Spring naar content
21 april

Persconferentie 21 april

Premier Rutte heeft vanavond namens het kabinet duidelijkheid gegeven over de ruimte die wij, als burgers, gaan krijgen in de zogenaamde 1,5 meter samenleving. Die ruimte ontstaat vooralsnog vooral voor kinderen en jongeren.

Het Outbreak Management Team (OMT) en het kabinet maken duidelijke keuzes die gebaseerd zijn op een paar principes: geen overbelasting van de zorg, het beschermen van kwetsbare mensen in de samenleving en zicht houden op de verspreiding van het virus. Gelukkig laten de cijfers zien dat de afgesproken maatregelen werken.

Het OMT heeft het kabinet geadviseerd om de sport- en beweegbedrijven, dus onze sector, vooralsnog niet open te laten gaan. Het kabinet heeft dat advies overgenomen. Alhoewel gezondheid voor alles gaat, betreuren we het besluit om fitness in zijn geheel niet ‘intelligent’ te openen. We hebben de voorbije weken, mede op basis van jullie input, een goed onderbouwd protocol verantwoord sporten voor de sector fitness opgesteld en ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met als uitgangspunt: zo snel mogelijk onder maatregelen weer open en passend bij de 1,5 meter samenleving. We zijn ervan overtuigd dat ook in de 1,5 meter samenleving onze branche op een veilige en professionele manier een bijdrage kan leveren aan een gezonde(re) leefstijl. Waarbij overigens ook dan een steunpakket ter compensatie van de inkomstenderving door de 1,5 meter maatregelen voor onze sector nog steeds nodig is.

Over drie weken, medio mei, zal het kabinet de maatregelen opnieuw heroverwegen. De periode tot medio mei zullen wij als NL Actief benutten om te blijven lobbyen voor een ‘intelligente’ open-up volgens ons protocol en te blijven pleiten voor een financieel steunpakket, ook als we weer onder voorwaarden open mogen. Het geeft ons ook de tijd om samen met jullie verder te blijven werken aan een gedegen voorbereiding om weer open te gaan en het product te bieden dat de samenleving van ons kent en verwacht: veilig, professioneel en met plezier werk maken van vitaliteit, fitheid, gezondheid en leefstijl. Door betrokken professionals met verstand van zaken en gevoel voor mensen. We rekenen erop dat we ook de komende weken uw support, feedback en inbreng mogen blijven ontvangen. De praktijk leert dat we als branche samen en goed georganiseerd het meeste voor elkaar krijgen. 

We willen jullie, met vele partners in de branche, graag verder ondersteunen rond de keuzes en maatregelen die u kunt nemen, zodat uw centrum open kan als het mag. Dat blijven we doen door met onze kennispartners te verschijnen in webinars, door binnenkort te starten met een NL Actief talkshow en door digitaal informatie beschikbaar te stellen. Verder gaan we jullie faciliteren met een pakket posters, banners, vloerstickers en straatstickers. Omdat we die landelijk centraal inkopen, kunnen we die tegen een scherpere prijs aanbieden dan dat jullie dat zelfstandig moeten organiseren. Dat geldt ook voor de inkoop van desinfecterende handgel en spray. Daar ontvangen jullie later deze week meer informatie over.

Inmiddels is duidelijk dat ons protocol op dit moment ‘beoordeeld’ wordt. Bij goedkeuring en/of aanpassing laten we dat direct aan jullie weten. We hebben in de afgelopen periode veel vragen en feedback ontvangen. Voor én met jullie werken we hard aan het mogelijk maken van de intelligente opening van onze fitnessbedrijven.

Team NL Actief