Spring naar content
22 september

Investeren in sport en bewegen zorgt voor een energiek, inclusief en gezond Nederland

22 september 2020 – Sport en bewegen verdienen een belangrijkere plek in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Sport en bewegen zijn immers cruciaal voor een energiek, inclusief en gezond Nederland. Om deze gedachte kracht bij te zetten, zijn vanmiddag in Den Haag door 24 organisaties uit de sport, zorg en welzijn twee manifesten ondertekend, waarin het belang van sport en bewegen voor de samenleving wordt onderstreept.

Het gaat om de manifesten ‘vitaliteit en gezonde leefstijl’ en ‘inclusie en participatie’, die gesigneerd zijn door NOC*NSF, POS (Platform Ondernemende Sport) en vele alliantiepartners vanuit de sectoren sport, zorg en welzijn. “We willen hiermee benadrukken dat investeren in sport en bewegen de samenleving veel oplevert”, aldus Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van NOC*NSF.

“Sport en bewegen heeft een positieve invloed op de kwaliteit van leven van de Nederlandse bevolking”, stelt Van Zanen-Nieberg. “Daarnaast zorgt dit voor een forse besparing op de maatschappelijke kosten, op korte én lange termijn. Het maakt onze samenleving fitter en productiever. En die bijdrage van sport aan de maatschappij kan nog veel groter zijn, als de sport meer financiële mogelijkheden krijgt en ook binnen de sectoren zorg en welzijn geïnvesteerd wordt om de verbinding te maken met sport en bewegen.”

De preventieve kracht van sport is groot, maar kan nog beter benut worden. Hoe meer mensen kunnen sporten en bewegen, hoe gezonder de samenleving wordt en hoe meer kosten er uiteindelijk worden bespaard. Het is daarom belangrijk te investeren in zowel inclusie, vitaliteit als in een gezonde leefstijl.

Het bijdragen aan het nationale welzijn is niet het enige speerpunt in de manifesten. Minstens zo belangrijk is het opbouwen van maatschappelijk kapitaal voor de kwetsbare groepen. Een sociaal vangnet en een plek middenin de maatschappij. Dat is de opbrengst die moeilijker te vertalen is naar geld: een maatschappij waarin iedereen mee kan doen en niemand buitenspel staat. Inclusie gaat, net als in de samenleving, ook in de sport niet vanzelf. Dat vraagt bovendien een sterke samenwerking tussen de verschillende departementen.

Van Zanen-Nieberg: “We willen met deze manifesten een beroep doen op de politieke partijen. Zij zijn nu druk bezig met het maken van hun programma’s richting de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Aan hen vragen wij samen met onze alliantiepartners om oog te hebben voor sport en bewegen. Om te komen tot een energiek en gezond Nederland is het inzetten van de kracht van sport en bewegen essentieel. Via een krachtige landelijke en lokale samenwerking wordt sport en bewegen bereikbaar voor iedereen en wordt bewegen uiteindelijk normaal, ook voor mensen met een gezondheidsachterstand. Met de kracht van sport en bewegen kunnen we Nederland verder helpen. Daar geloven wij allemaal zeer in.”

Voor POS heeft Karin van Bijsterveld (voorzitter branchevereniging NL Actief) het manifest ondertekend. Ondernemers in de sport hebben als doel om iedereen aan het sporten en bewegen te krijgen, ongeacht aandoening, beperking, huidskleur, overtuigingen of geslacht. Daarvoor tekenen we mee met beide manifesten: Die van Inclusiviteit en die van Vitaliteit en Gezonde Leefstijl. Dat doen we graag met de vele andere partijen die de manifesten getekend hebben om samen te werken aan een energieke, vitale samenleving waarin iedereen meedoet.”

In de ruim 100 NL Actief Preventiecentra in Nederland werken bewegingsdeskundigen die gespecialiseerd zijn in de leefstijlbegeleiding van mensen met (een verhoogd risico op) een chronische aandoening zoals diabetes, niet aangeboren hersenletsel, maar ook met overgewicht / obesitas. In deze NL Actief Preventiecentra kunnen zij veilig, verantwoord met plezier sporten.

Deelnemers beginnen vaak met sporten en bewegen met anderen die dezelfde aandoening hebben. Dat zorgt voor meer onderling begrip voor elkaars mogelijkheden, uitdagingen en beperkingen. En het zorgt er ook voor dat deze groep niet thuisblijft maar letterlijk en figuurlijk in beweging komt. Daarna kunnen deelnemers door bewegen in de groep of kiezen om te sporten op een ander moment met alle andere sporters in het centrum. De NL Actief Preventiecentra geven dan ook een impuls aan het versterken van sociale relaties en het tegengaan van eenzaamheid.

Bekijk ook onderstaande video:

Zie ook site NOC*NSF.