Spring naar content

Actie Den Haag 11 januari

Actie Den Haag 11 januari

Nederlandse sportvertegenwoordigers overhandigen petitie: ‘Erken sport als essentiële dienstverlening, open sportlocaties’

7 januari – NL Actief, Platform Ondernemende Sportaanbieders, NOC*NSF en de Nederlandse sportbonden organiseren dinsdag 11 januari een glazen sporthuis op Het Plein in Den Haag. Samen met bekende en minder bekende sporters, politici en experts, vragen we die dag aandacht voor het maatschappelijke belang van sport. Voor een gezonde en weerbare samenleving moeten we nu juist alles op alles zetten om bewegingsarmoede tegen te gaan. En toch wordt het Nederlanders die aan hun gezondheid willen werken erg moeilijk gemaakt met de sluiting van sportlocaties.

Unanieme steun van de Tweede Kamer

De Kamer nam op 21 december unaniem een motie aan met de strekking dat sport als essentieel moet worden gezien in het licht van de coronamaatregelen. Nu het Kabinet nog. Daarom overhandigen Ronald Wouters en Maurice Ambaum, initiatiefnemers van de petitie, dinsdag de petitie namens meer dan 200.000 ondertekenaars met de oproep om sport te erkennen als essentiële sector en sportlocaties weer te openen.

Peloton supporters

Veel sporters, politici en andere betrokkenen Jeanet van der Laan (D66), Inge van Dijk (CDA) en Arie Boomsma (sportschoolhouder en tv-presentator) steunen onze petitie en hebben daarom toegezegd om met ons mee te gaan fietsen in ons (coronaproof) glazen sporthuis. Met deze actie willen wij het maatschappelijke belang van sport nogmaals onder de aandacht brengen. Zodat ook het Kabinet de rol van onze sector voor een gezonde en weerbare samenleving die de druk op de zorg juist kan verlichten, erkent.

Programma fietsers*
08.00: opening evenement Ronald Wouters (directeur NL Actief)

09.30 – 10.30: Jeanet van der Laan (D66), Anneke van Zanen (voorzitter NOC*NSF), Karin van Bijsterveld (voorzitter NL Actief)

10.30 – 13.00: verschillende prominenten uit de sportsector, politiek en amateursporters stappen op de fiets. Het exacte programma volgt nog.

13.00 – 13.30: Inge van Dijk, woordvoerder sport CDA, Marc van den Tweel (NOC*NSF)

13.15 – 13.30: Attje Kuiken (PvDA)

13.15 – 13.30: petitieoverhandiging
13.30 – 13.45: Sluiting event

Naast de fietsers in het glazen sporthuis zijn er tijdens de actie ook yogalessen, volleyballers en dansers.

*Het programma kan op het laatste moment nog aangevuld en/of gewijzigd worden.

Locatie: Het Plein, Den Haag

Datum: dinsdag 11 januari 2022

Naar de petitie>>