Spring naar content
22 november

POS ziet goede kansen voor de sport in advies Nederlandse Sportraad

Het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) is positief over het advies van de Nederlandse Sportraad dat vandaag is gepubliceerd. In dit adviesrapport ziet de NLsportraad een vitale een veerkrachtige samenleving als één van de belangrijkste maatschappelijke opgaven voor de komende jaren. Volgens het POS biedt dit advies kansen voor de sport om nog meer waarde te gaan leveren aan het welzijn en de weerbaarheid van de bevolking door een verhoogde sportparticipatie. 

De NLsportraad adviseert de minister van Medische Zorg en Sport om samen met andere ministeries, de sportbranche, provincies en gemeenten een plan uit te voeren om de sport toekomstbestendig te maken. De aanbevelingen uit het adviesrapport van NLsportraad worden in onderstaande afbeelding overzichtelijk weergegeven:

Lees hier de samenvatting van ‘De opstelling op het speelveld’, het adviesrapport van de Nlsportraad.

De oproep van de NLsportraad om te komen tot een één sport- en beweegbranche waarin de relevante partijen zijn vertegenwoordigd ziet het POS ook als een kans om de daadkracht van de sport te vergroten. Ook is het POS positief over de rol die de NLsportraad ziet voor ondernemende sportaanbieders bij de nodige uitbreiding van het sportaanbod, waarbij een gelijk speelveld volgens de NLsportraad het uitgangspunt is.

Samen met de ruim 6.000, aangesloten ondernemende sportaanbieders gaat het POS zich actief inzetten voor de totstandkoming van een gezamenlijke visie voor de sport met als doel een verhoging van beweegmomenten voor vitale en veerkrachtige bevolking, het verbeteren van kwaliteitseisen van sportaanbieders en verder professionaliseren van de sportbranche. 

Voor meer informatie:
Platform Ondernemende Sportaanbieders, Tel 0619616624