Spring naar content
18 juni

Oprichting Platform Ondernemende Sportaanbieders een feit

Persbericht oprichting POS
Amsterdam, 18 juni 2021

Sport en bewegen is belangrijk voor een gezonde samenleving. De maatschappelijke en economische waarde hiervan is de afgelopen jaren flink gestegen. Dat is logisch, want sporten en bewegen is goed voor je gezondheid, sociale contacten, welzijn en persoonlijke ontwikkeling. Niet voor niets sporten miljoenen Nederlanders op wekelijkse basis in verenigingsverband en bij ondernemende sportaanbieders.

POS waardevolle aanvulling sportlandschap

Om alle Nederlanders van sport en bewegen te laten genieten is het belangrijk dat het sportdomein goed vertegenwoordigd wordt en zich strategisch verenigt. Om ook ondernemende sportaanbieders een stem te geven en een gelijk speelveld te creëren in de sportwereld is het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) in 2019 opgericht. Het POS behartigt de belangen van brancheorganisaties van ondernemende sportaanbieders. Met 16 aangesloten branches die ca. 6.100 sportaanbieders vertegenwoordigen en waar ruim 8 miljoen sporters wekelijks hun sport uitoefenen, heeft het POS de afgelopen jaren wel bewezen een waardevolle aanvulling te zijn in het Nederlandse sportlandschap.

Formele oprichting POS een feit

Met de formalisatie van het POS als stichting op 18 juni 2021 is de officiële oprichting een feit. Initiatiefnemers Haike Blaauw (FNRS), Lodewijk Klootwijk (NVG) en Patrick Rijnbeek (NLActief) nemen plaats in het bestuur. Lodewijk: “Ik ben trots op de grote stap die wij gezamenlijk gemaakt hebben. De rol van ondernemende sportaanbieders zal met de formalisatie alleen maar toenemen, zodat wij onze maatschappelijke bijdrage kunnen vergroten. Wij zijn ook positief over het advies van de Nederlandse Sportraad waarin onder andere de rijksoverheid wordt geadviseerd aandacht te besteden aan de behoefte voor een gelijk speelveld voor de gehele sport. Ook het advies om van de Sportraad aan de sport om een vorm van gezamenlijke belangenvertegenwoordiging met een gezamenlijke visie op sportontwikkeling te organiseren past in de lijn van het POS en hier zijn gesprekken over gaande met onder andere NOC*NSF.”

Gerard Dielissen, directeur NOC*NSF, stelt: “Sportondernemers zijn een onmisbaar onderdeel van de Nederlandse sportinfrastructuur. Vanuit NOC*NSF en de bij ons aangesloten sportbonden kijken we uit naar een verdere intensivering van de samenwerking met het POS zodat we de sportsector verder kunnen ontwikkelen en ook gezamenlijk verbindingen kunnen maken naar overheden en maatschappelijke sectoren zoals de zorg, het onderwijs, welzijn en het bedrijfsleven zodat nog meer Nederlanders sportief actief worden”.

Groei naar gezamenlijk doel

Tijdens een kleinschalige, maar feestelijke bijeenkomst bij Beest Boulders, Europa’s grootste boulderhal in Amsterdam maakten de bestuurders van de aangesloten brancheverenigingen kennis met elkaar en proosten ze op de formalisatie met een POS-wijntje. Door de coronapandemie hebben velen elkaar nog nooit live ontmoet. Haike: “Bijzonder om in een periode waarin er fysiek zoveel afstand was, er tussen de POS-leden juist zoveel verbinding is ontstaan. Tijdens de bijeenkomst werd dit gevoel duidelijk bevestigd, we kunnen elkaar alleen maar versterken door samen te werken. Samen klimmen om onze doelen te behalen.” Deze groei naar een gezamenlijk doel werd symbolisch weergegeven door de klimmende sporters op de achtergrond tijdens de bijeenkomst.

Annelies Pleyte, directeur Sport VWS, feliciteert het POS met de oprichting. “Goed dat het POS nu officieel bestaat. Wij zien al langer de trend dat de ondernemende sport een belangrijke rol heeft in het totale sportaanbod in Nederland.”

Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht, benadrukt het belang van de oprichting: “Door de formele oprichting van het POS als stichting is er een wendbare organisatie ontstaan die snel kan acteren op actuele ontwikkelingen en vraagstukken. Het gezamenlijke draagvlak zorgt ervoor dat politieke en maatschappelijke issues niet meer aan de ondernemende sportaanbieders voorbij zullen gaan. Laten we elkaar vasthouden en versterken.”