Spring naar content
07 september

Omgevingswet

7 september 2023

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet is een nieuwe wet die een groot aantal bestaande wetten vervangt. De Omgevingswet gaat over de fysieke omgeving en omvat onderwerpen als milieu, natuur, ruimtelijke ordening, bouw, lucht, bodem, waterbeheer, geluid en monumentenzorg. Als ondernemer maak je gebruik van de fysieke omgeving, samen met huishoudens en overheden. En samen zijn deze partijen er verantwoordelijk voor dat deze fysieke leefomgeving veilig en gezond is en blijft. Dit noemen we een algemene zorgplicht.

Waarom de Omgevingswet?

Sinds de eerste wetten en regels voor de buitenruimte, uit 1810, zijn er steeds meer verschillende wetten en regels bijgekomen, zoals voor bodem, water, wegen, milieu, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. Deze wetten zijn niet alleen ingewikkeld; ze spreken elkaar soms ook tegen en er worden meerdere termen gebruikt terwijl hetzelfde bedoeld wordt.
De nieuwe Omgevingswet biedt meer mogelijkheden en flexibiliteit om projecten te starten. Ook particulier initiatief en participatie krijgen meer ruimte. Voor ondernemers wordt het makkelijker om innovatieve, duurzame initiatieven te ontwikkelen dankzij voorspelbare en veelal snelle procedures. En het biedt een nieuwe manier om je te verhouden tot inwoners en overheden.

Hoe werkt dat in de praktijk?

Meer ruimte voor initiatieven
In de Omgevingswet zijn voor meer activiteiten algemene regels vastgelegd, waardoor er minder vergunningen nodig zijn. Daarnaast is het uitgangspunt bij het beoordelen van initiatieven anders dan voorheen: de houding ‘nee, tenzij’ verandert in ‘ja, mits’.

Succesvolle projecten en participatie
Een belangrijk onderdeel in de Omgevingswet is participatie. Hiermee wordt bedoeld dat belanghebbenden bij de besluitvorming over een project of activiteit al vroeg worden betrokken bij het proces. Denk bijvoorbeeld aan omwonenden, andere ondernemers of maatschappelijke organisaties.. Het voordeel hiervan is dat er meer draagvlak komt voor de plannen en dat deze van betere kwaliteit zijn.. Hoe eerder en beter betrokkenen zijn geïnformeerd, hoe minder weerstand later. De Omgevingswet moedigt iedereen met een idee of plan aan om aan participatie te doen. Op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl vind je diverse webinars, praktijkverhalen, apps en andere toepassingen om je op weg te helpen met participatie.

Het omgevingsloket als centrale plek
Het nieuwe Omgevingsloket is de plek waar iedereen – online – vanaf 1 januari 2024 kan zien of er een vergunning nodig is, deze kan aanvragen, de status van een aanvraag kan volgen en meldingen kan doen. In het loket kun je als ondernemer informatie vinden over de algemene regels maar ook over de lokale regels op een specifieke locatie. Kortom: alle nodige informatie over de fysieke leefomgeving op één plek en direct te gebruiken.

Sneller weten waar je aan toe bent
De korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn voor deze korte procedure is normaliter maximaal 8 weken. Voor een complex geval kan het nodig zijn dat er een uitgebreide procedure wordt toegepast, die langer duurt.

Wat betekent de Omgevingswet voor jou als ondernemer?

Als je in je bedrijf niets verandert aan je bedrijfsvoering, dan hoef je in principe niets te doen. Omgevingsvergunningen blijven automatisch gelden en je hoeft ook niet opnieuw een melding te doen. Dat regelt het overgangsrecht.
Verandert er wel iets, je wilt bijvoorbeeld uitbreiden en daarvoor een vergunning aanvragen, dan krijg je wel te maken met de nieuwe Omgevingswet. Een aanvraag doe je straks eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat je op één plek praktisch alle informatie vindt die je nodig hebt. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag.

De Omgevingswet betekent voor ondernemers:

  • Helderdere, concretere regels
  • Eén loket voor meervoudige aanvraag
  • Regie op de aanvraag
  • Uitgangspunt is snelle procedures (max 8 weken)
  • Via een overzicht meteen duidelijk wat er kan en mag op een bepaalde locatie
  • Robuustere, toegesneden vergunning
  • In bepaalde situaties zelf bepalen in welke volgorde iets aangevraagd wordt en daarmee kosten besparen
  • Meer doelvoorschriften, meer ruimte voor maatwerk
  • Een oplossing kiezen die past bij je bedrijf
  • Focus op de kwaliteit van het initiatief: ‘ja’ mits.

Een brede blik

De Omgevingswet zorgt voor een bredere blik op onze fysieke leefomgeving. In een wereld die steeds verandert, kijken we zorgvuldiger naar de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Deze plek moet veilig en gezond zijn en tegelijkertijd ook ruimte bieden aan ontwikkeling en aan inwoners en ondernemers met slimme ideeën. De Omgevingswet zorgt voor begrijpelijke dienstverlening. Van aanvraag tot zelfbouw: één overheidsloket voor een toekomstbestendig Nederland.

Meer informatie vindt u ook hier >>

Bron: MKB NL