Spring naar content
30 november

NL Actief en EuropeActive slaan de handen ineen voor Europese harmonisatie

PAPENDAL – Met enthousiasme kondigen NL Actief en EuropeActive een samenwerking aan om gezamenlijk het registratiesysteem voor fitnessprofessionals (EREPS) en het keurmerk voor fitnessclubs (FITcert®) op Europees niveau te harmoniseren. Deze samenwerking heeft tot doel om de standaarden van zowel fitnessprofessionals als fitnessclubs op nationaal als ook op Europees niveau in lijn te brengen. NL Actief en EuropeActive zetten hiermee samen belangrijke stappen naar een meer samenhangende en professionele fitnessindustrie, waarin uniformiteit en internationale erkenning de norm zijn. De samenwerking is het resultaat van een langdurige relatie tussen NL Actief en EuropeActive, waarbij beide organisaties zich inzetten voor de verbetering van de kwaliteit en erkenning van fitnessprofessionals en de branche.

FITNED.NL en EREPS
NL Actief beheert al geruime tijd met succes FITNED.NL, het erkende Nederlandse brancheregister waar gekwalificeerde fitnessprofessionals zich kunnen registreren na het voldoen aan de opleidingsvereisten van NL Actief. Aan de andere kant beheert EuropeActive het European Register of Exercise Professionals (EREPS), een register van fitnessprofessionals op Europees niveau. Het harmoniseren van het Nationale- en Europese register brengt vele voordelen met zich mee voor zowel fitnessprofessionals als de branche als geheel. Fitnessprofessionals die zich registreren, genieten van zowel nationale als internationale erkenning en meer zichtbaarheid, wat deuren opent naar professionele mogelijkheden die zich uitstrekken over landsgrenzen heen. Daarnaast kunnen werkgevers in de branche vertrouwen op de bekwaamheden van geregistreerde professionals bij het selecteren van gekwalificeerd personeel. De eerste concrete stappen in deze samenwerking zijn gericht op cursisten die het NL Actief branchediploma op niveau 3 of niveau 4 behalen. Vanaf 1 januari 2024 kunnen zij zich automatisch laten registreren in zowel FITNED.NL als EREPS. Om deze verandering soepel te implementeren, is een overgangsperiode van twee jaar gepland.

Het NL Actief keurmerk en FITcert®
In de afgelopen jaren heeft de fitnesssector hard gewerkt aan de ontwikkeling van Europese normen die de kwaliteit van fitnesscentra waarborgen. In Nederland ondergaan alle bij NL Actief aangesloten centra een grondige keuring door een onafhankelijke instantie. Deze keuring draagt al jaren succesvol bij aan het handhaven van de landelijke kwaliteitsstandaarden van de fitnessbranche. Tot voor kort ontbrak een Europees keurmerk in de sector. Sinds de uitbraak van de coronapandemie is het des te belangrijker geworden voor de fitnessindustrie om de naleving van strikte eisen op Europees niveau zichtbaar te maken. Dit om het vertrouwen van consumenten, personeel en overheden te herwinnen.

In antwoord op deze behoefte is FITcert® geïntroduceerd en ontwikkeld. FITcert® stelt fitnessclubs in staat om ook op Europees niveau aan te tonen dat zij voldoen aan de gestelde eisen. Samen met EuropeActive streeft NL Actief ernaar om de normen en verwachtingen in de fitnessbranche zowel op landelijk als Europees niveau in lijn te brengen. Hiermee krijgen aangesloten clubs de mogelijkheid om zich ook op Europees niveau te registreren. In het eerste kwartaal van 2024 zullen wij onze leden verder informeren over dit proces en de mogelijkheden die dit biedt.

Beide partijen kijken uit naar de gezamenlijke inspanningen die deze samenwerking zal voortbrengen. De harmonisatie zal niet alleen zorgen voor uniformiteit, maar ook de professionaliteit van de gehele branche versterken.

Voor verdere informatie of eventuele vragen kunt u contact opnemen met Ilse Lazonder i.lazonder@nlactief.nl.