Spring naar content

NL Actief raad van toezicht / bestuur

Als vereniging werken wij met een bestuur en een Raad van Toezicht. Ons bestuur bewaakt de strategische hoofdlijnen en stelt kaders voor de vereniging en het bureau. Dit gebeurt op basis van informatie die hen wordt aangereikt door het bureau of vanuit speciaal ingerichte commissies onder regie van de directie.

De medewerkers van NL Actief

Anika kuiper

Ledenadviseur
a.kuiper@nlactief.nl

anne marie van duivenboden

Edwin spaan

Boekhouder, Database/ICT beheerder
e.spaan@nlactief.nl

gerda de haas

Financieel medewerkster
g.dehaas@nlactief.nl

ilse lazonder

Coördinator Examenbureau
Projectmanagement

i.lazonder@nlactief.nl

Elisa verhoef

Medewerker Examenbureau
e.verhoef@nlactief.nl

erston van aalst

Medewerker Examenbureau
evd.aalst@nlactief.nl

danielle wouters

Medewerker Examenbureau en communicatie
d.wouters@nlactief.nl

fred wouters

Medewerker Examenbureau
f.wouters@nlactief.nl

Bart klijsen

Projectleider / accountmanager
b.klijsen@nlactief.nl

denise ‘d hondt

Communicatieadviseur projecten en innovaties
d.dhondt@nlactief.nl

ilone scholten

Management assistent/backoffice
i.scholten@nlactief.nl

De leden van de Raad van Toezicht

Karin van Bijsterveld

Invulling geven aan een energieke, vitale samenleving waarin iedereen meedoet

Karin van Bijsterveld (53) is sinds 2019 voorzitter van NL Actief. Het is één van de vele bestuursfuncties die ze sinds bijna een kwart eeuw vervult in de sport. Ze is lid van het Topteam Sportinnovator, dat de impact van sportinnovatie wil vergroten. Ze is President-commissaris Recreatie Noord-Holland. Van 2016 tot 2022 was ze voorzitter van de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS), van 2009 tot 2012 was zij de onafhankelijk voorzitter van het Platform Sport Bewegen en Onderwijs. Van 2012 tot en met 2018 was zij lid van de Raad van Toezicht van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Van december 2014 tot december 2016 was zij voorzitter van de Europese werkgeversorganisatie in de sport (EASE). Van 2008 tot 2016 was Karin van Bijsterveld bestuurslid van de Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS), en van 2015 tot 2018 secretaris van de Stichting Koningsspelen. Tevens is zij van 2011 tot 2017 lid geweest van het bestuur van Tennis Europe en voorzitter van de Junior Committee van Tennis Europe. Van 2012 tot 2017 was zij ook lid van de Junior Committee van de Internationale Tennisfederatie (ITF). Van 2006 tot 2010 was zij voorzitter van de tweede sportbond van Nederland, de tennisbond KNLTB. Zij was daarmee de jongste en eerste vrouwelijke voorzitter sinds het ontstaan van de vereniging in 1899. Voor al haar werkzaamheden in de sport werd ze onlangs benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

 Karin van Bijsterveld, die in juni zal worden geïnstalleerd in de Eerste Kamer namens JA21, vindt dat sport en bewegen een positieve invloed heeft op de kwaliteit van leven van mensen. Daar ligt volgens haar een grote maatschappelijke opdracht voor de fitnessbranche. “Ondernemers in de sport hebben als doel om iedereen aan het sporten en bewegen te krijgen, ongeacht aandoening, beperking, huidskleur, overtuigingen of geslacht. Samen met andere partners willen we invulling geven aan een energieke, vitale samenleving waarin iedereen meedoet. Dat levert de samenleving veel op. Ik vind het dan ook belangrijk om te blijven investeren in zowel inclusie, vitaliteit als in een gezonde leefstijl. Op dat gebied liggen grote kansen voor de fitnessbranche en voor NL Actief om daar sturing aan te geven.”


Pascal Milhous

Fitness als de Netflix van de sportwereld

De fitnessbranche heeft weinig geheimen meer voor Pascal Milhous (47). Hij is sinds 2019 bestuurslid van NL Actief en was bijna dertien jaar opleider en examinator van de opleidingen Fitnesstrainer-A/B en heeft het uitstroomprofiel (mbo 4) personal trainer/coach ontwikkeld en uitgevoerd. Daarnaast was hij onder andere opleidingsmanager en coördinator van de opleiding sport en bewegen bij het ROC Horizon College. Thans is hij teamleider Social Work bij hogeronderwijsinstelling Inholland.

Onderwijs en sport zijn de twee grote passies en werkvelden van Pascal Milhous, die zelf met veel plezier verschillende sporten beoefent. De hang van mensen naar diversiteit en verscheidenheid beschouwt hij als een grote kans voor de fitnessbranche. “Mensen willen iets kiezen wat nu bij hen past, met optimale keuzevrijheid en zonder al teveel verplichtingen. Dat kunnen fitnessclubs bieden. Veel sportaanbod is nog traditioneel georganiseerd met weinig keuze en variatie. Mensen willen echter steeds meer autonomie in de keuzes die ze maken. Dat heb ik zelf ook. Ik beoefen meerdere sporten, wanneer het mij uitkomt.”

De ‘traditionele fitnessclub’ zal volgens Pascal Milhous steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. “Ik verwacht dat steeds meer clubs zich zullen begeven op het snijvlak van enerzijds leefstijl en gezondheid, en anderzijds sport en spel”. Om die stap te maken, is het toetsen van competenties van professionals een voorwaarde. “Iedereen mag zich personal trainer of leefstijlcoach noemen, het zijn geen beschermde beroepen. Om de kwaliteit van opleidingen en professionals te kunnen borgen, is het belangrijk om kennis te blijven toetsen en te werken met een kwaliteitsregister. Omdat ik al tientallen jaren in het onderwijs werk, heb ik daar een sterke affiniteit mee.”

Affiniteit heeft Pascal Milhous ook met marketing en innovatie – hij was onder andere projectmanager innovatie in het onderwijs – en werkgeverschap en leiderschap. “Bij Inholland stuur ik een team van ruim 50 medewerkers aan. Human resources vind ik een belangrijk werkterrein: hoe geef je goed werkgeverschap vorm, hoe laat je mensen zich ontwikkelen, welke tools reik je daarvoor aan? Op dat gebied wil ik vanuit de Raad van Toezicht graag op inhoud sparren met de directie van NL Actief, alleen ga je misschien snel, maar samen komen we verder.”


Willem van Mechelen

Verbinder tussen sport en zorg

Willem van Mechelen (1952). Na zijn opleiding aan de Amsterdamse ALO werkte hij 9 jaar als leraar lichamelijke opvoeding. Dit combineerde hij met zijn studie geneeskunde (UvA). In 1982 deed hij artsexamen, waarna hij ging werken als bedrijfsarts/sportarts en als medewerker bij de werkgroep inspanningsfysiologie en gezondheidkunde van de VU. In 1988 volgde registratie als bedrijfsarts en in 1992 promoveerde hij op het proefschrift getiteld ‘Aetiology and prevention of running injuries’. In 1993 volgde registratie als epidemioloog B.

In 1999 werd hij benoemd bij VU medisch centrum tot hoogleraar Sociale Geneeskunde in het bijzonder de bedrijfs- en sportgeneeskunde. Hij ging in 2017 met emeritaat, maar is nog 1 dag/week werkzaam voor Amsterdam UMC, locatie VUmc. Daarnaast is hij vrijgevestigd ondernemer, onder meer als lid van de adviesraad van de directie SMZ van UWV.

Hij is/was bestuurslid van vele (inter-)nationale beroepsverenigingen, w.o. de Vereniging van sportgeneeskunde, de Vereniging voor Bewegingswetenschappen en de American College of Sports Medicine (ACSM).

Willem van Mechelen ontving de citation award van de ACSM. Hij is erelid van zowel de Koninklijke Vereniging voor Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) als de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Van de NVAB ontving hij ook de Burgerpenning; hij is toegevoegd aan de ‘Wall of Fame’ van de ALO van de Hogeschool van Amsterdam. In 2017 ontving hij van de Vrije Universiteit Brussel een eredoctoraat voor zijn werk op het terrein van sport, bewegen en gezondheid en in 2022 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.


albert jaap van Santbrink

Op zoek naar de drivers van mensen

Mensen en organisaties in beweging brengen, dat is wat ik doe. Albert Jaap van Santbrink coacht en adviseert bedrijven en mensen individueel met duurzame resultaten voor zakelijke en persoonlijke vraagstukken.  Als mensen in beweging komen en zaken durven aanpakken merk je al snel een positieve verandering. Bewegen maakt mensen blij en beter, hier ligt mijn passie. Ik ben altijd op zoek naar de drivers van mensen: wat motiveert, drijft en beweegt ze? Als lid van de Raad van Toezicht van NL Actief wil ik met de organisatie en ondernemers klankborden en sturen over ondernemerschap, marketing en innovatie om zo veel mogelijk mensen in gezonde beweging te brengen. Ik wil graag mijn kennis en ervaring delen. Kansen zien en benutten en bijdragen aan de strategische doelen. Bij NL Actief zie ik veel professionaliteit en de ambitie om zoveel mogelijk Ndelanders in beweging te brengen daar werk ik graag aan mee. 


Ronald Wouters

Directeur-Bestuurder NL Actief

Ronald Wouters MSc is twee decennia lang algemeen directeur binnen NL Actief. Gedurende deze periode heeft hij bijgedragen aan de ontwikkeling van NL Actief tot de grootste sportorganisatie in Nederland, met bijna 1200 aangesloten sportlocaties.

Voordat hij deze rol op zich nam, heeft Ronald verschillende functies bekleed in de fitnessbranche, waar hij waardevolle ervaring en inzichten heeft opgedaan. In 2012 behaalde hij zijn Master Sport- en Beweeginnovatie, wat bijdraagt aan zijn ambitie voor verdere ontwikkeling en voortdurende groei van de fitnessector.

Naast zijn betrokkenheid bij NL Actief is Ronald Wouters ook een gerespecteerd auteur van een reeks onderzoeken en boeken die de fitnesssector verder hebben geïnformeerd en ontwikkeld.

Naast zijn werk bij NL Actief is Ronald lid van de raad van toezicht van POS (Platform Ondernemende Sportaanbieders), een positie die zijn betrokkenheid bij het bredere sportlandschap van Nederland onderstreept.

Sinds 2021 is Ronald mede-initiatiefnemer en oprichter van PARTIJvdSPORT. De enige landelijke politieke partij die het belang van sport, bewegen en gezonde leefstijl voor alle Nederlanders en een gezonde samenleving als uitgangspunt neemt.

Buiten zijn professionele inzet binnen het sport en beweeglandschap vindt je Ronald in zijn vrije tijd als gedreven triatleet. Zijn deelname aan diverse sportactiviteiten op persoonlijk niveau weerspiegelt zijn toewijding aan een gezonde en sportieve levensstijl.