Spring naar content

leefstijlcoach niveau 4

De branchediploma’s Leefstijlcoach niveau 4 staan voor vakkennis die nodig is mensen te begeleiden naar een duurzaam betere leefstijl.

De leefstijlclub van de toekomst

Mensen bewegen te weinig, worden steeds zwaarder en zijn minder vitaal. En dat is zorgwekkend. Als we daar met elkaar niets aan doen, dan heeft dat invloed op ons welzijn en op termijn serieuze consequenties voor de betaalbaarheid van de zorg. Het kabinet erkent dat er meer nodig is om tot een gezonde en fitte generatie in 2040 te komen en zal daarom de aankomende jaren fors investeren in gezondheidspreventie.

Reden genoeg om als fitnessbranche in te zetten op leefstijl, gezondheid en preventie. Onze branche heeft de potentie om een sleutelrol te spelen in dit preventievraagstuk. We leveren namelijk een belangrijke bijdrage aan de vitaliteit en gezondheid van mensen.

De behoefte aan professionals die mensen kunnen begeleiden naar een duurzaam betere leefstijl is enorm gegroeid. NL Actief heeft daarop ingespeeld door de cursus tot leefstijlcoach niveau 4 te ontwikkelen.

Over de cursus leefstijlcoach niveau 4

De cursus tot leefstijlcoach niveau 4 is voor fitnessprofessionals een efficiënte en snelle route om zich verder te ontwikkelen tot leefstijlcoach en een bijdrage te (gaan) leveren aan een groot sociaal-maatschappelijk vraagstuk: meer fittere, vitalere en gezondere Nederlanders. Het accent van de cursus tot leefstijlcoach ligt op de introductie, het begeleiden van leefstijlprogramma’s en het bevorderen van een actieve leefstijl bij uiteenlopende doelgroepen.

Profiel leefstijlcoach

De leefstijlcoach heeft verstand van zaken en gevoel voor mensen. De leefstijlcoach zorgt ervoor dat de klant zijn doelen kan vertalen in concrete stappen en tot actie overgaat. Dit doet hij met doelgerichte coaching methodieken. De leefstijlcoach werkt veelal binnen een multidisciplinair team dat het doel heeft de gezondheid van een persoon of groep mensen te bevorderen. De motivatie van mensen om hun leefstijl aan te passen, wisselt sterk en kan gedurende de begeleiding ook sterk veranderen. Dit vraagt van de leefstijlcoach zowel geduld, doorzettingsvermogen en vasthoudendheid om te blijven focussen op gestelde doelen alsook een flexibele attitude om adequaat in te kunnen spelen op veranderingen in motivatie of in behaalde resultaten.

De leefstijlcoach is in essentie geen trainer, maar een coach met ook de kennis van een trainer. Met andere woorden: hij ziet zijn klant als degene die expert is of wordt over zijn eigen leven en regie neemt over zijn eigen gezondheid en welzijn. Het doel is dat mensen een leven kunnen (gaan) leiden waar ze zich goed bij voelen, met alle mogelijkheden en beperkingen die ze hebben. Hiermee levert de leefstijlcoach een belangrijke bijdrage aan het landelijke streven om de focus te verschuiven van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag.

Inclusief leefstijlprogramma ‘NLFITTER’

Ter ondersteuning van de cursus tot leefstijlcoach niveau 4 heeft NL Actief een digitaal kennisplatform ontwikkeld met daarop een effectief leefstijlprogramma ‘NLFITTER’. NL Actief wil zo kennis delen, professionals stimuleren om zich te blijven ontwikkelen én leefstijlcoaches ondersteunen door middel van een kant en klare coachingtoolkit.

 ‘NLFITTER’ hanteert zes pijlers: leefstijlanalysebeweging, voeding, stress, slaap en mindset. Elke pijler in ‘NLFITTER’ is opgebouwd uit kennisoverdracht, opdrachten en challenges voor de klant. De tools zijn afgestemd op de fase van gedragsverandering waarin de klant zich bevindt.
De leefstijlcoach [in opleiding] bepaald aan de hand van de hulpvraag van de klant met welke pijler[s] als eerste aan de slag gegaan wordt.
Met ‘NLFITTER’ werkt de leefstijlcoach efficiënt en samen met de klant aan een duurzaam gezonde[re] leefstijl.

Is de cursus branche erkend?

Het werk van een leefstijlcoach is niet alleen afwisselend en uitdagend, maar het brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De leefstijlcoach werkt tenslotte aan iemands belangrijkste bezit: zijn gezondheid. Als branche stellen wij daarom bepaalde eisen aan onze professionals. Deze leggen we vast in competentieprofielen waaraan iedereen die het branchediploma wil halen onafhankelijk wordt getoetst. Na het succesvol afronden van de cursus kan de professional zich registeren in het beroepsregister FITNED.NL.

Details van de cursus

  • De cursus wordt zowel online als klassikaal aanboden;
  • Geschatte studiebelasting is 120 uur;
  • De cursus bestaat uit een theoriedeel en praktijkdeel [stage];
  • Na afronding gratis registratie in FITNED.NL;
  • Je kan zonder specifieke vooropleiding deelnemen aan deze cursus;
  • Kosten zijn € 1.200,- euro (inclusief boek, examen, FITNED.NL registratie en onbeperkt toegang tot de kant en klare coachingtoolkit NLFITTER);

Het cursusboek

Het cursusboek Leefstijlcoach bevat de theoretische kennis voor de niveau 4 professional. Je gebruikt het voor de opleidingen ‘Leefstijlcoach niveau 4’.

Het Examen

Deze cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen.

Theorie-examen

Het theorie-examen bestaat uit het maken van een kennistoets, deze bestaat uit 60 meerkeuzevragen.

Praktijkexamen

Het praktijkexamen bestaat uit het maken van de stageopdrachten (portfolio) en een praktijk begeleiding beoordelingsgesprek.

Over de branche-examens

Informatie over inschrijven, kosten, herkansen en nog veel meer.

Veel gestelde vragen

Vragen die we vaak krijgen van cursisten en geïnteresseerden.

Geslaagd, en nu?

Diploma behaald? Gefeliciteerd! Je kunt je diploma nu laten bijschrijven in ons beroepsregister FITNED.NL. Volgens ons ben je nooit uitgeleerd. Misschien is een andere specialisatie van bewegingsdeskundige iets voor jou, of één van de opleidingen van onze erkende opleiders? Houd ons daarnaast in de gaten, want NL Actief organiseert regelmatig symposia over interessante onderwerpen.

Waarom registreren in FITNED.NL

Je toont je diploma’s en competenties aan klanten.

Je bent vindbaar voor werkgevers.

Je profiteert van voordeel via accreditatiepunten.

Nog een andere opleiding volgen?

Werk deskundig met mensen met (morbide) overgewicht.

Werk deskundig met mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Ontdekt de kracht van wandelen.