Aanmelden symposium

Meld je aan voor ons symposium op 28 juni 2024! Ben jij klaar voor de toekomst?

Spring naar content

Het NL ACtief keurmerk

Alle bij NL Actief aangesloten centra worden gekeurd door stichting LERF, fysiek en/of op afstand. Hiermee borgen we gezamenlijk de kwaliteit in de fitnessbranche.

Kwaliteit en inzicht

Veilig en verantwoord sporten

Nederland kent steeds meer deelnemers aan ‘fitness’, inmiddels zo’n 3 miljoen. Redenen om aan fitness te doen zijn er in overvloed, bijvoorbeeld om af te vallen, ter voorkoming van blessures, om te revalideren, om sterker te worden, of gewoon voor het plezier. Wat het doel ook is: het is van het grootste belang om te sporten op een plek waar dit veilig en verantwoord kan. Alleen dan kunnen ieders doelen worden behaald. De branche is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het aanbod. Behouden en ontwikkelen van kwaliteit is dan ook kerntaak van NL Actief.

Om de consument te helpen een goede keuze te maken, hanteert de branche in Nederland een keurmerk: het NL Actief keurmerk. Om dit keurmerk te behalen heeft het fitnesscentrum voldaan aan strenge kwaliteitseisen die zijn getoetst door een onafhankelijk keuringsinstituut. Het keurmerk laat zien dat het fitnesscentrum de bedrijfsvoering goed op orde heeft, zodat de consument er vertrouwd kan sporten. Dit biedt het comfort dat sporten bij een NL Actief erkend fitnesscentrum verantwoord (keuring) en plezierig is en het laat tevens zien welk nabijgelegen centrum het best aansluit bij de persoonlijke behoefte (positionering).

Drie pijlers: wetgeving, voorwaarden en identiteit

De bij NL Actief aangesloten centra worden gecontroleerd op drie aspecten:

  • zij voldoen aan alle van toepassing zijnde eisen vanuit wet- en regelgeving;
  • zij hanteren de Algemene Leveringsvoorwaarden die NL Actief heeft opgesteld samen met de consumentenbond;
  • zij zijn transparant over hun aanbod van activiteiten en faciliteiten.

Bij het eerste aspect, wet- en regelgeving, kun je denken aan regels omtrent veiligheid (in brede zin), hygiëne, privacy, abonnementsvormen en het gebruik van sauna en zonnebank. Wat precies van toepassing is, hangt af van bijvoorbeeld het aanbod. Heeft een centrum bijvoorbeeld een eigen zwembad, dan moet het zwemwater goedgekeurd zijn. Onderdeel van deze pijler is de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie).

Bovenop de wetgeving omtrent leveringsvoorwaarden (over het opzeggen van abonnementen bijvoorbeeld) heeft NL Actief aanvullende voorwaarden opgesteld. Dit hebben we samen met de consumentenbond gedaan, zodat zowel de belangen van het fitnesscentrum als die van de klant hierin zijn vertegenwoordigd.

Het laatste aspect van de keuring zorgt ervoor dat inzichtelijk is wat je bij een centrum kan vinden. Op die manier is het gemakkelijker om sportaanbod te vinden dat écht past. Met name voor doelgroepen met bijzondere wensen of behoeften, zoals mensen met reuma, is dit van groot belang.

Keuren op afstand en op locatie

Ieder centrum dat zich aansluit bij NL Actief (met andere woorden: lid wordt), wordt bij aanmelding gekeurd en verklaart te voldoen aan alle criteria die op het centrum van toepassing zijn. Het centrum dient daarnaast de leveringsvoorwaarden te hanteren en deze actief te communiceren. Door een centrumprofiel in te vullen, is inzichtelijk wat een centrum te bieden heeft.

Mede op basis van wat wordt ingevuld, worden door de onafhankelijke keuringsinstantie aanvullende bewijsstukken opgevraagd. Heeft een centrum bijvoorbeeld een eigen zwembad, dan kan worden gevraagd naar de laatste twee maandelijkse kwaliteitscontroles van het zwemwater door de provincie.

Tot slot is het mogelijk dat op een locatie een fysieke keuring plaatsvindt. Dit gebeurt steekproefsgewijs, maar kan ook worden ingepland als het resultaat van de afstand-keuring vragen oproept, of als er meldingen zijn dat het centrum niet voldoet aan de keuringscriteria.

Om het keurmerk te ontwikkelen, de keuringen te organiseren, het digitale systeem te onderhouden en de benodigde externe expertise in te kunnen zetten, betalen leden van NL Actief een jaarlijkse kwaliteitsbijdrage als onderdeel van hun eigen bijdrage (contributie).

Onafhankelijkheid is de basis

De keuringscriteria en bijbehorende -systematiek zijn opgesteld door NL Actief, in samenwerking met onze kennispartner Kenniscentrum sport & bewegen. Kenniscentrum sport & bewegen wordt in de sportsector door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gepositioneerd als onafhankelijk wetenschappelijk kennisinstituut.

De uitvoering van de keuringen is belegd bij de Stichting Landelijke erkenningsregeling Fitness (LERF). LERF is een onafhankelijke partij, die nauw samenwerkt met NL Actief en een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit in onze branche.

Branchediploma op zak? FITNED.NL!

Toon je vakmanschap aan potentiële klanten en werkgevers en profiteer van diverse voordelen!