Spring naar content

Verhoging Sena afdracht door nieuwe wetgeving

In september 2020 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat ook rechthebbenden die niet behoren tot de EU, recht hebben op een vergoeding. Bijvoorbeeld Amerikaanse producenten en muzikanten. Tot dusver kregen zij geen vergoeding. Dit betekent een verhoging van de vergoeding die u betaalt aan auteursrechtenorganisatie Sena om muziek te laten horen in uw club. Dit geldt voor alle sectoren waar muziek wordt gebruikt, dus niet alleen voor de fitnessbranche.

Waarom gaat de vergoeding omhoog?

Wanneer u muziek in uw bedrijf wilt afspelen, moet u volgens de wet een vergoeding afdragen aan de componist, de artiest en platenproducenten. Sena zorgt in het kader van de Wet op de naburige rechten voor de afdracht aan uitvoerende artiesten/producers. NL Actief heeft o.a. met Sena een collectieve afspraak gemaakt, met korting op de tarieven voor leden van NL Actief.

De uitspraak van het Europese Hof van Justitie heeft geleid tot een wijziging door de Nederlandse wetgever. De Nederlandse wetgever heeft met ingang van dit jaar de wet aangepast, omdat zij meent dat anders rechthebbenden uit derde landen, met name de VS, met eventuele claims op de Nederlandse staat kunnen komen. Over de gevolgen van deze wetswijziging en de juridische gevolgen van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie verschillen Sena en het bedrijfsleven van mening. Het bedrijfsleven, waaronder NL Actief is vertegenwoordigd door de Commissie Auteursrecht van MKB-Nederland en VNO-NCW.

Voor geen van de partijen is een juridisch procedure een aantrekkelijk perspectief, er zijn veel internationale verdragen en wetgeving die over auteurs- en naburig recht gaan. Een juridische procedure zal erg lang gaan duren, heel veel geld gaan kosten en bovendien is de uitkomst onzeker. Daarom zijn de Commissie Auteursrecht en Sena met elkaar in gesprek gegaan om tot een (tijdelijke) oplossing te komen. Het voorstel van Sena was om gedurende 3 jaar een jaarlijkse verhoging van 15% door te voeren. De Commissie Auteursrecht heeft dit in haar onderhandeling terug kunnen brengen naar een verhoging van jaarlijks 12,5% gedurende 2 jaar. Deze tijdelijke oplossing is vastgelegd in een akkoord.

De hoofdpunten van het akkoord:

  • Op de geldende Sena-tarieven geldt vanaf 1 januari 2021 een toeslag van 12,5%;
  • Over 2022 geldt opnieuw een toeslag van 12,5%, zodat er in 2022 cumulatief een toeslag geldt van 26,6% ten opzichte van de geldende tarieven;
  • Zowel MKB-Nederland en VNO-NCW als Sena zullen actief de (inter)nationale lobby richting de Europese Commissie steunen om de wetgeving aan te passen, zodat er niet meer hoeft te worden betaald voor muziek afkomstig uit de zogenaamde ‘niet-Rome-landen’. Als en zodra de Europese regels en/of de wet weer wordt aangepast, zal dat tot gevolg hebben dat de toeslag direct komt te vervallen;
  • Partijen zullen uiterlijk in het 3e kwartaal van 2022 opnieuw met elkaar overleggen indien de lobby (nog) niet heeft geleid tot een verandering in de wettelijke situatie.

Uiteraard gaan wij, samen met MKB Nederland en VNO-NCW, alles doen wat in onze macht ligt om deze verhoging van de
baan te krijgen. Wanneer hier ontwikkelingen in zijn, stellen wij u hiervan op de hoogte.

Directie NL Actief