Spring naar content
28 mei

Groeien naar 6 miljoen leden: fitness voor iedereen

In een wereld waar gezondheid en welzijn steeds hoger op de agenda staan, is het essentieel dat fitnessfaciliteiten niet alleen uitnodigend zijn, maar ook toegankelijk voor iedereen.

Als brancheorganisatie streven we ernaar om de fitnessdeelname in Nederland te verhogen naar 6 miljoen actieve deelnemers. Op dit moment doen er 4,3 miljoen mensen in Nederland aan fitness.

Dit doel is niet alleen ambitieus, het is cruciaal voor het bevorderen van een gezondere en inclusieve gemeenschap.

De Nederlandse fitnessbranche vertoont gezonde tekenen van groei met meer dan de helft van de bevolking die wekelijks actief is.

Toch zien we dat bepaalde groepen ondervertegenwoordigd blijven in de sportscholen.

Mensen met een beperking, een lager inkomen, of een migratieachtergrond sporten significant minder vaak. Deze discrepantie onderstreept de noodzaak voor ons als branche om meer inclusieve en toegankelijke fitnessoplossingen te bieden.

Inclusiviteit in fitness gaat verder dan fysieke toegankelijkheid; het gaat om het creëren van een omgeving waar iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, sociaaleconomische status, etniciteit, of fysieke conditie, zich welkom en gewaardeerd voelt.

Dit bevordert niet alleen de fysieke gezondheid, maar is ook essentieel voor het mentale welzijn, waardoor iedereen kan genieten van de stressverlichtende en humeur verbeterende voordelen van sport.

Als sector staan we voor de uitdaging om niet alleen onze faciliteiten, maar ook onze cultuur aan te passen.

Discriminatie, uitsluiting en racisme hebben geen plaats in de sport. Iedereen moet met plezier kunnen sporten, iets waar we ons sterk voor maken.

Door te focussen op specialisatie en maatwerk, kunnen we tegemoetkomen aan de unieke behoeften van iedere groep en zodoende onze markt uitbreiden.

Het pad naar 6 miljoen actieve deelnemers betekent niet alleen het verhogen van onze cijfers maar ook het doorbreken van barrières om meer doelgroepen aan te spreken.

NL Actief vindt het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in de fitnessbranche. Met de start van het project ‘Fitness is van iedereen’ wil NL Actief daar samen met haar partners verandering in brengen.

Fitness voor iedereen

Beweegarmoede in Nederland

In Nederland is sport een essentieel onderdeel van een gezonde levensstijl, zowel fysiek als mentaal. Het biedt ook een platform voor sociale cohesie. Echter, niet iedereen kan zich sporten veroorloven, wat leidt tot wat we ‘beweegarmoede’ noemen.

Dit is met name een probleem onder mensen met een smalle beurs, die door financiële beperkingen niet kunnen deelnemen aan georganiseerde sportactiviteiten.

Stichting Platform Ondernemende Sportaanbieders en NL Actief benadrukken hoe deze beweegarmoede bijdraagt aan grotere gezondheidsrisico’s en sociale ongelijkheid.

inclusiviteit fitness

Het belang van ondernemende sportaanbieders

Ondernemende sportaanbieders, zoals sportscholen en fitnessclubs, nemen in Nederland een unieke positie in. Ze fungeren vaak als community centers waar mensen van diverse achtergronden samenkomen om aan hun gezondheid te werken.

Dit type sportaanbod is bijzonder aantrekkelijk voor mensen die zich geen dure lidmaatschappen of clubcontributies kunnen veroorloven.

Het RIVM rapporteert dat een aanzienlijk percentage van mensen met een slechte gezondheid deelneemt aan deze vorm van sport, wat onderstreept hoe cruciaal deze toegankelijke opties zijn voor het verhogen van de algehele volksgezondheid.

Onderzoek van het RIVM in 2022 toont aan dat ondernemende sporten, waaronder fitness, bijzonder aantrekkelijk zijn voor mensen die zich minder gezond voelen en daardoor meer afstand hebben tot reguliere sportbeoefening.

Bijna 65% van de mensen met een slechte tot zeer slechte gezondheidservaring kiest voor ondernemende sportaanbieders.

Dit fenomeen onderstreept de waarde van ondernemende sporten; ze zijn niet alleen toegankelijk, maar spelen ook een cruciale rol in het bereiken van een doelgroep die anders misschien niet zou sporten.

Deze laagdrempelige benadering van sportaanbieders maakt het mogelijk voor iedereen, ongeacht hun gezondheidstoestand, om actief te zijn en aan hun welzijn te werken. Meer hierover kun je lezen in onze input commissiedebat Leefstijlpreventie 16 mei 2024.

veilige cultuur sportscholen

Veilige sportcultuur creëren

In een wereld die steeds meer waarde hecht aan diversiteit en inclusiviteit, heeft de fitnessbranche de verantwoordelijkheid deze kernwaarden te weerspiegelen.

Recent onderzoek wijst uit dat een aanzienlijk deel van de sporters zich niet volledig op hun gemak voelt binnen de muren van een sportschool. 

Dit varieert van gevoelens van beoordeling op basis van fysieke verschijning tot het ervaren van ongewenst gedrag. 

Deze bevindingen benadrukken het belang van het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving in fitnesscentra. Een plek waar elk lid, ongeacht hun startpunt of doelen, zich welkom en gerespecteerd kan voelen, is essentieel voor hun welzijn en succes.

Mensen zijn van nature sociale wezens die het beste gedijen in een omgeving waar ze zich gesteund en begrepen voelen. Het creëren van een dergelijke omgeving begint bij het vaststellen van duidelijke en solide huisregels.

Bovendien meldt het Centrum Veilige Sport dat 90% van het seksueel grensoverschrijdend gedrag ongemeld blijft, vaak vanwege angst, schaamte of een gebrek aan vertrouwen in het systeem.

Het is cruciaal om niet alleen preventieve maatregelen te nemen maar ook om de signalen van grensoverschrijdend gedrag te herkennen en ondersteuning te bieden aan slachtoffers.

Door het bewustzijn te vergroten en samen te werken, kan de fitnessbranche grensoverschrijdend gedrag effectief tegengaan en zorgen voor een omgeving waar iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt.

projecten voor meer inclusiviteit in de fitnessbranche

Projecten voor meer inclusiviteit in de fitnessbranche

De fitnessbranche maakt grote stappen op het gebied van inclusiviteit, met diverse projecten die sport en beweging toegankelijk maken voor iedereen.

Hier zijn enkele inspirerende voorbeelden van recente initiatieven die je kunnen motiveren om je aan te sluiten en bij te dragen aan een meer inclusieve fitnesscultuur:

MIND US
ANP /HOLLANDSE HOOGTE /ROBIN UTRECHT

Mentale gezondheid van jongeren stimuleren

Er komt steeds meer aandacht voor de mentale voordelen van sport en bewegen. Maar de cijfers zijn verontrustend: 1 op de 7 jongeren kampt met depressieve klachten en 1 op de 3 ervaart een significante prestatiedruk.

Bovendien is het stigma rondom mentale gezondheidsproblemen nog steeds groot, wat de toegang tot hulp bemoeilijkt. Cruciaal is dat 75% van de psychische problemen zich ontwikkelt vóór het 25e levensjaar. Daarom is het essentieel om nu in te grijpen.

NL Actief is een trotse partner van De Checkers, een onderdeel van MIND US, die middelen biedt om de mentale gezondheid van jongeren te ondersteunen. Samen streven we naar een mentaal gezonde jeugd, want alleen samen kunnen we echt verschil maken.

Uniek Sporten Thuis van Fonds Gehandicaptensport

Uniek Sporten Thuis app

Fonds Gehandicaptensport heeft een belangrijke stap gezet in het bevorderen van sport en beweging onder mensen met een beperking door vorig jaar de Uniek Sporten Thuis app te lanceren.

Deze innovatieve app is specifiek ontworpen om de 1,7 miljoen mensen met een beperking in Nederland, die vaak inactief blijven vanwege onvoldoende toegang tot sportfaciliteiten, te ondersteunen en te motiveren.

Een sleutelfunctie van de app is de mogelijkheid om thuis te sporten en te bewegen, wat essentieel is voor diegenen die moeilijkheden ondervinden bij het fysiek bereiken van sportlocaties.

Ontdek sportscholen die perfect bij jou passen met ons Erkend Sportaanbod. Door onze handige categorisatie kun je eenvoudig filteren op specifieke doelgroepen of de faciliteiten die jij belangrijk vindt. 

Zo wordt het vinden van een fitnesscentrum dat aansluit bij jouw persoonlijke behoeften en wensen niet alleen makkelijker, maar ook sneller. 

ReumaNederland project

Sportschoolbranche creëert gespecialiseerde centra voor reumapatiënten

NL Actief en ReumaNederland breiden hun netwerk uit voor mensen met een reumatische aandoening. Ruim honderd preventiecentra zijn door dit initiatief opgeleid tot bewegingsdeskundige reuma.

In deze centra kunnen mensen met reuma veilig en plezierig bewegen op een verantwoorde manier. De centra werken samen met de medische sector, zodat sporten en bewegen een structureel onderdeel van de behandeling kunnen vormen. Meer informatie over dit project vind je hier.

Fitness Loont project

Fitness Loont

Het project ‘Fitness Loont’, vorig jaar gelanceerd, is een belangrijk initiatief om de gezondheid en levensstijl van mensen met beperkte financiële middelen te verbeteren.

Onder leiding van NL Actief, de branchevereniging van sport- en beweegbedrijven, en met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), richt dit landelijke project zich op het toegankelijk maken van fitness voor iedereen, ongeacht hun economische situatie.

#beactiveday 2024

Fitness is van iedereen #BEACTIVEDAY campagne

In de week van 23 tot en met 29 september, organiseert de Nederlandse fitnessbranche (NL Actief) een inspirerende actieweek.

Dit jaar staat de #BEACTIVEDAY in het teken van diversiteit & inclusie en haakt aan op de reeds lopende campagne “Fitness is voor iedereen”. 

#BEACTIVEDAY is een dynamisch Europees initiatief, gesteund door de Europese Commissie en EuropeActive. In Nederland neemt NL Actief de leiding in de uitvoering van dit project.

NL Actief vindt het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in de fitnessbranche. Maar helaas is dat nog niet altijd zo: een deel van de sporters voelt zich niet thuis, of zelfs gediscrimineerd. 

Met de start van het project ‘Fitness is van iedereen’ wil NL Actief samen met haar partners daar verandering in brengen.

Het doel van de campagne is om bewustzijn te vergroten over het thema inclusiviteit en diversiteit, om uiteindelijk een inclusieve en gastvrije omgeving te creëren binnen de fitnessbranche, waar alle sporters zich welkom en thuis voelen, zonder angst voor discriminatie of uitsluiting.

We dragen de campagne uit samen met partners in de fitnessbranche, zoals ketens, kennispartners en gezondheidsorganisaties, om de boodschap “Fitness is van iedereen” te versterken en middelen te bundelen.

De kick-off van deze campagne is de inspiratiesessie van Bouchra op het NL Actief symposium op 28 juni 2024.

NOC*NSF Onze club is van iedereen

Onze club is van iedereen van NOC*NSF

‘Onze club is van iedereen’ is een initiatief van NOC*NSF, ontworpen om discriminatie tegen te gaan en inclusiviteit in sportclubs te bevorderen.

In samenwerking met sportbonden en ondersteund door het ministerie van VWS, biedt het project aan 1500 clubs een gratis trainingsprogramma aan. 

Dit programma omvat onder andere een theatershow en workshops, die clubs helpen om een veilige en gastvrije omgeving te creëren waar iedereen zich gerespecteerd en thuis voelt.

diversiteit bevorderen in fitness

Hoe diversiteit en inclusie in de fitnessbranche bevorderen?

Bevordering van diversiteit en inclusie in sportscholen en binnen de fitnessbranche is een cruciale stap voor fitnessondernemers die een breder en meer betrokken klantenbestand willen bereiken. 

Hier zijn enkele strategische benaderingen die fitnessondernemers kunnen implementeren om diversiteit en inclusie effectief te bevorderen:

1. Veilige sportcultuur creëren

Het fundament van inclusie ligt in de cultuur van de sportschool. 

 • Trainingen voor personeel: organiseer trainingen die bewustzijn en vaardigheden rond diversiteit en inclusie bevorderen. Zorg ervoor dat het personeel weet hoe ze een inclusieve en ondersteunende omgeving kunnen creëren en geef zelf het goede voorbeeld.
 • Gedragscode: implementeer een duidelijke gedragscode die discriminatie op basis van geslacht, leeftijd, etniciteit, seksuele geaardheid, en handicap niet tolereert.
 • Feedback verzamelen: stel mechanismen in waar klanten hun ervaringen en suggesties kunnen delen, zodat er continu aan verbeteringen kan worden gewerkt.

2. Faciliteiten en toegankelijkheid verbeteren

De fysieke omgeving speelt een grote rol in hoe welkom mensen zich voelen.

 • Toegankelijkheid: zorg ervoor dat de sportschool toegankelijk is voor mensen met een lichamelijke beperking, inclusief aangepaste apparatuur en toegankelijke kleedruimtes.
 • Diverse aanbod: bied een divers programma aan dat aantrekkelijk is voor verschillende leeftijdsgroepen, vaardigheidsniveaus en culturele achtergronden.

3. Gerichte marketing en community outreach

 • Inclusieve marketing: gebruik marketingmaterialen die diversiteit in lichaamstypen, culturen, en leeftijden laten zien. Zorg ervoor dat je marketing de realiteit van je gemeenschap weerspiegelt.
 • Samenwerkingen: werk samen met lokale gemeenschappen, non-profitorganisaties en sociale groepen om specifieke programma’s te ontwikkelen.
 • Evenementen en workshops: organiseer evenementen en workshops die gericht zijn op het bevorderen van diversiteit en inclusie binnen de gemeenschap.

4. Speciale programma’s en promoties

 • Inclusieve evenementen: host speciale dagen of evenementen gericht op specifieke groepen, zoals Women’s Fitness Day, fitnesslessen voor 65+’ers of LGBTQ+ friendly workouts.
 • Economische toegankelijkheid: overweeg lidmaatschapskortingen of -subsidies voor mensen met een lager inkomen om de financiële drempels te verlagen.

5. Training en ontwikkeling van personeel

 • Specialisatie van trainers: investeer in de opleiding van je trainers, zodat zij gespecialiseerd zijn in het werken met diverse groepen, zoals ouderen, pre- en postnatale vrouwen, en mensen met chronische gezondheidsproblemen of fysieke beperkingen. Maak van je fitnessclub een preventiecentrum.
 • Culturele competentie: trainers moeten niet alleen fysiek maar ook cultureel competent zijn, begrip hebben van verschillende culturele achtergronden en hoe deze de fitnesservaring kunnen beïnvloeden.
Specialisme in de fitnessbranche

Specialisme is nodig om als branche te blijven groeien

In de gezondheidszorg verbetert het ziekenhuismodel, met gespecialiseerde afdelingen, de kwaliteit van zorg. Dit model is ook effectief in de fitnessbranche, waar specialisatie zorgt voor gepersonaliseerde fitnessoplossingen die de dienstverlening verbeteren.

Door te focussen op specifieke fitnessdisciplines, kunnen trainers diepgaande kennis en vaardigheden ontwikkelen, wat resulteert in effectievere trainingsprogramma’s en betere gezondheidsuitkomsten voor leden.

Dit leidt tot hogere klanttevredenheid en retentie, doordat leden ervaren dat hun unieke behoeften en doelen serieus worden genomen en effectief worden aangepakt.

Bovendien maakt deze specialisatie de sportschool aantrekkelijker voor een breder publiek door een scala aan gespecialiseerde diensten te bieden die aan diverse fysieke behoeften voldoen.

Bouchra Talidi workshop inclusiviteit fitness

Workshop diversiteit en inclusiviteit in de fitnessbranche

Ben je nieuwsgierig naar wie je mogelijk onbewust uitsluit of juist insluit binnen je organisatie? Wil je leren hoe je rechtvaardigheid kunt bevorderen binnen je team en voor je klanten? 

Het belang van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid neemt toe, vooral nu onze samenleving snel verandert. Deze workshop is essentieel voor iedereen in de fitnessbranche die klaar wil zijn voor de toekomst.

Op 28 juni tijdens het NL Actief symposium neemt Bouchra Talidi, directeur van Inclusioncy en ervaren leiderschapscoach, ons mee in dit thema. 

Met meer dan twintig jaar ervaring op zak, zal Bouchra haar persoonlijke verhalen delen en ons uitdagen om interactief deel te nemen aan deze leerzame dag.

Meld je aan voor het NL Actief symposium en leer meer over inclusiviteit en diversiteit in de fitnessbranche.

op naar 6 miljoen fitnessleden in Nederland

Op naar 6 miljoen fitnessleden in Nederland

Terwijl we ons richten op het ambitieuze doel van 6 miljoen actieve fitnessdeelnemers, moeten we ons realiseren dat diversiteit en inclusiviteit de echte sleutels tot succes zijn. Elk lid van onze gemeenschap verdient een plek waar ze zich thuis voelen.

Door barrières te slechten en elke hoek van onze sportscholen open en toegankelijk te maken, bouwen we niet alleen aan fittere lichamen. We bouwen aan een gezondere, hechtere samenleving.

Elke stap naar inclusiviteit is een stap naar een betere toekomst voor ons allemaal. Laten we de kracht van diversiteit omarmen.

Samen zetten we koers naar een fitter, gelukkiger Nederland. Want samen, dat is hoe we echt groeien.