Aanmelden symposium

Meld je aan voor ons symposium op 28 juni 2024! Ben jij klaar voor de toekomst?

Spring naar content

Over de branche-examens

NL Actief beheert de branchediploma’s en bijbehorende examens voor fitnessprofessionals in Nederland. Ook examen doen? Hier vind je de informatie die je nodig hebt.

Examen doen

Ben je bezig met een opleiding voor één van de branche-examens? Grote kans dat jouw opleider alles voor je regelt omtrent de examens. In dat geval kan de opleider je ook informeren over wanneer je examen kunt doen en hoe je kunt inschrijven. Nog op zoek naar een opleider? Kies dan voor één van onze erkende opleiders. Zij bieden je een goede start van je carrière in onze branche en de mogelijkheid het branchediploma te behalen.

Het is ook mogelijk om examen te doen zonder een opleiding te volgen. Of dat de verstandigste keuze is voor jou, hangt af van onder andere je ervaring met fitnessinstructie en van de opleidingen die je misschien eerder al hebt gevolgd. We raden je aan om jezelf eerst goed te informeren over de wat de examenonderdelen inhouden. Dan kun je weloverwogen beslissen. Je vindt deze informatie op de pagina’s over het betreffende diploma.

Aan- en afmelden

Volg je een opleiding? Dan regelt jouw opleider in de meeste gevallen dat je aan- en eventueel afgemeld wordt voor het branche-examen. Dit regel je met hen. De regels voor afmelden worden in dat geval bepaalt door de opleider.

Wil je het examen rechtstreeks via NL Actief doen? Dan kun je jezelf hieronder aanmelden. Een examen kun je alleen in bijzondere gevallen annuleren en natuurlijk alleen maar vooraf. Een gemist examen waarvoor je je niet hebt afgemeld, telt ook als poging. Heb je deelgenomen aan één of meerdere van de examenonderdelen, maar wil je de resterende onderdelen niet meer afmaken, dan is het niet mogelijk om het examengeld (deels of geheel) terug te krijgen. Doe je examen via NL Actief, dan neem je voor annuleringen contact op met het examenbureau via 085-4869150 of opleidingen@nlactief.nl.

Herkansing nodig?

Je hebt altijd recht op één herkansing voor het theorie-examen en één herkansing voor het portfolio. Als je de examens bij NL Actief hebt ingekocht, dan is de tweede poging gratis. Daarna kun je tegen extra kosten een derde en vierde poging doen voor deze examenonderdelen. Doe je examen bij een opleider, dan kan deze je verder informeren over de mogelijkheden. Na vier pogingen moet je zes maanden wachten om opnieuw examen te kunnen doen.

Voor iedere extra poging van het praktijkexamen (Fitnesstrainer A en Groepslesinstructeur) en het reflectiegesprek (Fitnesstrainer B) moet je opnieuw aanmelden. Ook hier moet je na vier pogingen zes maanden wachten.

Tarieven 2024

Bij de meeste erkende opleiders zitten de examenkosten inbegrepen bij een opleiding. Controleer dit van tevoren goed, dan kom je niet voor verrassingen te staan. Als je de examens bij NL Actief doet, dan gelden onderstaande tarieven. Daarbij is steeds inbegrepen (indien van toepassing): theorie-examen inclusief herkansing, beoordeling van het portfolio inclusief herkansing, eindexamen, administratie- en servicekosten en het diploma.

Volledig examen (exclusief cursusboek)Kosten
Fitnesstrainer A (niveau 3)€ 355,-
Groepslesinstructeur (niveau 3)€ 355,-
Fitnesstrainer B (niveau 4)€ 355,-
Bewegingsdeskundige Diabetes Mellitus€ 75,-
Bewegingsdeskundige Overgewicht en Obesitas€ 75,-
Bewegingsdeskundige Niet-Aangeboren Hersenletsel€ 155,-
Assistent Fitnesstrainer€ 75,-

In sommige gevallen is het nodig om examenonderdelen te herkansen of is er sprake van vrijstelling voor bepaalde examenonderdelen. In dat geval zijn onderstaande tarieven van toepassing. Als je alle onderdelen moet afleggen, dan is het niet mogelijk om per onderdeel te betalen.

ExamenKosten
Theorie-examen, inclusief herkansing€ 75,-
Portfoliobeoordeling, inclusief herkansing€ 80,-
Portfoliobeoordeling NAH€ 80,-
Praktijkexamen Fitnesstrainer A€ 200,-
Praktijkexamen Groepslesinstructeur€ 200,-
Praktijkexamen Fitnesstrainer B€ 200,-

Vrijstelling

In sommige gevallen is het mogelijk om vrijstelling te krijgen voor een examenonderdeel, bijvoorbeeld als je een relevante (door ons goedgekeurde) opleiding hebt afgerond, of voldoende werkervaring als fitnessinstructeur kunt aantonen. Of er een vrijstelling mogelijk is, bekijken we per persoon op basis van een aantal regels. In alle gevallen bepalen wij of en welke vrijstelling je krijgt. Neem voor meer informatie contact op met ons examenbureau, via 085-4869100 of opleidingen@nlactief.nl.

In sommige gevallen kun je zonder examen te doen registreren in FITNED.NL en op die manier toegang krijgen tot de branche-examens van een hoger niveau. Dit is bijvoorbeeld als je een daarvoor door NL Actief goedgekeurd diploma in je bezit hebt. Voor meer informatie kun je een mailt sturen naar info@nlactief.nl, waarin je aangeeft over welke diploma‘s je beschikt.

Examens inzien

Papieren theorie-examens kun je alleen inzien op de locatie van de opleider (tot maximaal 6 maanden na het examen) en mag je op wat voor wijze dan ook in geen geval meenemen of kopiëren. Heb je examen gedaan op kantoor bij NL Actief? Dan kun je alleen bij ons op kantoor de toets inzien. Een opleider kan in geen geval je cijfer aanpassen.

De beoordelingsformulieren voor het portfolio krijg je standaard toegestuurd per e-mail, of zijn op te vragen bij je opleider.

Wil je weten wat je verbeterpunten zijn voor het praktijkexamen of het reflectiegesprek? Neem daarvoor contact op met je opleider of met NL Actief. Een opleider kan de beoordeling opvragen bij NL Actief en deze met je bespreken. De opleider kan de uitslag niet aanpassen.

Bezwaar aantekenen

Ben je het niet eens met de uitslag? Dan kun je binnen vier weken na de examendatum bezwaar aantekenen bij NL Actief. Dit doe je door een e-mail te richten aan opleidingen@nlactief.nl, waarin je aangeeft waarom je het niet eens bent met de uitslag. Hierbij gaat het niet om een meningsverschil tussen jou en de examinator. Bezwaar aantekenen kan alleen als je denkt dat niet de juiste procedure is gevolgd bij het examen, of als de regels van het examenreglement zijn overtreden.

Wil je overleggen over je bezwaar voordat je dit indient, of heb je advies nodig? Bel dan met het examenbureau via 085-4869150. Je kunt telefonisch niet je bezwaar doorgeven. Dit moet altijd schriftelijk, per e-mail of per brief. Anders kunnen wij hem niet in behandeling nemen.

Hulp nodig?

Heb je nog een vraag? Misschien vind je het antwoord in het volledige examenreglement, bij de veelgestelde vragen of in de cursushandleidingen. Natuurlijk mag je hem ook gewoon stellen aan ons examenbureau. Dat kan met het formulier hieronder, telefonisch (085-4869150).

Branchediploma op zak? FITNED.NL!

Toon je vakmanschap aan potentiële klanten en werkgevers en profiteer van diverse voordelen!