Spring naar content
25 februari

Omgevingswet

15 februari 2023

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet is een nieuwe wet die 26 bestaande wetten vervangt. De Omgevingswet gaat over de fysieke omgeving en omvat onderwerpen als milieu, natuur, ruimtelijke ordening, bouw, lucht, bodem, waterbeheer, geluid en monumentenzorg. Als ondernemer maakt u gebruik van de fysieke omgeving, samen met inwoners en overheden. Er geldt een algemene zorgplicht, die houdt in dat overheden, bedrijven én inwoners samen verantwoordelijk zijn voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. De nieuwe Omgevingswet faciliteert deze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Waarom de Omgevingswet?

Sinds 1810 zijn veel verschillende wetten en regels gemaakt voor de buitenruimte, zoals voor bodem, water, wegen, milieu, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. Deze wetten zijn niet alleen ingewikkeld; ze spreken elkaar soms ook tegen en er worden meerdere termen gebruikt terwijl hetzelfde bedoeld wordt.

Met de versimpelde wetgeving moet het makkelijker worden om ruimtelijke projecten te starten. De nieuwe wet moet ook meer ruimte bieden voor particulier initiatief en participatie. Als ondernemer moet het makkelijker worden om innovatieve, duurzame initiatieven te ontwikkelen. De wet moet ondernemen voorspelbaarder maken – en procedures sneller en goedkoper. Dat betekent minder rompslomp voor u als ondernemer, maar ook een nieuwe manier om u te verhouden tot inwoners en overheden.

Hoe werkt dat in de praktijk?

Meer ruimte voor initiatieven
In de Omgevingswet zijn algemene regels vastgelegd in plaats van gedetailleerde vergunningen. Daarnaast is het uitgangspunt bij het beoordelen van initiatieven anders dan voorheen: de houding ‘nee, tenzij’ verandert in ‘ja, mits’.

Succesvolle projecten en participatie
Een belangrijk punt in de Omgevingswet is participatie: dit kan voor meer draagvlak zorgen en leiden tot kwalitatief betere plannen. Hoe eerder en beter betrokkenen zijn geïnformeerd, hoe minder weerstand later. De Omgevingswet moedigt iedereen met een idee of plan aan om aan participatie te doen. Op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl vindt u diverse webinars, praktijkverhalen, apps en andere toepassingen om u op weg te helpen met participatie.

Een centrale plek om alles te regelen
In het Omgevingsloket kan straks – als de Omgevingswet van kracht is – iedereen informatie over de fysieke leefomgeving op 1 plek bekijken en direct gebruiken.

Sneller weten waar je aan toe bent
De korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn voor de korte procedure is normaliter maximaal 8 weken. De uitgebreide procedure is uitzondering.

Wat betekent de Omgevingswet voor jou als ondernemer?

Als u in uw bedrijf niets verandert aan uw bedrijfsvoering, dan hoeft u in principe niets te doen. Omgevingsvergunningen blijven automatisch gelden en u hoeft ook niet opnieuw een melding te doen. Dat regelt het overgangsrecht.

Verandert er wel iets, u wilt bijvoorbeeld uitbreiden en daarvoor een vergunning aanvragen, dan krijgt u wel te maken met de nieuwe Omgevingswet. Een aanvraag doet u straks eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

De Omgevingswet betekent voor ondernemers:

  • Helderdere, concretere regels
  • Eén loket voor meervoudige aanvraag
  • Regie op de aanvraag
  • Snellere procedures
  • Via een overzicht meteen duidelijk wat er kan op een bepaalde locatie
  • Robuustere, meer toegesneden vergunning
  • In bepaalde situaties zelf bepalen in welke volgorde iets aangevraagd wordt en daarmee kosten besparen
  • Meer doelvoorschriften, meer ruimte voor maatwerk
  • Een oplossing kiezen die past bij uw bedrijf
  • Focus op de kwaliteit van het initiatief, van ‘nee’ tenzij, naar ‘ja’ mits.

Een brede blik

De Omgevingswet zorgt voor een bredere blik op onze leefomgeving. In een wereld die steeds verandert, kijken we zorgvuldiger naar de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Deze plek moet veilig en gezond zijn en tegelijkertijd ook ruimte bieden aan ontwikkeling en aan inwoners en ondernemers met slimme ideeën. De Omgevingswet zorgt voor begrijpelijke dienstverlening met in veel gevallen aanzienlijke kostenbesparingen. Van Aanvraag tot Zelfbouw: één overheidsloket voor een toekomstbestendig Nederland.

Meer informatie vindt u ook hier >>

Bron: MKB NL