Spring naar content
26 mei

Maatregelen en informatie over het Coronavirus

De uitbraak van het coronavirus en de ingrijpende maatregelen die de regering heeft genomen, hebben grote impact op ons land. De ingrijpende maatregel van de regering om de sluiting van sport- en fitnessbedrijven te verlengen tot 1 september, treft de ondernemers in onze branche hard. We vragen ook om coulance en onderlinge solidariteit. We zullen met elkaar moeten proberen om de prachtige sportinfrastructuur overeind te houden.

Als NL Actief informeren we onze leden en branchegenoten zo goed mogelijk en voorzien we ze van advies op basis van onze experts en kennispartners. Op mijn.nlactief.nl treft u antwoord op vragen en ondersteunende documenten. We blijven dit aanvullen en aanpassen. Neem gerust contact met ons op, zodat we weten aan welke informatie u behoefte heeft.

Crisisnummers

De overheid heeft een landelijk crisisnummer geopend voor alle vragen over het coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Inmiddels heeft EZK ook een speciaal nummer voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. 

De Corona-crisis roept ook juridische vragen op. Deze vraagstukken leggen we voor aan onze juridische partner, mr Bart Sprangers van Advocatenkantoor The Legal Department. Hij heeft een document opgesteld over sluiting van de sportscholen en de juridische gevolgen. U kunt dit document downloaden via Mijn NL Actief.

Noodmaatregelen kabinet

Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. U kunt alles over de verlenging en uitbreiding van het noodpakket HIER vinden.

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

MKB-ondernemers in onder meer de fitnessbranche krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen.

Aanvragen kan nog niet. De exacte datum wordt nog bekendgemaakt. Houd hiervoor KVK.nl en de website van RVO in de gaten. De TVL aanvragen kan per half juni, de tegemoetkoming is voor de maanden juni, juli en augustus. RVO voert de regeling uit.

Met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wil de overheid zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden tijdens de coronacrisis. De regeling is onder de naam NOW 2.0 verlengd tot eind augustus. Enkele voorwaarden zijn aangepast.

Weten of je aan de voorwaarden voldoet en aanspraak kunt maken? Lees dan het uitgebreide artikel over de NOW.

Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is in het leven geroepen om zelfstandigen (inclusief zzp’ers) inkomensondersteuning te bieden om te zorgen dat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De regeling is onder de naam Tozo 2 verlengd tot eind augustus. Enkele voorwaarden zijn aangepast.

Voor meer informatie over de Tozo: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tozo

Tenslotte heeft het kabinet ook de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) gelanceerd. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. Voor meer informatie over de TOGS: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren-togs

Corona kredietverlening- en garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld een bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB wordt via RVO opengesteld. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus.

Bij andere vragen over corona kunnen bedrijven kijken op Rijksoverheid.nl/noodpakket of op de website van de Kamer van KoophandelKvK.nl/corona.

Input fitnessbranche in specifieke sector sport

We blijven in contact met onze leden en andere branchegenoten om een goede inschatting te maken van de schade die ondernemers lopen door de verplichte sluiting van de fitnessbedrijven. We horen van ondernemers dat mensen hun abonnementen opzeggen of bevriezen en betaalde contributies storneren. Daarnaast kunnen er geen nieuwe leden geworven worden en lopen de kosten wel door.

In de afgelopen periode hebben we bij de Tweede Kamer en het Kabinet een bedrag geclaimd in de gezamenlijke claim van de sport om te komen tot een fonds, zodat de bedrijven kunnen overleven. De schade voor de fitnessbranche is wekelijks aangepast en verstuurd in een brief van gezamenlijke sportorganisaties aan het Kabinet en de Tweede Kamer, georganiseerd door NOC*NSF. Totaal is de geschatte schade voor sport 950 miljoen. Zie ook de oorspronkelijke documenten die aangeleverd zijn aan de leden van de Tweede Kamer (deze documenten zijn te downloaden via Mijn NL Actief):
– economische impact coronavirus voor de sportsector
– impact COVID-19 op de sport in Nederland

Andere belangrijke websites: 

Volgt u in ieder geval nauwkeurig de media en de website van de overheid en organisaties als RIVM. 

Advies: houd uw klanten regelmatig op de hoogte van de maatregelen die u neemt. Als voorbeeld kunt u kijken op de website van BodyLine Terneuzen. Met regelmaat stemmen wij met deze ondernemer af op welke manier u uw klanten op de hoogte kunt houden. 

NL Actief zal ook informatie, antwoorden op uw vragen en nuttige tools verzamelen en verspreiden via de nieuwsmail en op onze website zodra beschikbaar. 

In het kader van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen we uiteraard bij om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Daarom hebben wij op kantoor besloten om vanaf 16 maart grotendeels thuis te werken. Telefonisch zijn wij daarom wellicht iets minder goed bereikbaar dan u van ons gewend bent. Tevens zullen NL Actief bijeenkomsten vanaf deze datum worden opgeschort.