Spring naar content

Congres Fitness Markt en Trend Rapport 2020-2024

De fitnesssector lijkt zich steeds sneller te ontwikkelen en heeft zeker in de laatste twee jaar turbulente tijden gekend. Geconfronteerd met de gevolgen van de coronaperiode heeft de sector oplossingen gezocht en gevonden en zijn bestaande ontwikkelingen aangewakkerd of versneld. Alle reden dus om die ontwikkelingen in kaart te brengen en te verzamelen in een nieuwe editie in de serie van markt trendrapporten.

In de editie 2020-2024 wordt verslag gedaan van verschillende soorten onderzoek, te beginnen met een update over de fitnesssector wereldwijd via een literatuuronderzoek. Daarna volgen een literatuurstudie en analyses op bestaande data
van het SCP, het CBS en het Mulier Instituut over de vraagzijde, bekeken vanuit sport-sociologisch perspectief. Vervolgens wordt data besproken die zijn verzameld via surveys onder Nederlandse ondernemers in de fitnessbranche tijdens de coronaperiode, waarna data van de statistiek ‘Fitnesscentra’ van het CBS worden gepresenteerd en nader geanalyseerd. In het voorlaatste hoofdstuk wordt stilgestaan bij het heden en ook de toekomst van de fitnesssector in Nederland via interviews met personen uit andere sectoren, of personen die iets verder van de fitnesspraktijk af staan. Het rapport wordt afgesloten met een hoofdstuk over digital leefstijlcoaching vanuit het perspectief van NL Actief. Peter Wolfhagen (BlackBox Publishers) en Paul Hover (Mulier Instituut) geven 24 juni op inspirerende wijze toelichting op de uitkomsten van het onderzoek. Ook zullen zij stilstaan bij het heden en de toekomst van de fitnesssector.

Deelnemers aan het congres ontvangen gratis het boek Fitness Markt en Trend Rapport 2020-2024 t.w.v. € 67.50.
Deelname is gratis voor NL Actief leden. FITNED.NL leden betalen € 25 en niet-leden € 35. Er is een maximum aantal deelnemers voor het congres.
Aanmelden kan hier>>