Spring naar content

ONLINE Algemene Ledenvergadering NL Actief

LET OP: DATUM EN TIJD IS AANGEPAST. BIJEENKOMST IS ONLINE!

Graag nodigen we alle leden van NL Actief uit voor de Algemene Ledenvergadering. Op de agenda staan onderwerpen die van belang zijn voor u als ondernemer en voor NL Actief als branchevereniging, zoals het beleidsjaarplan 2022, de begroting voor 2022 en het meerjaren beleidsplan 2020-2024. We gaan ook in op de impact van COVID-19 op onze branche. NL Actief vindt het belangrijk dat u kunt meebeslissen over het beleid van uw branchevereniging.

Daarnaast staat er deze vergadering een ingrijpend onderwerp ter besluitvorming op de agenda: het verandertraject van de vereniging. Het bestuur van NL Actief heeft tijdens de bestuursvergadering van oktober 2019 besloten tot wijziging van het bestuursmodel van de vereniging. Deze wijziging van het bestuursmodel is ook onderdeel van het meerjarenbeleidsplan van NL Actief dat in de najaarsvergadering van de ALV van 2019 unaniem door de leden is goedgekeurd. In de ALV is aangegeven dat het toekomstig bestuursmodel een andere insteek zal krijgen. Momenteel is NL Actief nog gebaseerd op de traditionele ledenstructuur waarbij de formele binding met onze leden lastig te krijgen is. Zoals bijvoorbeeld met de beperkte opkomst bij de ALV. Hiermee komt de invloed van de leden niet goed tot zijn recht en is formeel draagvlak lastig vast te stellen. We horen dat draagvlak natuurlijk terug in alle andere contacten met de leden, maar dit vraagt om de huidige structuur eens goed te laten onderzoeken en waar mogelijk te wijzigen. We laten ons in dit traject begeleiden door bijzonder hoogleraar Sport & Recht en jurist Marjan Olfers.
NL Actief vindt het belangrijk dat u kunt meebeslissen over deze mogelijk nieuwe koers van uw branchevereniging

De Algemene Ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden van NL Actief.
Aanmelden kan via de website van NL Actief: www.nlactief.nl