Spring naar content
23 februari

NL Actief maakt zich sterk voor centraal meldpunt voor ongepast gedrag

NL Actief is al langere tijd met partners als onder meer sportkoepel NOC*NSF, het ministerie van VWS en het Platform Ondernemende Sportaanbieders in gesprek om te komen tot de oprichting van een centraal meldpunt voor ongepast gedrag. De branchevereniging van fitnesscentra wil daarmee uitwassen als seksuele intimidatie en machtsmisbruik zoals die bekend zijn uit andere sporten, voorkomen of er in ieder geval tijdig op kunnen inspelen.

NL Actief ziet zich daarin gesterkt door de uitkomst van het onderzoek van NOS Stories, waaruit blijkt dat met name jonge vrouwen zich weleens ‘ongemakkelijk’ voelen in de fitnessclub. Klik op de onderstaande link voor het filmpje van NOS Stories.

Meldingen daarover via het centraal meldpunt zouden de fitnesssector en branchevereniging dan tijdig inzicht in de omvang van het probleem kunnen geven, zodat er adequaat kan worden gehandeld. Tot dusver zijn er geen grote misstanden bekend in de fitnessbranche, met een achterban van 4 miljoen sporters. NL Actief vindt het van groot belang dat dit zo blijft. Vanuit onze kernwaarden zijn wij namelijk van mening dat het belangrijk is dat iedereen binnen onze sector veilig, verantwoord en met plezier kan sporten. Dat willen we graag duurzaam verankeren. Een centraal meldpunt voor ongepast gedrag maakt daar onderdeel van uit.

Een (sociaal) veilig sportklimaat maakt al deel uit van de toetsingsprocedure en registratie van NL Actief. Nederland telt op dit moment ruim 1200 fitnessclubs die zijn gekeurd door een onafhankelijke instantie en die zijn aangesloten bij NL Actief. Bij deze centra werken instructeurs die gediplomeerd zijn én het branche-erkend examen hebben afgelegd. NL Actief wil hiermee de kwaliteit van de instructeurs en het veilig sportklimaat in de branche waarborgen. Want het gaat per slot van rekening om de gezondheid en veiligheid van mensen.