Spring naar content

Heeft u alle bedrijfsrisico’s al in kaart?

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). De RI&E voor de fitnessbranche is per augustus 2021 geactualiseerd en aangevuld met een corona-module. Leden van NL Actief kunnen in Mijn NL Actief bij het tabblad Keuring hun RI&E en plan van aanpak uploaden.

Wat is de RI&E?

Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.

Plan van aanpak

Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dit staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). In het plan van aanpak (pva) moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s, en wat deze maatregelen opleveren.

Wat levert het u op?
Kort gezegd; waardevermeerdering en kostenbesparingen op termijn.

Denk bij waardevermeerdering aan tevreden werknemers, wanneer zij werken in een gezonde en veilige omgeving. Hierdoor behoud je goed personeel en kan er uitval worden voorkomen. Zo wordt de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd. Dit zorgt er ook voor dat je diensten richting je leden van goede kwaliteit zijn en blijven. Dit alles draagt bij aan een positief imago van je bedrijf.

Bij kostenbesparingen kan je denken aan tijdig onderhoud (van apparaten/ airco enz.), minder ziekteverzuim/ verloop van personeel en bv minder mogelijke schadeclaims. Een positief imago zorgt voor het behoud van je leden en trekt nieuwe leden aan.

Wat als u niks doet?

De inspectie SZE gaat steeds strenger controleren bij bedrijven op de aanwezigheid van een RI&E en pva. Wanneer deze niet aanwezig is, kunt u een boete verwachten. Als de getoonde RI&E niet volledig is, zal de inspecteur een waarschuwing geven met een termijn van max. 3 maanden.

Werkomstandigheden die het werk van je medewerkers optimaal ondersteunen. Dat is de basis voor succes. Door hier regelmatig aandacht aan te geven voorkom je onnodige risico’s, de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt je daarbij.

Toetsen

De werkgever mag zijn RI&E zelf maken. Er hoeft geen toetsing plaats te vinden bij bedrijven die minder dan 25 medewerkers in dienst hebben.

Actueel houden

Als de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen, moet u de ook RI&E aanpassen. Denk hierbij aan uitbreiding van uw dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor uw medewerkers. De RI&E moet altijd actueel zijn.

lidmaatschap