Spring naar content

NL Actief bij rondetafelgesprekken over ondernemersagenda MKB Nederland

Arnhem, 4 april 2024

We zijn verheugd om te delen dat NL Actief onlangs heeft deelgenomen aan belangrijke tafelgesprekken over de vorming van de Ondernemersagenda van MKB Nederland voor de komende jaren. Deze nieuwe agenda vormt een positief-kritisch raamwerk om politiek Den Haag te laten zien dat ondernemers concrete oplossingen hebben voor de maatschappelijke uitdagingen van Nederland.

Tijdens deze constructieve gesprekken kwam naar voren dat MKB Nederland de ondernemende sport erkent als een belangrijke partner om te streven naar een vitaler Nederland. Anne Marie van Duivenboden, nam deel aan de tafel over Recreatie, Cultuur en Sport en benadrukte daar de rol van ondernemende sportaanbieders als essentieel in dit streven. Hier werd onder andere het recente SER-advies om sporten fiscaal vriendelijker te maken uitgebreid besproken. Ze pleitten ervoor om vitaliteit, leefstijl en preventie uit de WKR-regeling te halen en fiscaal te benaderen, vergelijkbaar met hoe je een opleiding aanbiedt aan medewerkers. Dit idee werd met interesse ontvangen door Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland, die sprak over een ‘VKR-regeling’ waarbij de V staat voor Vitaliteit.

Naast fiscale aspecten werd er ook gesproken over andere belangrijke onderwerpen, zoals de spreiding van de terugbetaling van coronasteun en uitgestelde belastingen, samenwerking tussen publieke en private organisaties om maatschappelijke oplossingen te bieden, en het integreren van meer beweging in onderwijs en kinderopvang.

We zijn verheugd dat NL Actief bij deze gesprekken met open armen is ontvangen en dat het duidelijk is geworden dat ook MKB Nederland de ondernemende sport beschouwt als een verlengstuk voor domeinen als welzijn en zorg.

We kijken uit naar toekomstige bijeenkomsten.

Fotograaf: Jeroen van de Meyde

Sfeervolle Award Uitreiking met mooie winnaars en inspiratie

Arnhem, 5 februari 2024

De Award Uitreiking van de Dutch Fitness Awards vond plaats in een mooie ambiance in Theater Figi in Zeist. Doelstelling van de Dutch Fitness Awards is om een podium te bieden aan uitblinkers in de fitnessbranche om daarmee ook anderen te inspireren. Presentator Gert van ’t Hof introduceerde de Vakjuryleden op het podium die vervolgens de volgorde van de Top 3 per categorie bekend maakten. Maarten van der Weijden en Marianne Timmer zorgden voor een volle zaal voor mooie inspiratie!

Uitslag Vakjury Awards

Meest Klantgerichte Club    

 1. Jeroen Maas Sports Company
 2. The Fitnessclub Delft
 3. GoHealth Clubs Amsterdam

Small Group Training & Crossfit    

 1. Crossfit Noordkade
 2. Believe2Achieve
 3. Fit Progression

Boutique Fitnessclub    

 1. Bodybase
 2. LUCIE with the six punches
 3. De Krachtcentrale

Allround Fitnessclub    

 1. Healthclub Heijenoord
 2. Movement Gym
 3. Experience Fitness Health Club

Best Personal Trainer Award

 1. Marcel Keppel
 2. Mark Gerritsen
 3. Geert Rennen

Best Leefstijlcoach Award

 1. Jaap Bijsterbosch
 2. Jeroen Visser
 3. Ruben Buursen

In totaal waren er 17 vakjuryleden. Alle vakjury winnaars ontvangen een inspiratie tour van Technogym. De winnaars van de vorige editie gingen bijvoorbeeld naar Antwerpen.

Uiteraard was er ook ruimte om te netwerken tijdens de inloop, in de pauze en op de borrel na afloop. Voor de winnaars van een publieksprijs was er in een aparte ruimte een uitreiking met live muziek, bubbels in the air en ook daar een presentator.

De Dutch Fitness Awards worden mogelijk gemaakt door Technogym, Clickables, B.O.S.S, Keboem, UnitedConumers, Een Veilig Gevoel, newgym, Brand New Day, bodyLIFE, Feedback4Sports, Monin en en NL Actief. Een deel van de uitvoering is in handen van Vote Company.

In september start de communicatie voor de volgende editie. Het is al wel mogelijk om aan te melden voor de volgende editie. Dat kan via www.dutchfitnessawards.nl

Doe mee aan het Online Kenniscafé ‘Gelijkspel voor vrouwen en mannen: winst voor iedereen’!

Op maandagmiddag 4 december organiseert Kenniscentrum Sport & Bewegen, in samenwerking met de directie sport van het ministerie van VWS, NOC*NSF en het Mulier Instituut, een online evenement met als centraal thema de bespreking van ongelijkwaardigheid in de sport. We staan stil bij vraagstukken zoals: Bestaan er daadwerkelijk gelijke kansen in (top)sport, communicatie en beeldvorming, gelijke behandeling en beloning, en een veilige sportomgeving? Is het niet nu de tijd om gezamenlijk de fundamenten te leggen voor beleid van overheden en sportorganisaties ter bevordering van meer gendergelijkheid? Dit zijn onderwerpen die wij belangrijk vinden en graag bespreken.

Daarom nodigen we je uit om op maandagmiddag 4 december deel te nemen aan dit belangrijke gesprek, waar we samen met sprekers, panelleden en gasten positieve veranderingen willen bewerkstelligen. Ook NL Actief zal aanwezig zijn om onze bijdrage te leveren aan de dialoog en gezamenlijk stappen te zetten om ongelijkheid tegen te gaan en misstanden te voorkomen.

Het Kenniscafé biedt niet alleen ons een platform, maar ook enkele spraakmakende gasten zullen het podium betreden. Onder hen bevinden zich Emine Bozkurt, voorzitter van de expertgroep van de Europese Commissie, dr. Agnes Elling, senior onderzoeker bij het Mulier Instituut, Anneke van Zanen, voorzitter van NOC*NSF, voetbalcoach Hesterine de Reus, en Niels Meijer, de directeur van de Cruyff Foundation. Het gesprek wordt in goede banen geleid door niemand minder dan Barbara Barend.

Meld je digitaal aan via deze link >>

Het Kenniscafé vindt plaats in Utrecht en wordt live gestreamd, zodat jij ook kunt deelnemen.

Omgevingswet

7 september 2023

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet is een nieuwe wet die een groot aantal bestaande wetten vervangt. De Omgevingswet gaat over de fysieke omgeving en omvat onderwerpen als milieu, natuur, ruimtelijke ordening, bouw, lucht, bodem, waterbeheer, geluid en monumentenzorg. Als ondernemer maak je gebruik van de fysieke omgeving, samen met huishoudens en overheden. En samen zijn deze partijen er verantwoordelijk voor dat deze fysieke leefomgeving veilig en gezond is en blijft. Dit noemen we een algemene zorgplicht.

Waarom de Omgevingswet?

Sinds de eerste wetten en regels voor de buitenruimte, uit 1810, zijn er steeds meer verschillende wetten en regels bijgekomen, zoals voor bodem, water, wegen, milieu, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. Deze wetten zijn niet alleen ingewikkeld; ze spreken elkaar soms ook tegen en er worden meerdere termen gebruikt terwijl hetzelfde bedoeld wordt.
De nieuwe Omgevingswet biedt meer mogelijkheden en flexibiliteit om projecten te starten. Ook particulier initiatief en participatie krijgen meer ruimte. Voor ondernemers wordt het makkelijker om innovatieve, duurzame initiatieven te ontwikkelen dankzij voorspelbare en veelal snelle procedures. En het biedt een nieuwe manier om je te verhouden tot inwoners en overheden.

Hoe werkt dat in de praktijk?

Meer ruimte voor initiatieven
In de Omgevingswet zijn voor meer activiteiten algemene regels vastgelegd, waardoor er minder vergunningen nodig zijn. Daarnaast is het uitgangspunt bij het beoordelen van initiatieven anders dan voorheen: de houding ‘nee, tenzij’ verandert in ‘ja, mits’.

Succesvolle projecten en participatie
Een belangrijk onderdeel in de Omgevingswet is participatie. Hiermee wordt bedoeld dat belanghebbenden bij de besluitvorming over een project of activiteit al vroeg worden betrokken bij het proces. Denk bijvoorbeeld aan omwonenden, andere ondernemers of maatschappelijke organisaties.. Het voordeel hiervan is dat er meer draagvlak komt voor de plannen en dat deze van betere kwaliteit zijn.. Hoe eerder en beter betrokkenen zijn geïnformeerd, hoe minder weerstand later. De Omgevingswet moedigt iedereen met een idee of plan aan om aan participatie te doen. Op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl vind je diverse webinars, praktijkverhalen, apps en andere toepassingen om je op weg te helpen met participatie.

Het omgevingsloket als centrale plek
Het nieuwe Omgevingsloket is de plek waar iedereen – online – vanaf 1 januari 2024 kan zien of er een vergunning nodig is, deze kan aanvragen, de status van een aanvraag kan volgen en meldingen kan doen. In het loket kun je als ondernemer informatie vinden over de algemene regels maar ook over de lokale regels op een specifieke locatie. Kortom: alle nodige informatie over de fysieke leefomgeving op één plek en direct te gebruiken.

Sneller weten waar je aan toe bent
De korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn voor deze korte procedure is normaliter maximaal 8 weken. Voor een complex geval kan het nodig zijn dat er een uitgebreide procedure wordt toegepast, die langer duurt.

Wat betekent de Omgevingswet voor jou als ondernemer?

Als je in je bedrijf niets verandert aan je bedrijfsvoering, dan hoef je in principe niets te doen. Omgevingsvergunningen blijven automatisch gelden en je hoeft ook niet opnieuw een melding te doen. Dat regelt het overgangsrecht.
Verandert er wel iets, je wilt bijvoorbeeld uitbreiden en daarvoor een vergunning aanvragen, dan krijg je wel te maken met de nieuwe Omgevingswet. Een aanvraag doe je straks eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat je op één plek praktisch alle informatie vindt die je nodig hebt. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag.

De Omgevingswet betekent voor ondernemers:

 • Helderdere, concretere regels
 • Eén loket voor meervoudige aanvraag
 • Regie op de aanvraag
 • Uitgangspunt is snelle procedures (max 8 weken)
 • Via een overzicht meteen duidelijk wat er kan en mag op een bepaalde locatie
 • Robuustere, toegesneden vergunning
 • In bepaalde situaties zelf bepalen in welke volgorde iets aangevraagd wordt en daarmee kosten besparen
 • Meer doelvoorschriften, meer ruimte voor maatwerk
 • Een oplossing kiezen die past bij je bedrijf
 • Focus op de kwaliteit van het initiatief: ‘ja’ mits.

Een brede blik

De Omgevingswet zorgt voor een bredere blik op onze fysieke leefomgeving. In een wereld die steeds verandert, kijken we zorgvuldiger naar de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Deze plek moet veilig en gezond zijn en tegelijkertijd ook ruimte bieden aan ontwikkeling en aan inwoners en ondernemers met slimme ideeën. De Omgevingswet zorgt voor begrijpelijke dienstverlening. Van aanvraag tot zelfbouw: één overheidsloket voor een toekomstbestendig Nederland.

Meer informatie vindt u ook hier >>

Bron: MKB NL

Virtuagym en Matrix Fitness verbeteren de trainingservaring met de lancering van een verbonden krachttraining-oplossing

7 maart 2023, Amsterdam, Nederland

●      Met deze nieuwe integratie is het voor leden van sportscholen mogelijk om eenvoudig sets, herhalingen en gewicht bij te houden tijdens hun training op Matrix Fitness krachtapparatuur, dankzij de koppeling met Virtuagyms coaching platform.
 
●      Het vult de bestaande cardio-integratie van Virtuagym en Matrix Fitness aan, waardoor een volledige geïntegreerde trainingservaring van 360º ontstaat.
 
●      Dit kondigt een uitbreiding van de in 2016 gestarte samenwerking aan.

Virtuagym en Matrix Fitness, twee toonaangevende aanbieders van gezondheids- en fitnesstechnologie, hebben een geïntegreerde oplossing gelanceerd die de krachttoestellen van Matrix Fitness en het platform van Virtuagym met elkaar verbindt.

Dankzij deze nieuwe oplossing kunnen klanten van Virtuagym hun leden nu de mogelijkheid bieden om trainingsgegevens voor zowel kracht- als cardio-apparatuur automatisch te registreren in de Virtuagym-app en in het coachingsplatform.

De nieuwe integratie combineert het uitgebreide coachings- en engagementplatform van Virtuagym met de Intelligent Training Console van Matrix Fitness, onderdeel van de Ultra Series-lijn trainingsapparatuur. De gebruiker kan de prestatiegegevens bijhouden door in te loggen op de Matrix fitnessmachine door een RFID-tag die verbonden is met Virtuagym.

Nadat een training is voltooid, worden de resultaten onmiddellijk gesynchroniseerd met de activiteitenkalender in het Virtuagym-profiel van de gebruiker. Dit is zowel beschikbaar voor leden als coaches en is gekoppeld aan andere oplossingen van Virtuagym zoals de community, challenges en voedingscoaching.

“Na al een naadloze verbinding te hebben geboden met Matrix Fitness cardio-apparatuur, zijn we erg blij om deze geïntegreerde krachtoplossing te lanceren,” aldus Hugo Braam, CEO & mede-oprichter van Virtuagym. “Het sluit aan bij onze visie dat de toekomst van fitness een verbonden toekomst is. Onze open platform-filosofie stelt partners zoals Matrix Fitness in staat om gebruik te maken van onze uitgebreide coachingstechnologieën, die volledig zijn geïntegreerd met Virtuagyms oplossingen voor mobiele apps, communicatie, betrokkenheid en clubbeheer.”

Deze digitale oplossing ondersteunt trainers en clubs bij het leveren van een complete 360º en verbonden fitnesservaringen aan leden en het helpt hen bij het bieden van gepersonaliseerde coaching, betrokkenheid en trainingsplannen. De oplossing is compatibel met 22 verschillende krachtoefeningen.

“Met de verdere integratie tussen Virtuagym en Matrix Fitness tonen we opnieuw de voordelen van samenwerking en open systemen aan,” zegt Sennen van Ieperen, Sales Director Benelux en DK bij Matrix Fitness.“Wij zetten vrijheid van keuze en de behoeften van de klant voorop. Door oplossingen te creëren die hierop aansluiten, versterken we onze positie binnen de digitalisering van de fitnessindustrie.”

Deze samenwerking is een belangrijke stap voorwaarts in de langdurige relatie tussen Virtuagym en Matrix Fitness. De samenwerking begon in 2016 met de integratie tussen de Virtuagym-app en de high-performance cardio-apparatuur van Matrix Fitness. De toevoeging van de optie voor krachtregistratie is een reactie op feedback van klanten voor een nog meer geïntegreerde prestatieoplossing.

“De integratie werkt echt goed en onze leden genieten van de nieuwe functie. Het is geweldig dat wanneer je een oefening voltooid hebt, dit direct in de app verschijnt en je meteen een gevoel van voldoening geeft”, volgens Christoph Pomper, CEO van LOVT Fitness in Oostenrijk. “Onze leden kunnen nu hun voortgang bijhouden en ze hebben ons verteld dat deze integratie hun trainingen efficiënter heeft gemaakt omdat ze geen trainingsgegevens handmatig in de app hoeven in te voeren.”

Deze nieuwe integratie maakt deel uit van de groeifase en productinvestering voor Virtuagym, waarmee het bedrijf zijn innovatieve en aanpasbare alles-in-één oplossing voor fitness- en gezondheidsbedrijven en corporate wellness verbetert. Dit volgt een aanzienlijke investering uit 2022 op  om de verdere internationale groei van Virtuagym te stimuleren en zijn aanwezigheid uit te breiden naar meer dan tachtig landen wereldwijd.

Voor Matrix Fitness versterkt de oplossing verder het uitgebreide productecosysteem voor klanten, waarbij de combinatie van cardiovasculaire en krachtintegraties een unieke propositie biedt voor de fitnessindustrie.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

NL Actief maakt zich sterk voor centraal meldpunt voor ongepast gedrag

NL Actief is al langere tijd met partners als onder meer sportkoepel NOC*NSF, het ministerie van VWS en het Platform Ondernemende Sportaanbieders in gesprek om te komen tot de oprichting van een centraal meldpunt voor ongepast gedrag. De branchevereniging van fitnesscentra wil daarmee uitwassen als seksuele intimidatie en machtsmisbruik zoals die bekend zijn uit andere sporten, voorkomen of er in ieder geval tijdig op kunnen inspelen.

NL Actief ziet zich daarin gesterkt door de uitkomst van het onderzoek van NOS Stories, waaruit blijkt dat met name jonge vrouwen zich weleens ‘ongemakkelijk’ voelen in de fitnessclub. Klik op de onderstaande link voor het filmpje van NOS Stories.

Meldingen daarover via het centraal meldpunt zouden de fitnesssector en branchevereniging dan tijdig inzicht in de omvang van het probleem kunnen geven, zodat er adequaat kan worden gehandeld. Tot dusver zijn er geen grote misstanden bekend in de fitnessbranche, met een achterban van 4 miljoen sporters. NL Actief vindt het van groot belang dat dit zo blijft. Vanuit onze kernwaarden zijn wij namelijk van mening dat het belangrijk is dat iedereen binnen onze sector veilig, verantwoord en met plezier kan sporten. Dat willen we graag duurzaam verankeren. Een centraal meldpunt voor ongepast gedrag maakt daar onderdeel van uit.

Een (sociaal) veilig sportklimaat maakt al deel uit van de toetsingsprocedure en registratie van NL Actief. Nederland telt op dit moment ruim 1200 fitnessclubs die zijn gekeurd door een onafhankelijke instantie en die zijn aangesloten bij NL Actief. Bij deze centra werken instructeurs die gediplomeerd zijn én het branche-erkend examen hebben afgelegd. NL Actief wil hiermee de kwaliteit van de instructeurs en het veilig sportklimaat in de branche waarborgen. Want het gaat per slot van rekening om de gezondheid en veiligheid van mensen.

Fonds Gehandicaptensport lanceert nieuwe fitness app: Uniek Sporten Thuis


Op eigen tempo oefeningen doen, geen reistijd en je fitter voelen.

Badhoevedorp – Fonds Gehandicaptensport lanceert vandaag officieel de nieuwe Uniek Sporten app, waarin een belangrijk onderdeel is opgenomen: thuis sporten en bewegen. Deze app zorgt ervoor dat de groep 1,7 miljoen mensen met een beperking, die veelal inactief zijn door onvoldoende toegang tot sport, weer gaan sporten en bewegen. Gewoon vanuit huis.

Fysieke inactiviteit, overgewicht en lage vitaliteit vormen een groot probleem bij mensen met een beperking. Een probleem dat mede wordt veroorzaakt door gebrek aan op maat gesneden leefstijladviezen, slechte toegankelijkheid van sportfaciliteiten en negatieve ervaringen en belemmeringen bij het sporten. Uit onderzoek van het CBS en RIVM blijkt dat 34% van de Nederlanders met een lichamelijke beperking voldoet aan de beweegrichtlijnen en dat 27% van deze groep wekelijks sport. Deze percentages liggen in de algemene Nederlandse populatie op 54% .

Digitaal leefstijlprogramma
Als antwoord op deze onwenselijke situatie ondertekenden Fonds Gehandicaptensport , HvA en InHolland en fitness-softwarebedrijf Virtuagym 2020 een intentieverklaring om Uniek Sporten Thuis te ontwikkelen. Een digitaal leefstijlprogramma om een actieve leefstijl, gezond voedingspatroon en gezonde balans tussen inspanning en ontspanning te bevorderen. Het project is een vervolg op het RAAK-publiek project Wheelchair ExercisE and Lifestyle Study (WHEELS) waarin in co-creatie met revalidatie- en leefstijlprofessionals vanuit Reade en Heliomare, rolstoelgebruikers, (docent)onderzoekers en studenten een eerste versie van het leefstijlprogramma is ontwikkeld. De alles-in-één-fitnessapp aanbieder Virtuagym heeft Fonds Gehandicaptensport de afgelopen tijd ondersteund met de doorontwikkeling van de app richting eindgebruiker.

Hugo Braam, mede-oprichter en CEO, Virtuagym: “Wij geloven dat technologie een essentiële rol speelt bij het breed toegankelijk maken van fitness en gezondheid voor meer mensen dan ooit tevoren. We zijn trots op onze samenwerking met Fonds Gehandicaptensport, waarbij we onze innovatieve digitale oplossingen hebben ingezet om hen te ondersteunen bij het creëren van een tool voor work-outs en het bevorderen van een gezonde levensstijl voor iedereen, ongeacht diens uitdagingen of beperkingen.”

Meer dan 4000 oefeningen en beweegvideo’s
Onderzoek van Fonds Gehandicaptensport en het Mulier Instituut “Barrières en behoeften sport- en beweegdeelname van mensen met een handicap” leert dat op eigen tempo oefeningen kunnen doen, geen reistijd en je fitter voelen een pré is. Gesterkt door de positieve ervaring kan men de stap naar een fitnessclub of vereniging definitief zetten. Met meer dan 4.000 oefeningen, specifieke trainings- en voedingsprogramma’s en ontspanningsoefeningen, zorgt de app ervoor dat mensen met een beperking ook vanuit huis fit kunnen blijven. De community functie, voor het makkelijk leggen van contacten, zorgt dat eenzaamheid minder kans krijgt. 

Nike Boor, directeur Fonds Gehandicaptensport: “Wanneer je thuis sport, kun je lekker zijn wie je bent. Ook word je niet afgeleid door andere mensen en kun je jezelf volledig focussen op je eigen voortgang. Uniek Sporten Thuis is een positieve stimulans voor de vele mensen met een beperking die inactief zijn door onvoldoende toegang tot sport. Daarnaast maakt Uniek Sporten thuis je fitter en geeft je tevens de gelegenheid meer te weten te komen over Uniek Sporten.”

De Uniek Sporten app is te downloaden via unieksporten.nl/thuis

Virtuagym haalt investering van 3 miljoen euro op om innovatie in gezondheids- en fitnesssector te stimuleren

29 april 2022, Amsterdam

Virtuagym, de wereldwijd leidende leverancier van fitnesstechnologie, heeft een nieuwe investering van 3 miljoen euro verworven bij Icecat, een in Amsterdam gevestigd techbedrijf dat in innovatieve technologiebedrijven investeert. 

Het groeigeld steunt de verdere internationale ontwikkeling van Virtuagym, waarvan een significant deel zal worden geïnvesteerd in zijn innovatieve alles-in-één software voor club management, coaching en klantbetrokkenheid in de gezondheids- en fitnesssector.

De afgelopen twee jaar zijn een uitdaging geweest voor onze sector, maar ik ben ervan overtuigd dat onze oplossingen grote waarde hebben toegevoegd voor onze klanten, met name in de transitie naar een meer hybride, digitaal gedreven klantervaring,’’ zegt Hugo Braam, CEO en mede-oprichter van Virtuagym. “We zijn heel enthousiast en dankbaar voor de steun van Icecat met deze nieuwe investering. We staan in de startblokken om onze grootste plannen uit te voeren om nog meer positieve impact binnen onze sector teweeg te brengen. We blijven hard doorwerken om onze klanten nog beter van dienst te zijn met innovatieve digitale oplossingen.

Nu men weer fysiek naar de sportschool of studio terugkeert, herrijst de fitnesssector na de wereldwijde pandemie, kondigt deze investering een belangrijke stap aan in de missie van Virtuagym om de wereld gezonder en gelukkiger te maken. Het bedrijf bedient per maand meer dan 9000 fitnessondernemingen, 45.000 fitnessprofessionals en 2.5 miljoen eindgebruikers met zijn op maat gemaakte platform en mobiele apps.

“We zijn verheugd om Virtuagym te mogen ondersteunen in hun plannen voor verdere technologische innovatie en groei,’’ zegt Martijn Hoogeveen, CEO van Icecat. “We mogen het team van Virtuagym en hun cloud vision om de gezondheids- en fitnesssector te transformeren graag.”

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Boek over maatschappelijke waarde van fitness

Persbericht

PAPENDAL, 26 april 2022 – Annelies Pleyte, directeur sport van het Ministerie van VWS, heeft het eerste exemplaar van het boek Liftgesprekken officieel in ontvangst genomen. Ze ontving het boek uit handen van Patrick Rijnbeek, directeur van branchevereniging NL Actief. In Liftgesprekken staan inspirerende verhalen van fitnessondernemers die zich onderscheiden op het vlak van maatschappelijk ondernemen.

“Het boek geeft een mooi overzicht van de verschillende maatschappelijke initiatieven die ondernemers in de fitnessbranche al nemen om doelgroepen in beweging te brengen”, concludeert Annelies Pleyte. “We hebben de komende jaren als overheid de fitnessbranche, net als alle andere sportaanbieders, nodig om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen.”

De fitnessbranche heeft zich, ondanks COVID-19, enorm ontwikkeld in het maatschappelijk perspectief. Zo heeft het Nationaal Sportakkoord ondernemers de kans gegeven om zich aan te sluiten bij lokale allianties in hun gemeente. Patrick Rijnbeek: “Er zijn verschillende ondernemers die met verenigingen, de gemeente en het maatschappelijk middenveld een lokaal Sportakkoord, Preventieakkoord, Vitaliteitsakkoord of Leefstijlakkoord sluiten. Een beleidslijn waar we vanuit NL Actief niet alleen ontzettend blij, maar vooral ook trots op zijn. De branche was al op weg naar een leefstijlbranche, maar is via het Sportakkoord en de coronacrisis steeds meer een lokaal verankerde vitaliteitsmotor geworden.”

Het boek Liftgesprekken laat zien waar de fitnessbranche toe in staat is, vindt Patrick Rijnbeek. “Verhalen die het commercieel belang en denken van de fitnessondernemer in een ander perspectief plaatsen. Een ondernemer onderneemt heel veel vanuit passie voor het vak en voor zijn bedrijf. Als je die passie koppelt aan een doelgroep die wil gaan bewegen, krijg je prachtige resultaten. Resultaten die leiden tot gezondheid, meer vitaliteit, jezelf beter gaan voelen en meer participeren in onze samenleving.”

Het boek Liftgesprekken bestaat uit interviews en filmpjes met ondernemers, die via een QR-code te bekijken zijn. Het is de tweede keer dat NL Actief een boek met inspirerende ondernemersverhalen uitbrengt. De eerste editie van Liftgesprekken verscheen in 2019, met verhalen over gepassioneerd en innovatief ondernemerschap in de fitnessbranche.

NL Actief is de branchevereniging van de erkende en ondernemende sport- en beweegbedrijven in Nederland. Bij NL Actief zijn zo’n 1200 locaties met in totaal 3 miljoen fitnessconsumenten aangesloten.

Les Mills lanceert On Demand workouts voor bestaande fitness apps

Goed nieuws voor fitnessclubs- en studio’s die de populaire Les Mills workouts als ‘on demand’ mogelijkheid willen aanbieden via hun eigen club app. Vanaf nu is Les Mills Content beschikbaar: host en stream eenvoudig de populaire Les Mills fitness workouts via jouw eigen club app.

Jan Schilders, Sales Manager bij Les Mills Nederland & België, is erg blij met de komst van Les Mills Content. “Onze klanten hebben gevraagd of het mogelijk is om de Les Mills te integreren als ‘on demand’ optie in hun eigen club app. Met de introductie van de Les Mills Content workouts vullen we die vraag in. We zijn daarmee de eerste groepsfitnessleverancier ter wereld!”

De ‘altijd en overal’ gym

Les Mills Content is een belangrijke pijler van de Ultimate Group Fitness Solution van Les Mills, waarin het belang van een 24/7 aanbod aan én interactie mét leden van fitnessclubs en studio’s centraal staat. Met de komst van Les Mills Content krijgen clubs en studio’s de mogelijkheid om, naast de live en virtuele lessen in de club, Les Mills workouts aan te bieden voor thuis binnen de (digitale) omgeving van de club. Zo trainen je leden altijd en overal via jouw club of studio.

Volgens Schilders brengt dit een groot voordeel met zich mee voor clubs: “Je implementeert de Les Mills Content workouts in een bestaande club app. Hierdoor blijf je zelf in rechtstreeks contact met je leden, wat ook kansen biedt voor jouw verdienmodel.”

85% fitnessleden sport thuis

Al voor de pandemie trainde zo’n 85% van de fitnessleden ook thuis, zo blijkt uit een in 2019 gepubliceerd onderzoek. Hetzelfde onderzoek liet zien dat ‘omgekeerd’ 67% van alle bestaande thuissporters ook al lid is van een fitnessclub. “Onderzoek naar het gedrag van consumenten onderstreept al jarenlang het belang van een thuisfitnessaanbod voor fitnessclubs” zegt Robert van Dieën, Marketing Manager bij Les Mills. “Als belangrijkste reden voor thuisfitness wordt het vaakst de flexibiliteit genoemd. Men wil kunnen sporten waar, wanneer en hoelang het ze uitkomt. Meestal wordt dit als aanvulling op externe sportactiviteiten gedaan, zoals bij fitnessclubs.”

Volgens van Dieën biedt dit vooral kansen voor clubs: “Internet heeft ervoor gezorgd dat jouw verzorgingsgebied groter is geworden. Het biedt dus kansen voor nieuwe verdienmodellen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een ‘Online Only’ of ‘Online Add-on’ membership te verkopen. Les Mills Content helpt jou om je aanbod daarvoor uit te breiden. Al kun je het ook als service integreren binnen jouw huidige club memberships. Die keuze is natuurlijk aan de club zelf.”

Les Mills Content is beschikbaar als aanvulling op een Les Mills Live en/of Virtual licentie en werkt momenteel al met een aantal bekende leveranciers van fitness apps en platforms. Omdat er gebruik wordt gemaakt van rechtenvrije muziek, heb je geen aanvullende muzieklicentie nodig.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden van Les Mills Content voor jouw club? Neem dan contact op met Les Mills via info@lesmills.nl of bel naar +31(0)416 34 97 25.