Spring naar content
12 maart

CONVENANT PREVENTIE GEHOORSCHADE

Op 6 december 2018 hebben diverse partijen, waaronder de NL Actief, met staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis het ‘convenant preventie gehoorschade’ getekend. Het convenant geldt voor vier jaar (2018-2022) en zal tussentijds, na twee jaar, worden geëvalueerd.

Waarom?

Muziek is een belangrijk instrument in het trainen van mensen en het creëren van de juiste sfeer in een centrum. Te vaak en/of te lang luisteren naar te hard geluid kan echter leiden tot gehoorschade. Gehoorschade leidt tot gezondheids- en sociale problemen die (maatschappelijke) kosten met zich meebrengen en de kwaliteit van leven van mensen verlagen. Het is daarom goed dat er bepaalde grenzen worden gesteld aan geluidsniveaus.

De branche

NL Actief heeft het convenant namens haar leden getekend om hiermee een maatschappelijke betrokkenheid te tonen, niet omdat er nu sprake zou zijn van grote misstanden die moeten worden aangepakt. In veel centra wordt gelukkig al gehoorbescherming (‘oordoppen’) aangeboden, maar hierin kunnen wij als branchevereniging nog veel meer voorlichting gaan geven. Daarnaast denken we dat instructeurs ook een belangrijke rol kunnen vervullen in het voorlichten en adviseren van mensen op gehoorschade.Door het volume van de muziek en hun stem te beperken, mensen te adviseren om oordoppen te dragen als ze last hebben van het volume. Dit zullen wij samen met onze partners organiseren.

Vervolgmetingen

Maar, er is geen sprake van vrijblijvendheid. NL Actief zal starten met het in kaart brengen van de problematiek door metingen te doen in de branche. Gedurende de convenantsperiode zullen er op afgesproken wijze diverse ‘vervolg’ metingen uitgevoerd worden. Metingen zullen worden uitgevoerd in groepsleszalen en zijn bedoeld om te controleren of de branche nog steeds aan de norm voldoet.

Daarnaast zal de NL Actief meewerken aan (media-) campagnes en wordt informatie over het onderwerp gedeeld met de NL Actief-achterban.

Zie deze link voor convenant preventie gehoorschade.