Spring naar content
03 mei

De highlights van het European Health and Fitness Forum 2024

Op 10 april waren wij aanwezig op de 11e editie van het European Health and Fitness Forum (EHFF) in Keulen. Georganiseerd door EuropeActive, markeert dit prestigieuze evenement de kick-off van de FIBO, ‘s werelds grootste expo voor fitnessfanaten en professionals.

Meer dan 600 toonaangevende stakeholders uit alle hoeken van de wereld kwamen samen onder het veelbelovende thema: ‘Future-Proofing Your Business through Strategic Management’.

EHFF vormt het epicentrum waar visionairs en game-changers samenkomen om de toekomst van fitness te vormgeven.

Van revolutionaire managementstrategieën tot de nieuwste trends en innovaties in de branche – het forum biedt een schat aan kennis, rechtstreeks van de voorhoede van de fitnessindustrie.

In dit blogartikel duiken we diep in de meest opvallende inzichten en ontwikkelingen die tijdens dit inspirerende event zijn gedeeld. Bereid je voor om geïnspireerd te raken!

Kleine branche met de grootste impact

Tijdens de openingsceremonie van het European Health & Fitness Forum sloeg David Stalker, voormalig president van EuropeActive, meteen een krachtige toon aan.

“Hoewel we misschien een van de kleinste sectoren zijn, bezitten we het potentieel om de grootste impact op de mensheid te hebben,” verklaarde hij.

Met die woorden lanceerde hij de ambitieuze doelstelling van EuropeActive: “More people, more active, more often.”

Het plan is om tegen 2030 maar liefst 100 miljoen Europeanen actiever en vaker te laten bewegen. Ondanks de schijnbare uitdaging van deze doelstelling, is dit verrassend haalbaar.

Met een noodzakelijke groei van slechts 5,8% over de komende 5,5 jaar – en met nu al 67 miljoen fitnessleden in Europa – zijn we al op een veelbelovend pad.

Met deze inspirerende woorden opende David Stalker niet alleen het forum, maar ook een nieuw hoofdstuk voor onze sector, vol hoop en vastberadenheid om werkelijk een verschil te maken.

NL Actief bezoekt European Health & Fitness Forum 2024

Inzicht in de fitnessmarkt: het European Health & Fitness Market Report 2024

Een gedetailleerde presentatie van het European Health & Fitness Market Report 2024 (EHFMR) door EuropeActive en Deloitte opende het 11e EHFF 2024.

EuropeActive ambassadeur Herman Rutgers en Karsten Hollasch van Deloitte presenteerden de nieuwste cijfers van de fitnessbranche, belangrijkste bevindingen, huidige markttrends en inzichten in consumentengedrag.

Deze jaarlijkse traditie biedt een diepgaand inzicht in de actuele trends en ontwikkelingen binnen onze sector.

Belangrijkste inzichten en cijfers:

 • Een omzetgroei van 14% van 2022 naar 2023, met een totaal van €31,8 miljard in de Europese fitnessbranche. Deze groei is te danken aan een toename van het aantal leden en prijsstijgingen.
 • Een stijging van 7,5% in het aantal fitnessleden in Europa van het jaar 2022 naar 2023.
 • Een toename van 1,4% in het aantal clubs; in 2023 waren er 65.000 fitnessclubs in Europa.

Deze cijfers laten zien dat we niet alleen zijn hersteld van de pre-covid niveaus, maar deze zelfs hebben overstegen.

De sector blijft groeien en bloeien, wat bewijst hoe veerkrachtig en dynamisch de fitnessbranche werkelijk is.

Btw-tarieven op fitness in Europa: politieke en economische uitdaging

Een opvallend punt dat naar voren kwam tijdens het EHFF was de uiteenlopende btw-tarieven op fitnessdiensten in verschillende Europese landen.

In Nederland genieten we momenteel van een relatief laag btw-tarief van 9% voor fitnessdiensten.

Echter, de overweging om dit tarief te verhogen staat in schril contrast met de situatie in andere landen. Zo profiteert België van een nog lager tarief van 6%, terwijl onze buren in Duitsland en Frankrijk respectievelijk 19% en 20% btw heffen.

Spanje en Hongarije hanteren zelfs tarieven van 21% en 27%, terwijl in Noorwegen fitnessdiensten volledig vrijgesteld zijn van btw.

Deze variatie in tarieven vormt niet alleen een financiële uitdaging, maar is ook politiek geladen. Het roept vragen op over de keuzes in fiscaal beleid en de prioritering van volksgezondheid.

Als sector is het cruciaal dat wij overtuigend bewijs leveren aan de overheden om de essentiële rol van sport en lichamelijke activiteit voor de volksgezondheid te benadrukken.

Door gebruik te maken van concrete data en economische analyses kunnen we een sterker argument vormen voor het behouden of zelfs verlagen van de btw-tarieven op fitness.

Verschuiving naar Fitnessclubs en hybride modellen

Recent onderzoek, gepresenteerd tijdens het European Health & Fitness Forum, werpt licht op hoe onze sportgewoonten transformeren.

Met gegevens verzameld van 10.840 respondenten uit 19 landen, is een duidelijke trend waarneembaar: een verschuiving van thuis sporten naar een toename in het bezoek aan fitnessclubs.

Belangrijke verschuivingen in sportgedrag:

 • Fitnessclubs: een significante stijging in het aantal mensen dat sport bij fitnessclubs, van 33% in 2022 naar 40% in 2023, en door naar 46% in 2024.
 • Thuisgebruikers: een afname bij de thuis sporters, van 66% in 2022 naar 60% in 2023, en verder naar 53% in 2024.
 • Buitensporters: de populariteit van buitensport blijft relatief stabiel met een lichte daling, van 51% in 2022 naar 52% in 2023 en vervolgens naar 49% in 2024.

Deze data laten ook zien dat er een groeiende voorkeur is voor hybride fitnessoplossingen, waarbij klanten verschillende soorten activiteiten combineren:

 • Exclusief op fysieke locatie: gestegen van 19% naar 25%.
 • Exclusief thuis: een lichte daling van 16% naar 15%.
 • Exclusief buitensport: stabiel gebleven op 12%.
 • Combinatie van buitensport en thuis: gedaald van 23% naar 20%.
 • Combinatie van buitensport en fitnessclub: gestegen van 5% naar 7%.
 • Combinatie van fitnessclub en thuis: gedaald van 9% naar 8%.
 • Combinatie van alle drie: gedaald van 12% naar 10%.

Deze verschuivingen suggereren dat, hoewel de voorkeur voor exclusief sporten op locatie toeneemt, er een blijvende waardering is voor de flexibiliteit van hybride fitnessmodellen.

Prijs blijft doorslaggevend bij de keuze voor fitnessclubs

Hoewel de fitnessbranche een breed scala aan trends en veranderingen ondergaat, blijft één factor dominant in het beslissingsproces van de consument: de prijs.

Wanneer mensen een keuze maken voor een fitnessclub, staat de kostenpost nog steeds bovenaan de lijst van overwegingen. Prijs wordt op de voet gevolgd door andere belangrijke aspecten zoals de locatie, de kwaliteit van de diensten, de beschikbare faciliteiten en de openingstijden van de club.

Opvallend is dat, ondanks een groeiende maatschappelijke focus op duurzaamheid, dit aspect nog geen significant onderdeel vormt van de keuzecriteria voor de meeste fitnessenthousiasten.

Onbenutte kansen in digitale oplossingen voor fitnessondernemers

De fitnessindustrie staat op een digitaal keerpunt. Hoewel de vraag naar technologische innovaties sterk toeneemt, blijft het aanbod ver achter bij de behoeften van de klant. Dit creëert aanzienlijke kansen voor fitnessondernemers die bereid zijn te investeren in digitale tools.

Klanten verlangen steeds vaker naar geavanceerde technologische oplossingen. Denk aan activity trackers, digitale klantendossiers, soepele digitale opzegopties, online klantenservice, en tools voor het bijhouden van lichaamssamenstelling. Deze voorkeuren onderstrepen de verschuiving naar een meer geïntegreerde en technologisch ondersteunde fitnesservaring.

Echter, een gapend gat tussen vraag en aanbod wordt duidelijk zichtbaar door de volgende cijfers:

 • Activiteitengeschiedenis: hoewel 68% van de klanten graag hun activiteitengeschiedenis wil kunnen inzien, beschikt slechts 38% over deze mogelijkheid bij hun huidige club.
 • Digitaal lidmaatschap: 71% van de klanten geeft de voorkeur aan een digitaal lidmaatschap, maar slechts 40% meldt dat hun fitnessclub deze optie biedt.
 • Lichaamssamenstelling: 66% van de klanten is geïnteresseerd in het monitoren van hun lichaamssamenstelling, terwijl maar 31% van de clubs deze dienst aanbiedt.

Verzadiging of verschuiving? Afname in het gebruik van wearables

In 2024 is het gebruik van wearables in de fitnessbranche gedaald naar 38%, tegenover 40% in 2022. Deze afname suggereert een mogelijke marktverzadiging of een verschuiving in de voorkeuren van consumenten.

Voor fitnessondernemers en technologieontwikkelaars is dit een teken dat aanpassing en innovatie nodig zijn om aan te sluiten bij de evoluerende behoeften van hun klanten.

Opkomst van volledig geautomatiseerde clubs

Een interessante ontwikkeling in de fitnessbranche is de opkomst van volledig geautomatiseerde sportscholen zonder personeel.

Uit recente gegevens blijkt dat 57% van de sporters de voorkeur geeft aan clubs met personeel, maar een aanzienlijk deel, 43%, geeft aan geen behoefte te hebben aan persoonlijke assistentie tijdens hun trainingen.

Deze cijfers illustreren een duidelijke splitsing in consumentenvoorkeuren en wijzen op een groeiende niche voor volledig geautomatiseerde gyms.

fitnessintermediairs cijfers

Groeiende invloed van fitnessintermediairs

De invloed van fitnessintermediairs op de markt neemt toe, een trend die zichtbaar is in de gestage groei van het aantal gebruikers van deze platforms.

In Duitsland, bijvoorbeeld, is het aantal mensen dat via intermediaire platforms sport, gegroeid naar 730.000.

Deze platforms laten een opmerkelijke groei zien:

 • Van 98.000 in 2021 naar 104.000 in 2022, een groei van 6%.
 • Van 104.000 naar 115.000 van 2022 naar 2023, een toename van 11%.

Deze cijfers suggereren dat hoewel onafhankelijke sportscholen, of single operators, naar verwachting niet zullen verdwijnen, ze wel hun strategieën moeten herzien om te kunnen concurreren.

Dit kan inhouden dat ze hun aanbod moeten diversifiëren, meer waarde moeten creëren, of unieke diensten moeten introduceren om aantrekkelijk te blijven voor de moderne fitnessconsument.

kunstmatige intelligentie in de fitnessbranche AI

AI: vriend of vijand?

Tijdens zijn recente presentatie onderzocht Ian Mullane de impact van AI-technologieën zoals machine learning en deep learning op de fitnesssector.

Mullane benadrukte de revolutionaire mogelijkheden van AI voor klantbehoud. Door het gebruik van voorspellende analyses kunnen klanten ‘at risk’ vroegtijdig worden geïdentificeerd. Dit vormt een aanzienlijke verbetering ten opzichte van traditionele methoden.

Een sprekend voorbeeld van de effectiviteit van AI is de AI-bot ‘Jenny’. Als salesassistent overtrof Jenny menselijke collega’s door nauwkeurig in te spelen op klantintenties, wat resulteerde in hogere conversiepercentages.

Verder lichtte Mullane toe dat, hoewel de fitnessbranche achterloopt op andere sectoren wat betreft de implementatie van AI, het potentieel voor ingrijpende veranderingen enorm is.

Hij introduceerde de ‘large action models’, geavanceerde systemen die niet alleen informatie verwerken maar ook zelfstandig acties kunnen uitvoeren, zoals het maken van reserveringen.

AI robot Jenny

De menselijke impact van AI

Verre van banen over te nemen, stelt AI medewerkers in de fitnesssector in staat zich te richten op het creëren van waardevollere ervaringen voor klanten.

Door routinematige taken over te nemen, vermindert AI het risico op fouten en verhoogt het de efficiëntie.

Perspectieven op AI

Mullane sloot af met een reflectie op de echte waarde van technologie in de fitnessbranche. Hij stelde voor dat de focus niet zou moeten liggen op financiële incentives, maar op hoe technologie kan bijdragen aan het motiveren en betrekken van klanten.

Dit onderstreept de potentieel positieve rol van AI in het verrijken van de klantbeleving en het stimuleren van een actievere levensstijl.

Conclusie: kleine branche met grote ambities

Het European Health & Fitness Forum 2024 heeft ons nogmaals herinnerd aan de kracht en potentieel van onze ‘kleine’ fitnessbranche.

Met de ambitieuze doelstelling van EuropeActive om tegen 2030 100 miljoen mensen actiever te maken, staan we aan de vooravond van een revolutionaire verandering.

Hoewel we misschien een relatief kleine speler zijn vergeleken met andere sectoren, is onze impact op de volksgezondheid en maatschappij enorm. Dit is iets waar we als branche trots op mogen zijn.

De slogan ‘More people, more active, more often’ is niet alleen een doel maar ook een oproep tot actie voor ons allen.

Het benadrukt de noodzaak voor innovatie, toegankelijkheid en duurzaamheid in onze diensten en faciliteiten.

Als we samenwerken en onze krachten bundelen, kunnen we deze ambitieuze doelstellingen bereiken en een gezondere, actievere samenleving creëren.

Dit forum heeft bewezen dat, met de juiste tools en een verenigde visie, zelfs de kleinste branche een grootse impact kan hebben.

Wil je meer lezen over de hoogtepunten van FIBO 2024? Lees dan hier verder.

-Auteur: Melanie Verbueken