Spring naar content

HET NL ACTIEF KEURMERK EN FITCERT®

In Nederland ondergaan de bij NL Actief aangesloten clubs een grondige keuring door een onafhankelijke instantie (LERF). Deze keuring draagt al jaren succesvol bij aan het handhaven van de landelijke kwaliteitsstandaarden van de fitnessbranche. Tot voor kort ontbrak een Europees keurmerk in de sector. In antwoord op deze behoefte is FITcert® ontwikkeld.

FITcert® stelt fitnessclubs in staat om ook op Europees niveau aan te tonen dat zij voldoen aan de gestelde eisen. FITcert® is het onafhankelijke certificatiesysteem voor fitnessclubs in Europa, gebaseerd op de Europese norm EN 17229 – Eisen aan voorzieningen en exploitatie voor fitnesscentra.

WAAROM EUROPESE CERTIFICERING?

  • Voldoe aan de normen voor veiligheid, hygiëne en gezondheid op Europees niveau.
  • Toon aan dat jouw club voldoet aan de Europese norm.
  • Creëer vertrouwen naar leden, partners en overheid.
  • Vergroot de waarde en het belang van fitness richting de overheid, zorg en maatschappelijk middenveld.

TOEKENNING VAN FITCERT® LEVEL 1 EN 2

In Europa zijn maar liefst zestig miljoen mensen aangesloten bij een fitnessclub. Om ervoor te zorgen dat al deze mensen veilig en gezond de fitnesssport kunnen beoefenen, is onafhankelijke beoordeling van onder meer  accommodaties en instructeurs een absolute must. Daarom is het Europese keurmerk FITcert®, ontwikkeld door de Europese brancheorganisatie EuropeActive, beheerd door NEN en onafhankelijk getoetst. Certificering tegen het FITcert-keurmerk bestaat uit vier levels, zodat fitnessaccommodaties stapsgewijs kunnen toewerken naar het niveau dat maximaal haalbaar of gewenst is. NL Actief-clubs hebben al een Nationaal erkend Keurmerk op het gebied van kwaliteitsborging, doordat ze grondig zijn gekeurd door LERF. FITcert® niveau 2 is gelijk aan het NL Actief Keurmerk.

De NL Actief aangesloten clubs en studio’s kunnen automatisch worden geregistreerd op FITcert® level 1 en 2. Je kunt slechts één jaar geregistreerd staan op level 1 of 2, daarna is het een vereiste om door te stromen naar level 3 of 4.

Level 1 – Voorbereidingsfase:

Dit level vertegenwoordigt de toewijding aan het programma waarbij voorafgaande controles en validatie worden uitgevoerd. Het instapniveau, level 1 is specifiek ontworpen als een toegankelijke start. Jouw club wordt al vermeld in het openbare register.

Level 2 – Zelf assessment:

Dit level is een overgangspunt waar succesvolle clubs doorgaan naar de volgende stappen, die worden begeleid door het Nederlandse Normalisatie-instituut (NEN) en onafhankelijke internationale certificeringsorganen die voldoen aan de eisen van ISO 17020.

FITcert® level 1 en 2 automatisch aanvragen

Via onderstaand formulier kun je eenvoudig een aanvraag indienen om je als NL Actief-lid automatisch te registeren op FITcert® level 1 en 2. Om transparantie te waarborgen en in overeenstemming met ons privacy beleid, vragen wij je daarom om middels dit aanvraagformulier toestemming te geven voor het delen van jouw gegevens. NL Actief zal de benodigde informatie delen met EuropeActive en jouw registratie in FITcert® indienen.

Een automatische registratie op level 1 en 2 kost jou als NL Actief lid slechts 60 euro.

NL ACTIEF CLUBS FITCERT® LEVEL 3 EN 4

Certificering voor level 3 en 4 wordt gedaan door onafhankelijke keuringsinstanties. Voor level 3 en 4, sluit je een contract af met een bij NEN aangesloten certificerende instelling (IFCI Register BV, TÜVNORD en KIWA ISASPORT). De certificerende instelling beoordeelt onafhankelijk de zelfbeoordeling van de club of studio of bezoekt de club of studio voor een audit. Daarna wordt het certificaat afgegeven. Het certificaat is drie jaar geldig en wordt direct opgenomen in het openbare register. De herbeoordeling van conformiteitscriteria voor clubs op level 3 of 4 vindt elke drie jaar plaats.

Level 3 – Conformiteitsbeoordeling:

Hier moet een club informatie en bewijs leveren dat ze voldoen aan de kernconformiteitsvereisen van de norm EN17229. Dit wordt bevestigd door onafhankelijke certificeringsorganisaties na gedetailleerde verificatie.

Level 4 – Europese certificering:

Wordt ‘volledige certificering’ genoemd. Dit is de ‘gouden standaard’ waarbij clubs 100% conformiteit met de eisen van de EN17229 aantonen. De volledige vereisten voor conformiteitsbeoordeling op level 4 kunnen worden gedownload van de NEN- website.

Aanbieding voor NL Actief leden FITcert® Levels 3 & 4

NL Actief heeft exclusieve overeenkomsten gesloten met drie certificerende instellingen (IFCI Register BV, TÜVNORD en KIWA ISA SPORT), waardoor onze leden kunnen profiteren van een speciaal aanbod voor FITcert® levels 3 en 4. Hierdoor krijgen NL Actief-clubs de mogelijkheid om het gerespecteerde FITcert® keurmerk op Europees niveau aan te vragen tegen een bijzonder aantrekkelijk tarief. Als lid van NL Actief heb je de vrijheid om zelf te kiezen welke certificerende instelling de keuring mag uitvoeren. In het aanvraagformulier kun je aangeven naar welke certificerende instelling jouw voorkeur uitgaat; indien je geen specifieke voorkeur hebt, sturen we het naar alle drie de certificerende instellingen. Prijzen voor het behalen van het certificaat kunnen per level en per aanbieder variëren van 1500 tot 3000 euro. Wij adviseren om een offerte op te vragen per aanbieder. Meer over de certificerende instellingen lees je hier>>.

ONAFHANKELIJKE CERTIFICERENDE INSTELLINGEN

Certificering voor level 3 en 4 wordt gedaan door onafhankelijke keuringsinstanties. Voor level 3 en 4 sluit je een contract af bij een bij NEN aangesloten certificerende instelling (IFCI Register BV, TÜV NORD, KIWA ISA SPORT). De certificerende instelling beoordeelt onafhankelijk de zelfbeoordeling van de club of studio of bezoekt de club of studio voor een audit.

Meer weten over de certificerende instellingen? Bezoek dan websites door op het logo hieronder de klikken.

.