Spring naar content

Mondkapjes verplicht per 1 december!

Moeten we per 1 december mondkapjes dragen in ons centrum?

Mondkapjesplicht
01 december 2020 – De informatie vanuit de overheid wijst maar een kant op: dat in alle publieke binnenruimtes, op gebedshuizen na, bezoekers en medewerkers vanaf morgen een mondkapje dienen te dragen.
Ondanks onze inspanningen om de fitnessbranche buiten de mondkapjesplicht te houden, heeft de rijksoverheid ons vandaag laten weten dat de mondkapjesplicht vanaf 1 december ook voor onze branche geldt.

Wij begrijpen dat deze maatregel een grote invloed heeft op uw bedrijfsvoering én dat dit veel vragen oplevert. Tot vanmorgen hebben wij nog intensief contact gehad met het ministerie om onder deze plicht uit te komen, maar het is onze taak als brancheorganisatie om u feitelijk te informeren over de richtlijnen van de overheid.

Voor wie
De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro. Als ondernemer zorgt u voor de randvoorwaarden, maar de sporter is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wet. Het lijkt ons dan ook logisch dat de sporter de waarschuwing of boete zal ontvangen van de handhaver bij het niet naleven van de wet.

Het dragen van een mondkapje is een verplichting. Als fitnessondernemer kunt u een sporter zonder mondkapje daar op aanspreken. Als er echt een overlastsituatie ontstaat, kunt u de handhaving of de politie benaderen. Maar dat geldt voor elke overlastsituatie. We zullen, zoals u van ons gewend bent, de praktijk in de komende dagen goed in de gaten gaan houden. We horen het graag van u terug als u in discussies beland met handhaving over mondkapjes.

Medewerkers
Ook voor medewerkers die in de algemene ruimte werkzaam zijn, geldt de mondkapjesplicht. Als u training geeft, zoals in groepslessen, geldt dat echter niet omdat u zelf meetraint.
Is een mondkapje verplicht als medewerkers achter de balie/receptie staan? Allereerst dient er in zo’n geval natuurlijk een scherm te staan of te hangen. We schatten in dat het toegestaan is voor medewerkers om het mondkapje dan af te doen. Dat is geen helder standpunt vanuit de overheid, maar een advies vanuit ons in afstemming met de overheid. Dit advies communiceren wij ook zodat medewerkers niet gedurende de héle werktijd een mondkapje hoeven te dragen. Natuurlijk is het wel van belang dat de 1,5 meter afstand tot collega’s achter diezelfde balie geborgd is.

De informatie vanuit de rijksoverheid geeft aan dat een mondkapje de neus en mond volledig moet bedekken en het moet ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan.

Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een sjaal of bandana.

Voor onze branche betekent dit dat u een mondkapje draagt als u naar de sportruimte loopt. Een mondkapje is niet verplicht bij het sporten. Ook bij het wisselen van toestel in de fitnessruimte is een mondkapje niet nodig. Wat dat betekent voor het overbruggen van grote afstanden of het verplaatsen tussen ruimtes zal de praktijk ook uit moeten wijzen. Ons advies is dan wederom: neem, als u twijfelt, eventueel contact op met uw gemeente om daar uitsluitsel over te krijgen.

Bekijk ook deze infographic van de Rijksoverheid met meer informatie over het gebruik van mondkapjes.

We hebben zelf ook een infographic ontwikkeld die u kunt ophangen in uw centrum. U vindt deze op de afgeschermde omgeving van onze website.

Protocol
De informatie in ons protocol is nog gebaseerd op het dringende advies en zal nog worden aangepast.