Spring naar content

Wie wij zijn

NL Actief is de branchevereniging van de erkende en ondernemende sport- en beweegbedrijven in Nederland. Bij NL Actief zijn zo’n 1000 locaties met in totaal 4,3 miljoen fitnessconsumenten aangesloten. Lees hier onze missie en visie.

Kwaliteit en vakmanschap

Omdat goed wel zo fijn is.

Nederland kent zo’n 4,3 miljoen fitnessdeelnemers. Dat is geen verrassing, want fitness is er voor bijna alle doelgroepen en doelstellingen. Fitness is technisch niet moeilijk en kan waar, wanneer en met wie je maar wilt. Voor iedere sporter is het van het grootste belang te sporten op een manier die bij hem of haar past. Op die manier bereik je sneller je doel en kun je het langst van je sport blijven genieten. NL Actief staat voor kwaliteit, van locaties en professionals. En we werken daar blijvend aan, door o.a.:

  • Onafhankelijk NL Actief keurmerk voor fitnessclubs
  • Een transparant online kwaliteitsregister van locaties en professionals
  • Afspraken over vereiste beroepscompetenties, onafhankelijke toetsing en gratis registratie

Kennis en innovatie

Altijd blijven ontwikkelen.

Onze dynamische branche is altijd in ontwikkeling. En die ontwikkelingen gaan snel. Tegelijk is training en sport iets van alle tijden. NL Actief staat voor actuele vakkennis, volgt nieuwe ontwikkelingen op de voet en heeft het vizier op de toekomst gericht. NL Actief werkt intensief samen met diverse commissies en een groeiende groep enthousiaste en deskundige kennispartners, o.a. in ons ‘Fitness Innovatie Lab’. De opbrengsten van deze samenwerking zijn terug te zien in o.a.:

verantwoord en doelgericht sporten?

Onze ruim 1000 locaties en preventiecentra staan voor kwaliteit.

Belangenbehartiging

De kracht van het collectief.

Bij NL Actief zijn 1000 locaties aangesloten. Deze zijn zowel qua spreiding als qua identiteit representatief voor de markt als geheel. Door ons te verenigen ontstaat massa. En die massa zorgt voor mogelijkheden. NL Actief probeert niet alleen bedreigingen af te wenden, maar vooral ook kansen voor onze branche te verzilveren, door o.a. lobby en het versterken van contacten binnen en met het werkveld. Ook organiseren we op diverse vlakken concrete voordelen voor bij ons aangesloten centra. Wat onze vereniging ons zoal oplevert:

Ondersteunende dienstverlening

Haal alles uit je onderneming.

Als ondernemer ben je het liefst bezig met ondernemen. Maar soms worden we hierin geconfronteerd met noodzakelijke taken die daarvan afleiden. De kracht van onze collectiviteit stelt ons in staat een interessant pakket aan ondersteunende diensten aan te bieden, waarmee wij het voor jou zo makkelijk mogelijk maken je te richten op waar je hart sneller van gaat kloppen. Voor onze leden betekent dit GRATIS ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering, personeel, kwaliteit en product- en methodiekontwikkeling. Een greep uit ons aanbod:

  • NIEUW! ‘Mijn NL Actief’ omgeving: alles voor jou bij elkaar
  • Handboek personeelszaken met o.a. salarisschalen en functiewaarderingen
  • Laat ons je licenties bij de muziek- en beeldrechten beheren
  • Ondersteuning bij het goed invulling geven aan de AVG en de nieuwe energiewet
  • Juridisch advies en bemiddeling bij geschillen

Missie

NL Actief ontwikkelt en borgt de kwaliteit in de fitnessbranche en draagt eraan bij dat meer mensen gaan sporten en bewegen. Doel is om de ontwikkeling, de kwaliteit, de maatschappelijke positie en het succes van de ondernemende aanbieder van sport en bewegen te bevorderen.

Visie

NL Actief levert een belangrijke bijdrage aan welzijn, gezondheid en vitaliteit in Nederland. Daarnaast zorgen de leden van NL Actief voor sociale binding in een ongedwongen sfeer. NL Actief en haar netwerk zijn een onmisbare schakel bij vorming en realisatie van beleid op het gebied van gezondheid, vitaliteit en duurzaamheid in Nederland.

Een rijke historie

Van Fit!vak naar NL Actief.

Fitness heeft een belangrijke plaats verworven in het leven van veel Nederlanders. NL Actief (voorheen Fit!vak) opgericht in 1991, heeft daar een essentiële rol in gespeeld. Wie nu een bij NL Actief aangesloten locatie binnenstapt, kan rekenen op een goede kwaliteit in materiaal en begeleiding en op uitstekende lidmaatschapsvoorwaarden. NL Actief heeft de standaard in de markt gezet en die standaard is hoog. En als er bij sommige ondernemers in de branche zaken niet goed gaan, geeft NL Actief aan dat haar leden wél staan voor kwaliteit.

NL Actief heeft daarmee een bijdrage geleverd aan de groei van de markt. Steeds meer mensen bezoeken een sportcentrum. Er zijn nu meer dan drie miljoen leden van fitnesscentra en daarmee telt het meer beoefenaren dan welke sport ook in Nederland. De groei van fitness is vooral gerealiseerd doordat er meer maatschappelijke aandacht is voor een gezonde leefstijl en omdat fitness voor méér mensen in beeld is gekomen.

NL Actief heeft de afgelopen jaren als kwaliteitsbewaker en -aanjager het niveau van de gehele branche naar een hoger niveau getild (uitstekende leveringsvoorwaarden opgesteld in samenwerking met de Consumentenbond, prima verzekeringen afgestemd op de branche, een goed lopend examenbureau, het ontwikkelen van beroepscompetenties (vakmanschap), kwalitatief goede examinering) én de ontwikkeling van kwaliteitscentra gestimuleerd.