Spring naar content
21 april

Maatregelen en informatie over het Coronavirus

De uitbraak van het coronavirus en de ingrijpende maatregelen die de regering heeft genomen, hebben grote impact op ons land. De ingrijpende maatregel van de regering om de sluiting van sport- en fitnessbedrijven te verlengen tot 1 september, treft de ondernemers in onze branche hard. We vragen ook om coulance en onderlinge solidariteit. We zullen met elkaar moeten proberen om de prachtige sportinfrastructuur overeind te houden.

Als NL Actief informeren we onze leden en branchegenoten zo goed mogelijk en voorzien we ze van advies op basis van onze experts en kennispartners. Op mijn.nlactief.nl treft u antwoord op vragen en ondersteunende documenten. We blijven dit aanvullen en aanpassen. Neem gerust contact met ons op, zodat we weten aan welke informatie u behoefte heeft.

Crisisnummers

De overheid heeft een landelijk crisisnummer geopend voor alle vragen over het coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Inmiddels heeft EZK ook een speciaal nummer voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. 

De Corona-crisis roept ook juridische vragen op. Deze vraagstukken leggen we voor aan onze juridische partner, mr Bart Sprangers van Advocatenkantoor The Legal Department. Hij heeft een document opgesteld over sluiting van de sportscholen en de juridische gevolgen. U kunt dit document downloaden via Mijn NL Actief.

Noodmaatregelen kabinet

Het Kabinet heeft in de afgelopen weken een pakket aan noodmaatregelen gepresenteerd om de situatie voor ondernemers, zoals in de fitness iets dragelijker te maken. Het pakket van maatregelen om bedrijven steun te bieden is, volgens MKB-Nederland en VNO-NCW, met de beste intenties tot stand gekomen. ‘Met het kabinet is afgesproken dat we tot verbeteringen en verfijningen kunnen komen waar dat de effectiviteit ten goede komt. Het doel is om faillissementen tegen te gaan, zonder dat dat leidt tot ontslagen en de gang naar de WW. Daardoor kunnen we straks na de crisis weer zo snel mogelijk goed uit de startblokken.’

In het overzicht vindt u het totaaloverzicht van de maatregelen.

Een belangrijke noodmaatregel is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). De NOW is de opvolger van regeling Werktijdverkorting (wtv). Dat betekent dat u geen werktijdverkorting meer mag aanvragen maar als u reeds een toekenning heeft gekregen blijft deze vergunning van kracht. De NOW kent andere voorwaarden dan de regeling werktijdverkorting (wtv-regeling). Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoet komen en wil dit sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling. Werkgevers kunnen onder de NOW een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Bij de wtv-regeling werd de werkgever achteraf gecompenseerd.

Het aanvraagproces is door loskoppeling van de wtv en WW sterk vereenvoudigd, en er worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd. Daarnaast wordt in plaats van werkvermindering omzetverlies als criterium gebruikt. En om werkgevers snel duidelijkheid en zekerheid te bieden, hoeft onder de nieuwe regeling niet te worden aangetoond in welke mate de buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen tot het omzetverlies. Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now

Voor de zelfstandigen (ZZP-ers) in de branche heeft het Kabinet  de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) dat bestaat uit twee delen:

  1. Een tijdelijke inkomensondersteuning – voor maximaal 3 maanden – die het inkomen aanvult tot een sociaal minimum
  2. Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

Voor de verschillende eisen en meer informatie over de Tozo: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tozo

Tenslotte heeft het kabinet ook de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) gelanceerd. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. Voor meer informatie over de TOGS: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren-togs

U kunt het hele pakket aan maatregelen HIER vinden. Belangrijk om te lezen.

Input fitnessbranche in specifieke sector sport

We blijven in contact met onze leden en andere branchegenoten om een goede inschatting te maken van de schade die ondernemers lopen door de verplichte sluiting van de fitnessbedrijven. We horen van ondernemers dat mensen hun abonnementen opzeggen of bevriezen en betaalde contributies storneren. Daarnaast kunnen er geen nieuwe leden geworven worden en lopen de kosten wel door.

In de afgelopen weken hebben we bij de Tweede Kamer en het Kabinet een bedrag geclaimd in de gezamenlijke claim van de sport om te komen tot een fonds, zodat de bedrijven kunnen overleven. We gaan er vooralsnog vanuit dat met de sluiting tot 6 april de schade voor de branche oploopt tot 150 miljoen. Deze kosten verdubbelen bij een sluiting tot 28 april. De schade voor de fitnessbranche is wekelijks aangepast en verstuurd in een brief van gezamenlijke sportorganisaties aan het Kabinet en de Tweede Kamer, georganiseerd door NOC*NSF. Totaal is de geschatte schade voor sport 950 miljoen. Zie ook de oorspronkelijke documenten die aangeleverd zijn aan de leden van de Tweede Kamer (deze documenten zijn te downloaden via Mijn NL Actief):
– economische impact coronavirus voor de sportsector
– impact COVID-19 op de sport in Nederland

Andere belangrijke websites: 

Volgt u in ieder geval nauwkeurig de media en de website van de overheid en organisaties als RIVM. 

Advies: houd uw klanten regelmatig op de hoogte van de maatregelen die u neemt. Als voorbeeld kunt u kijken op de website van BodyLine Terneuzen. Met regelmaat stemmen wij met deze ondernemer af op welke manier u uw klanten op de hoogte kunt houden. 

NL Actief zal ook informatie, antwoorden op uw vragen en nuttige tools verzamelen en verspreiden via de nieuwsmail en op onze website zodra beschikbaar. 

In het kader van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen we uiteraard bij om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Daarom hebben wij op kantoor besloten om vanaf 16 maart grotendeels thuis te werken. Telefonisch zijn wij daarom wellicht iets minder goed bereikbaar dan u van ons gewend bent. Tevens zullen NL Actief bijeenkomsten vanaf deze datum worden opgeschort.