Spring naar content

Webinar Fitness Intermediairs Markt en Trend Rapport

BlackBoxPublishers en NL Actief organiseren vrijdag 27 november 2020 het interactieve webinar Fitness Intermediairs Markt en Trend Rapport.

In de huidige fitnesssector en binnen het fitness ecosysteem nemen fitness intermediairs – ook wel aggregators genoemd – een steeds belangrijkere rol in. Er wordt veel gesproken over deze groep, maar er is nog maar weinig over bekend. Dit vormde de directe aanleiding en motivatie om vanuit NL Actief een onderzoeksproject te starten dat zich richt op fitness intermediairs. Het onderzoek en de resultaten worden op interactieve wijze, door middel van deelsessies en aan de hand van de vierde editie van het Fitness Markt en Trend Rapport besproken en gedeeld.

In dit nieuwe Fitness Markt en Trend Rapport staat de volgende vraag centraal: wat is de stand van zaken met betrekking tot fitness intermediairs, welke ontwikkelingen zijn er hieromtrent in Nederland en wat valt er te verwachten in de nabije toekomst? In vijf uitgebreide hoofdstukken krijgt u als fitnessondernemer, manager of investeerder antwoorden op deze hoofdvragen en een veelheid aan sub-vragen. Dit rapport leest u snel en eenvoudig door en is rijk geïllustreerd met afbeeldingen en tabellen.

Het webinar zal bestaan uit drie deelsessies. Tijdens het webinar kunt u kiezen om deel te nemen aan 2 deelsessies:

  1. Ronald Wouters gaat in op waarom onderzoek naar intermediairs van belang is en hoe dit de toekomst van de fitnesssector gaat beïnvloeden. Ronald Wouters is al 14 jaar algemeen directeur van branchevereniging NL Actief (voorheen Fit!vak). Hij behaalde in 2012 de master sport- en beweeginnovatie.
  2. Jan Middelkamp geeft inzicht in internationaal onderzoek naar intermediairs en hoe intermediairs een factor zijn binnen het fitness ecosysteem. Jan Middelkamp is bewegingswetenschapper en gepromoveerd gedragswetenschapper. Hij was COO van meerdere fitnessketens. Bezoek: www.janmiddelkamp.com.
  3. Peter Wolfhagen werpt een blik op de survey onder fitnessondernemers en managers; hoe kijken zij aan tegen de rol van fitness intermediairs. Welke businessmodellen gebruiken fitness intermediairs in Nederland, hoe functioneren ze en welke impact heeft het op fitnessclubs? Peter Wolfhagen is leraar lichamelijke opvoeding, bewegingswetenschapper en auteur van meerdere publicaties.

Deelname aan het webinar is gratis.
NL Actiefleden ontvangen na deelname aan het webinar gratis het boek Fitness Intermediairs Markt en Trend Rapport t.w.v. € 67,50.
FITNED.NL geregistreerden en ondernemers die zich hebben aangemeld voor het corona-register kunnen het boek nabestellen voor € 27,50. Niet-leden die het webinar hebben bijgewoond, kunnen het boek nabestellen voor € 37,50.

Aanmelden voor het webinar (en de ALV) is mogelijk via DEZE LINK.