Spring naar content
05 februari

PARTIJvdSPORT voor een gezonder, fitter en vitaler Nederland

persbericht

PARTIJvdSPORT wil bouwen aan een gezonder, fitter en vitaler Nederland. Aan een land waarin iedereen gelijke kansen krijgt om gezond op te groeien en vitaal oud te worden. PARTIJvdSPORT is de nieuwe landelijke politieke partij die het belang van sport, bewegen en gezonde leefstijl voor alle Nederlanders en een gezonde samenleving als uitgangspunt neemt. Een partij van en voor de sport. Vandaar de keuze voor ‘vd’ in de partijnaam. De partij is opgericht door Ronald Wouters (algemeen directeur van branchevereniging NL Actief) en Maurice Ambaum (eigenaar van bureau Ambaum BrandMakers).

De coronapandemie heeft onomstreden aangetoond dat gezond leven van levensbelang is. Tegelijkertijd is ook duidelijk geworden dat het huidige politieke klimaat in Nederland structureel te weinig oog heeft voor een gezonde leefstijl en dat sport en bewegen slechts een bijzaak is. Ten tijde van verkiezingen hebben politieke partijen daar even aandacht voor, maar daarna schuift het belang van gezonde leefstijl en sport en bewegen naar het tweede plan.

PARTIJvdSPORT wil structureel investeren in preventie, leefstijl en leefomgeving, zodat mensen hun metabole gezondheid en weerstand kunnen verhogen. PARTIJvdSPORT wil samen met sociale partners, overheid en politieke daadkracht binnen Nederland een échte sport- en beweegcultuur ontwikkelen. Op die manier zullen nog meer mensen aan sport- en beweegactiviteiten deelnemen en gezonder leven, en kunnen volgende generaties vitaler opgroeien.

PARTIJvdSPORT wil bouwen aan een nieuw zorgstelsel dat onder meer aantoonbaar en gemeten gezond gedrag beloont. Om bouwstenen voor een nieuw zorgstelsel te verzamelen, organiseert PARTIJvdSPORT in het voorjaar een online denktanksymposium. Daarnaast werkt de partij aan de realisatie van een leefstijl dashboard voor Nederland. Het leefstijl dashboard is de ‘gezonde’ variant van het corona dashboard: er worden geen besmettingen gemeten, maar gezondheidswinst. PARTIJvdSPORT roept de overheid op om in het voorjaar met sportorganisaties een landelijke leefstijlcampagne te starten. Ronald Wouters: “We maken ons grote zorgen over de gezondheid, fitheid en vitaliteit van miljoenen Nederlanders die beperkt worden in de mogelijkheden en faciliteiten om hun leefstijl te verbeteren. Cijfers laten zien dat Nederlanders sinds de eerste lockdown steeds minder zijn gaan bewegen en ongezonder zijn gaan leven, met alle gezondheidsrisico’s van dien.”

PARTIJvdSPORT wil vanuit het hart van de politieke besluitvorming bouwen aan een fitter, vitaler en gezonder Nederland. Maurice Ambaum: “We willen impact hebben. Daarom nemen we in 2022 deel aan de gemeenteraadsverkiezingen en in 2023 aan de Provinciale Statenverkiezingen. Landelijk gaan we lobbyen voor een vitaler en gezonder Nederland en deelnemen aan de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen na 2021.”

Meer informatie: www.partijvdsport.nl