Spring naar content
18 november

NL Actief is op zoek naar twee leden voor haar Raad van Toezicht

NL Actief maakt een transitie door naar een Raad van Toezicht-model. Dit leidt tot wijzigingen in de governance van de organisatie. Zo verschuift de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het bestuur naar een directeur-bestuurder en start een Raad van Toezicht. NL Actief volgt de Code Goed Sportbestuur.

NL Actief is op zoek naar toezichthouders met een hart voor sport, bewegen en ondernemerschap. Wilt u vanuit ervaring en expertise de branche verder brengen en inspelen op de kansen voor de sector en voor een gezond en vitaal Nederland? Heeft u een duidelijke visie op uw rol als toezichthouder en uw meerwaarde voor deze organisatie? Dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met het wervingsbureau.

Bij de werving en selectie laat NL Actief zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong.


Voor verdere informatie verwijzen wij u naar Aardoom & De Jong BV>>.