Spring naar content
31 oktober

NL Actief en kennispartners investeren in onderzoek naar fitnessindustrie

Persbericht – 31 oktober 2023

PAPENDAL – Branchevereniging NL Actief en haar kennispartners Technogym, Matrix en Life Fitness gaan samen structureel investeren in onderzoek naar de vraag- en aanbodzijde van de fitnessindustrie in Nederland. Meer kennis daarover is cruciaal om de fitnesssector verder te laten groeien en een hoge kwaliteitsstandaard te borgen. Het Mulier Instituut en Activity Workx zijn gevraagd in samenspraak met de fitnessbranche een onderzoeksagenda op te stellen en uit te voeren. Dit najaar starten de eerste onderzoeksactiviteiten. 

Nog geen structureel onderzoek in fitnesssector 

Tot op heden is er geen structureel onderzoek in de fitnesssector gedaan. Er zijn – zeker in de laatste tien jaar – wel rapporten uitgekomen, maar deze onderzoeken hadden geen structureel karakter. Voor NL Actief, Technogym, Matrix, Life Fitness en de onderzoekspartners was dat reden het initiatief te nemen om tot een onderzoeksplan voor de fitnesssector voor de komende jaren te komen.  

Onderzoek naar behoeften, vraag, aanbod en economische waarde 

Het onderzoek heeft tot doel om zicht te houden op de wensen van de consument, het aanbod beter af te stemmen op de vraag en producenten en aanbieders duidelijk te maken wat ze moeten of kunnen ontwikkelen. Daarnaast is het van belang om met het onderzoek de maatschappelijke en economische waarde van de fitnesssector verder te onderbouwen en effecten van aangeboden activiteiten inzichtelijk te krijgen. 

Professionalisering van de branche 

De onderzoeken geven daarnaast een impuls aan de verdere professionalisering van de branche. Ondernemers in de sector krijgen informatie en operationele kengetallen op basis waarvan ze efficiënter kunnen werken en nieuwe producten, activiteiten en diensten kunnen ontwikkelen die nog beter aansluiten op de wensen van consumenten en stakeholders.  

Dit versterkt de leidende positie van de fitnessbranche op het gebied van integratie van technologie en digitale innovaties. Dat draagt bij aan een verdere groei van het aantal Nederlanders dat gebruik maakt van het aanbod van de fitnesssector. 

Sterkere positie voor de fitnessbranche 

Structureel onderzoek versterkt de onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde kennispositie van de fitnesssector en het fitnessecosysteem. Hiermee kan de fitnessbranche zich krachtiger positioneren bij beleidsontwikkelingen over de transitie naar een gezonder Nederland. Sport en bewegen vormen immers de kernoplossing voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van vitaliteit. 

“Voldoende beweging, goede voeding en een positieve mindset, des te meer mensen we inspireren hiervan een gewoonte te maken, des te beter wordt de kwaliteit van leven op deze planeet. Samen onderzoeken we hoe we Nederland gezonder kunnen maken. Lets move for a better world (TechnoGym).” 

“Bij Life Fitness zijn we toegewijd aan het inspireren van een gezonder leven, en via onze samenwerking met NL Actief zijn we enthousiast om bij te dragen aan een fitter en gezonder Nederland (Life Fitness).” 

“Met nieuwe kennis de fitnessbranche verder helpen. Daar wordt de branche de beter van, en onze klanten dus ook. Voor ons een enorme motivatie om gezamenlijk de schouders onder dit structurele onderzoeksplan te zetten (Matrix Fitness).” 

Voor eventuele vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met NL Actief via info@nlactief.nl of op het nummer 085 4869100.