Spring naar content
18 april

Gemeenten mogen juridisch samenwerken met ondernemende sportaanbieders 

Arnhem, 18 april 2024

NL Actief, als een van de initiatiefnemers van het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS), is verheugd om mee te delen dat er belangrijke ontwikkelingen zijn in het juridisch landschap rondom samenwerking tussen gemeenten en ondernemende sportaanbieders.

Met POS als partner van het sportakkoord was de eerste belangrijke stap gezet: de ondernemende sportaanbieders werden partner voor de uitvoering van het landelijk sportbeleid. Nu volgt een hele belangrijke tweede stap: gemeenten mogen juridisch daadwerkelijk samenwerken met ondernemers! 

Lokale aarzelingen 

NL Actief is één van de initiatiefnemers van het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). Dit platform zet zich in voor het behartigen van de belangen van ondernemende sportaanbieders in Nederland. Met onze betrokkenheid bij POS streven we ernaar om de positie van sportondernemers te versterken en hen een stem te geven in het sportlandschap. Op lokaal niveau ontstaan ook nieuwe samenwerkingsvormen met ondernemende sportaanbieders, maar dit is voor veel gemeenten betrekkelijk nieuw. Hierdoor zijn er ook hier en daar wat aarzelingen, want wat mag wel en niet? ‘Kunnen wij als gemeente wel samenwerken met ondernemers, aangezien zij geld verdienen?’ 

Juridisch advies aanbesteden sportopdrachten 

VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) heeft Certa Advocaten gevraagd aan welke regelgeving gemeenten zich dienen te houden bij het aanbesteden van sportopdrachten. Hierbij kun je denken aan het aanbieden van sport- en beweegactiviteiten aan bepaalde doelgroepen in een wijk. 

Fantastisch nieuws sportondernemers 

Dit heeft voor ondernemende sportaanbieders fantastisch nieuws opgeleverd: gemeenten mogen juridisch gezien sportopdrachten tot een bedrag van 50.000 euro enkelvoudig onderhands aanbesteden bij een ondernemende sportaanbieder.   

Wat houdt dit in?  

De gemeente mag bij een dergelijke sportopdracht direct met een ondernemer samenwerkingsafspraken maken. Hierbij wordt gekeken naar de (administratieve) lasten voor de gemeente en de lokale sportondernemer. Het vragen om meer dan één offerte weegt hier niet op tegen de lasten voor de gemeente en lokale sportondernemers, die voortvloeien uit het organiseren van een aanbesteding met meerdere inschrijvers.  

Met de 1-op-1-gunning kan de gemeente om één offerte vragen en de “kleine opdracht” daarna rechtstreeks aan de lokale sportondernemer verstrekken. Op deze manier blijven de administratieve lasten bij zowel gemeenten als lokale sportondernemers beperkt en kan een lokale aanbieder met passende ervaring en kwaliteit worden geselecteerd.  

Let op: De gemeente is echter niet verplicht de enkelvoudige onderhandse procedure, oftewel de 1-op-1-gunning, toe te passen en heeft dus beoordelingsruimte. Bekijk hier de volledige memo van de gunning sportopdracht

Meer weten? 

Heb jij als ondernemende sportaanbieder hier aanvullende vragen over? Stuur dan een mail naar info@pos.nl of info@nlactief.nl