Spring naar content
15 december

Hoofdlijnen Sportakkoord II ondertekend

Gisteren [14 december] heeft Haike Blaauw, voorzitter van het Platform Ondernemende Sportaanbieders, het hoofdlijnen Sportakkoord II ondertekend. Dit gebeurde samen met Minister Helder, NOC*NSF, VNG en VSG.

Hiermee bekrachtigen deze belangrijke strategische partijen uit de sportsector de ambities en kaders die gezamenlijk zijn opgesteld en hun plek hebben gekregen in dit akkoord. Patrick Rijnbeek heeft namens NL Actief en POS vanuit het belang van fitness ondernemers aan tafel gezeten, in de gesprekken voorafgaand aan de ontwikkeling van het Hoofdlijnen Sportakkoord II.

De komende maanden wordt ingezet op het maken van concrete afspraken met de sector. Het Hoofdlijnen Sportakkoord II biedt een kader van afspraken op inhoud waar de strategische partijen het over eens zijn. Dit kader is een leidraad voor de volgende stap: nadere uitwerking, concretisering, monitoring en resultaatafspraken. De uitwerking vindt plaats van januari t/m mei 2023.

Het akkoord geeft de richting aan die we op willen met de sportsector en wat er nodig is om daar te komen. Platform Ondernemende Sportaanbieders sluit aan als de vierde (nieuwe) ondertekenaar van het Hoofdlijnen Sportakkoord II. Dit hoofdlijnen akkoord is een eerste aanzet voor een vervolg op het huidige Sportakkoord.

Download het document Hoofdlijnen Sportakkoord II (Mijn  NL Actief)

Download de samenvatting Hoofdlijnen Sportakkoord II (Mijn NL Actief)