Spring naar content
25 februari

Rondetafelgesprek ‘bewegingsarmoede’ Tweede Kamer

In het bijzijn van de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) sprak Patrick Rijnbeek namens NL Actief in de Tweede Kamer over de belangrijke rol van sport en bewegen. In vier blokken van 45 minuten kwamen vertegenwoordigers uit kennis en wetenschap, professionele sportsector, amateursport, gemeenten, onderwijs en gehandicaptensport aan het woord. Hieronder een samenvatting van het pleidooi met daarin de aangehaalde thema’s.  

Het videofragment vindt u hieronder.

Benutten van de huidige lokale infrastructuur 

De coronapandemie heeft een grote impact op zowel de sportparticipatie als de veerkracht van fitnesscentra, studio’s, personal trainers en bootcamp bedrijven. Wij doen daarom een oproep om de huidige sport- infrastructuur te benutten in de toekomstige plannen om 75% van Nederland voldoende te laten bewegen. Ongeacht welke doelgroep in beweging gebracht dient worden of met welke sectoren samengewerkt dient te worden. De sleutel zit in het betrekken van de lokale ondernemers die samen met verenigingen en buursportcoaches een plek kunnen zijn waar mensen op een leuke, veilige en plezierige manier kunnen blijven sporten en bewegen.  

De weg naar de sportplek terugvinden 

Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat meer mensen de weg naar hun sportplek terug weten te vinden.  Zo’n 20 à 30% van de klanten heeft het abonnement tijdens de coronapandemie opgezegd. Inmiddels weten jongeren de weg naar de centra goed terug te vinden maar zijn met name ouderen terughoudend. Wij doen daarom een oproep aan de overheid om de sportsector te ondersteunen in het helpen van mensen om de weg naar de sportplek terug te vinden.  We pleiten voor een overheidscampagne waar naast het stimuleren, óók aandacht is voor het volhouden van sport en bewegen voor zowel de sporter al de mensen die zich aan het oriënteren zijn. 

Sport is essentieel  

Voor de kerst werd de motie ‘sport is essentieel’ unaniem door de Tweede Kamer aangenomen. Wij zijn als NL Actief benieuwd naar hoe de Kamerleden aankijken tegen de brief van de Minister Conny Helder, waarin zij aangeeft dat hier geen wettelijke basis voor is ondanks haar pleidooi hoe belangrijk sporten en bewegen is. Want sport en bewegen is net zo essentieel als bijvoorbeeld fysiotherapeuten die dat wel werden geacht in de crisis. We zijn het met elkaar eens dat sport en bewegen essentieel is, hier pleiten wij als sportbranche en NL Actief al enige tijd voor en zullen dit blijven doen.   

Preventieve oplossingen 

De zorgkosten zullen in de toekomst niet meer te betalen zijn. Ondanks dat, wordt er vanuit de overheid nog steeds onvoldoende geïnvesteerd in preventie. Er staan hoge schotten tussen de financiering van zorg en de financiering van preventie op het gebied van sport en bewegen. Daarentegen zitten wij niet stil. Er draaien al programma’s in de NL Actief Preventiecentra om mensen met diabetes, niet aangeboren hersenletsel, obesitas en reuma aan het sporten en bewegen te krijgen. Programma’s die tot stand zijn gekomen met o.a. de Hersenstichting en ReumaNederland. Programma’s waarin fitnessinstructeurs opgeleid worden tot bewegingsdeskundigen op Mbo 4+. Centra’ spelen veelal een rol in de Gecombineerde Leefstijl Interventie, waar samenwerking met de zorg al een rol speelt. Dit alles niet dankzij maar ondanks het systeem van de Zorgverzekeringswet.   

Werken aan duurzame inzetbaarheid 

Ook benadrukken wij de mogelijkheden voor de werkgever om samen met de werknemer te werken aan de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Waarbij sport en bewegen overdag de norm is in plaats van datgene waar werknemers zich schuldig over voelen. Ook hier is een wereld te winnen in regelgeving. Vitaliteit voor de werknemer zou niet meer moeten concurreren met bedrijfsfeestjes, het kerstpakket of een I-pad in de Werkkostenregeling (WKR) maar juist fiscaal aantrekkelijk moeten zijn vanwege de investering in de toekomst, van zowel de werknemer als het bedrijf. Ook hebben we EZK weer gevraagd om een verruiming of gerichte vrijstelling van de Werkkostenregeling (WKR) te faciliteren. 

Meer dan alleen sporten 

In onze branche gaat het al lang niet meer alleen over sporten. We zijn een branche waarin bewegen en een gezonde leefstijl het uitgangspunt is. Een branche waar professionals als fitnessinstructeurs of leefstijlcoaches klaarstaan om mensen te helpen, maar vooral om dit vol te houden in een gezonde leefstijl. Naast de hierboven benoemde thema’s uit het betoog kwamen tijdens de rondvraag andere belangrijke onderwerpen aanbod. Deze kunt u via de onderstaande korte videofragmenten bekijken.  

Fragment 1: ‘Belang van netwerk en samenwerking’

Fragment 2: ‘Aandacht voor starters’ 

Fragment 3: ‘Doorverwijzen vanuit de zorg’  

Fragment 4: ‘Keurmerk en preventiecentra’ 

 Fragment 5: ‘Smalle beurs project’