Spring naar content
31 januari

Sportaanbod voor mensen met een beperking

Zichtbaar Sportief is een samenwerkingsverband, waarbij de betrokken partijen het doel hebben om meer mensen met een visuele beperking in beweging en aan het sporten te krijgen en belemmeringen uit de weg te nemen. De betrokken partijen hebben veel expertise op het gebied van sport (Gehandicaptensport Nederland, NOC*NSF, Kenniscentrum Sport en NL Actief) of over de doelgroep (Koninklijke Visio, Bartimeus en de Oogvereniging).

Zichtbaar Sportief wil de sportparticipatie van mensen met een visuele beperking verhogen door ze kennis laten maken met verschillende sporten door o.a. het organiseren van Multisportdagen.

Geschikte sportaanbieder zoeken

Vanuit de doelgroep is er behoefte aan een toegankelijk en laagdrempelig informatienetwerk over aangepast sporten. Op de app van Fonds Gehandicaptensport Uniek Sporten, kunnen ondernemers, die ingericht zijn op mensen met een beperking, zich inschrijven. Fitnesscentra die zijn aangesloten bij NL Actief kunnen via het NL Actief register aangeven dat ze hierop ingericht zijn.

Ook wil Zichtbaar Sportief het kennisniveau van de trainers bevorderen, hoe om te gaan met deze doelgroep.

Fitness en mensen met een beperking

Fitness is een geliefde manier van sporten bij mensen met een handicap. Het is dichtbij, laagdrempelig en de sporter kan snel zelfstandig aan de slag in een fitnesscentrum. In de startfase vraagt het echter meer begeleiding vanuit het fitnesscentrum én de instructeur die de sporter onder zijn/haar hoede neemt. Soms traint de sporter ook met een maatje die de visueel beperkte kan ondersteunen. Bovendien is de ene beweegvorm in het fitnesscentrum beter geschikt voor de doelgroep dan de andere. De ervaringen vanuit Zichtbaar Sportief zijn ook goed vertaalbaar naar andere groepen mensen met een beperking.

Rapport Grenzeloos Actief sportaanbieders

In opdracht van het programma Grenzeloos actief onderzocht het Mulier Instituut op welke wijze sportaanbod voor sporters met een beperking in Nederland is georganiseerd en welke factoren een stimulerende of belemmerende rol spelen bij de organisatie van dit aanbod. De resultaten van dit onderzoek kunt u hier downloaden.