Spring naar content

Hoe lang moeten we de bezoekersgegevens bewaren? En hoe verhoudt zich dat tot verplichtingen voortvloeiend uit de AVG?

Hoe lang moeten we de bezoekersgegevens bewaren? En hoe verhoudt zich dat tot verplichtingen voortvloeiend uit de AVG?

Qua bewaartermijn is het advies 4 weken, gelet op de incubatietermijn van 2 weken tot 25 dagen.

Als er geen medische gegevens worden opgeslagen (n.a.v. de triage), dan is het AVG technisch in orde om een registratiesysteem te hanteren. Bij enkel “koppen tellen” is er geen enkele voorwaarde. Wel is het bij een registratiesysteem aan te raden dat u duidelijk een privacy statement neerzet. In de privacy statement zou dan iets moeten staan als; Wij registreren het aantal aan- en afmeldingen binnen ons centrum. We zullen deze gegevens 4 weken bewaren en daarna verwijderen.

Op andere sites lezen we de periode van 14 dagen. In beide gevallen dienen de gegeven daarna vernietigd te worden.