Spring naar content

Ondersteuningstraject duurzaamheid

en maatschappelijk ondernemen

Besparen op uw vaste lasten – nu belangrijker dan ooit!

Het zijn geen makkelijke tijden voor ondernemers in de sport. Het coronavirus en de maatregelen om verspreiding ervan te beperken, hebben grote financiële gevolgen. Veel vaste lasten lopen nu eenmaal door, terwijl de omzet flink is gedaald. Bovendien zullen de energiekosten de komende jaren alleen maar stijgen.

In het klimaatakkoord van Parijs zijn heldere doelen vastgelegd over CO2 reductie: 49% in 2030 en in 2050 maar liefst 95% reductie. Een helder doel maar tegelijkertijd een enorme opgave. 

Dit kan alleen maar gerealiseerd worden als Nederland maatschappij breed aan de slag gaat en dus ligt ook een opgave voor privaat bezit in de sportsector op ons bord. Er liggen mooie kansen voor ondernemers in de sport waarin de overheid wil helpen met het verduurzamen van hun bedrijven.

Het Ministerie van VWS heeft in 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten. Dit Sportakkoord zet tot en met 2021 in op zes doelen (deelakkoorden). Eén van deze deelakkoorden is gericht op het verduurzamen van Nederlandse sportverenigingen en ondernemers in de sport, onder de naam Klimaatroute Duurzame Sportsector.

NOC*NSF voert de projectleiding over deze verduurzamingsslag en maakt gebruik van externe begeleiders die de kennis en kunde hebben om sportverenigingen te verduurzamen. Om dezelfde kansen te creëren voor ondernemers heeft het platform ondernemende sport (POS) afspraken gemaakt over een pilot waarin een vergelijkbaar traject maar dan toegespitst op de onderneming aangeboden kan worden.

Energiekosten structureel verlagen leidt tot een verbeterde exploitatie

Ook voor uw bedrijf zijn energiekosten onontkoombaar. Maar ze kunnen wél structureel verlaagd worden. Met dit project krijgt u inzicht in de mogelijkheden in reductie van uw stroom- en gasverbruik om zo aanzienlijke én structurele besparingen te realiseren.

Landelijke ondersteuningsregeling

Per heden is dit ondersteuningstraject voor een beperkt aantal bedrijven in de sport beschikbaar, zodat u kosteloos gebruik kunt maken van professionele ondersteuning bij het verduurzamen van uw bedrijf.

Dit traject omvat het volgende:

  1. Een energiescan van uw accommodatie. Een bouwkundig specialist bezoekt uw bedrijf en brengt in kaart waar energiebesparing gerealiseerd kan worden;
  2. De energiescan is de basis voor het plan van aanpak: rekening houdend met uw toekomstplannen, wordt op een rij gezet welke investeringen zinvol zijn en welke volgorde wenselijk is;
  3. De energiescan bevat tal van tips over hoe u energie kunt besparen zonder forse investeringen te doen.

Als u weliswaar geïnteresseerd bent maar tegelijkertijd dit traject te vroeg komt, is het goed om te weten dat we in deze fase deze service willen uitproberen en verbeteren. Ons doel is om deze service blijvend beschikbaar te krijgen voor ondernemers. Dan zal de overheid van ons verwachten dat er vanuit de ondernemer een bijdrage gevraagd gaat worden. We informeren u graag t.z.t. verder.

Meld u snel aan!

Als u in aanmerking wilt komen voor 1 van de voorlopig 25 beschikbare begeleidingstrajecten, dan kunt u zich aanmelden via de button onderaan deze pagina.

Opleiding: De maatschappelijke waarde van fitness

De sociale winst en waarde van een fitnessclub

Sport en bewegen en dus ook fitness is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Vitaliteit, gezonde leefstijl zijn essentieel geworden. Fitnessclubs behoren tot de groep sportaanbieders die steeds vaker van grote sociale waarde zijn. Hoewel er heel veel kansen zijn om als fitnessaanbieder aan te sluiten bij deze belangrijke maatschappelijke rol, zien we dat de (lokale) overheid en het sociaal domein elkaar nog niet goed weten te vinden. Dat is jammer omdat deze twee werelden veel voor elkaar en voor de samenleving zouden kunnen betekenen.

Hoe kan je als fitnessclub beter aansluiten bij de (lokale) maatschappelijke uitdagingen als Sport – en preventie akkoorden?

Hoe kun je hier als Fitnessclub sociale en/of financiële winst en waarde uit genereren?

In de training, de maatschappelijke waarde van fitness leer je hoe waardevol kunt zijn voor jouw directe omgeving. Hoe kan die sociale rol ook van toegevoegde waarde zijn voor jouw club, financieel en/of op het gebied van marketing – communicatie.

De opleiding bestaat uit 5 dagdelen (excl. huiswerkopdrachten)

  1. Omgeving – Businessmodel, stakeholders
  2. Doelgroep – Product/ markt combinaties, marketing, communicatie
  3. Onderneming – Organisatie, middelen, samenwerken
  4. Ondernemer – Competenties, communicatiestijl, investering
  5. Eindpresentaties (intervisie)

Als je de opleiding hebt doorlopen weet je hoe je met je club succesvol kunt aansluiten bij de maatschappelijke thema’s die actueel zijn in de samenleving. Je leert je club positioneren zodat je financieel en sociaal winst gaat genereren.

Lees ook

Direct regelen

Informatie / tips Sportakkoord