederland, VNO-NCW en het Platform Ondernemende Sportaanbieders.

Samen met belanghebbende partijen zullen wij ons inzetten om de impact van deze btw-verhoging te beperken en de belangen van onze branche te verdedigen. We zullen onze achterban gedurende dit proces continu op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen en acties die we ondernemen.

Zodra er meer bekend is over deze materie updaten we dit nieuwsbericht. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met info@nlactief.nl