Spring naar content
15 mei

Stop beweegarmoede en kansongelijkheid

Arnhem, 15 mei 2024

Op 16 mei zal de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in debat gaan met staatssecretaris Van Ooijen over leefstijlpreventie. Het Platform Ondernemende Sport (POS) en NL Actief zullen deelnemen aan dit belangrijke debat.

In aanloop naar dit debat roepen het Platform Ondernemende Sport (POS) en NL Actief, de politiek op om beweegarmoede en kansenongelijkheid aan te pakken door sport en bewegen financieel toegankelijk te maken voor mensen met een smalle beurs.

Nederland wordt geconfronteerd met een groeiend probleem van beweegarmoede, vooral onder mensen met een beperkt inkomen. Het gebrek aan toegang tot sport en beweging vergroot de kansenongelijkheid en resulteert in een ongezondere levensstijl. Het negeren van deze kwestie zal niet alleen de ongelijkheid vergroten, maar ook een aanzienlijke druk leggen op de kosten van de volksgezondheid, die onbetaalbaar dreigen te worden.

Sport en beweging zijn niet alleen essentieel voor de individuele gezondheid, maar ook voor de sociale cohesie in de samenleving. Het is echter niet voor iedereen financieel haalbaar om deel te nemen aan sportactiviteiten. Dit leidt tot een vicieuze cirkel van beweegarmoede en ongezonde leefstijl.

POS en NL Actief maken zich steeds meer zorgen over de ongelijke toegankelijkheid tot sport en beweging. Verschillende rapporten benadrukken de urgentie van dit probleem en roepen op tot actie. Het is tijd voor beleidsmaatregelen die de financiële drempel voor sport en bewegen verlagen en kansenongelijkheid aanpakken.

POS en NL Actief zullen actief deelnemen aan dit belangrijke debat en de belangen van onze achterban behartigen. Wij roepen de politiek op om onze voorstellen serieus te nemen en met urgentie uit te voeren, aangezien de gezondheid van onze samenleving op het spel staat.

Onze gezamenlijke position paper is te downloaden via deze link >>

Voor meer informatie:
Lodewijk Klootwijk, directeur-bestuurder POS: 0619616624, lodewijk@pos.nl
Ronald Wouters, directeur-bestuurder NL Actief: 0639325411, r.wouters@nlactief.nl