Spring naar content
06 april

Verzekeringen Covid-19 (coronavirus)

Veel ondernemers worden hard getroffen door het coronavirus. De omzet loopt terug terwijl de kosten doorlopen. Sommige sectoren krijgen zelfs te maken met een volledige sluiting van de onderneming. Horecagelegenheden maar ook sportscholen krijgen met deze harde maatregelen te maken.

Verzekeringen
Als ondernemer heb je ook een aantal zakelijke verzekeringen. De premie die je betaalt voor deze verzekeringen loopt gewoon door. Ook tijdens deze coronacrisis. Wanneer je inkomsten dalen of misschien zelfs volledig wegvallen zijn de kosten erg vervelend. Toch is het niet verstandig om je verzekeringen te beëindigen. Veel verzekeraars hebben begrip voor de situatie en bieden verschillende hulpmiddelen aan. Zo kan je een betalingsregeling aanvragen en/of de dekking tijdelijk opschorten.

Ook gaan verzekeraars flexibel om met andere werkzaamheden. Normaal gesproken vallen alleen de afgesproken risico’s onder de dekking van de verzekering, maar na overleg is er vaak een ruimere dekking mogelijk. Zo mogen restaurants nu bezorgen en kunnen sportscholen online lessen aanbieden. Let op! Een wijziging van je werkzaamheden dien je wel te melden. Overleg daarom altijd eerst even met je adviseur.

AOV
Wellicht heeft u als ondernemer ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Misschien komt u in aanmerking voor een uitkering. Of het coronavirus onder de dekking valt, is afhankelijk van de ernst van de klachten. Als de verzekeraar heeft vastgesteld dat u vanwege de klachten niet kunt werken, dan bent u arbeidsongeschikt. In dat geval heeft u recht op een uitkering. De meeste AOV’s kennen echter wel een eigen risicotermijn van tenminste 30 dagen. Een uitkering ontvangt u pas wanneer u langer dan het eigen risicotermijn arbeidsongeschikt bent.

De premie van de AOV wordt vaak als een hoge last gezien. Wanneer u dit geld op dit moment beter kunt gebruiken voor bijvoorbeeld levensonderhoud, kunt u overwegen om de dekking van de AOV te versoberen. Veel verzekeraars bieden dit nu aan. U kunt de eigen risicotermijn bijvoorbeeld verlengen. Dit resulteert in een lagere premie. Na de crisis kunt u de dekking weer in de “oude staat” herstellen. De meeste verzekeraars hanteren op dat moment geen medisch waarborgen. Het is onverstandig om de AOV helemaal te beëindigen.

Wij wensen u veel sterkte en gezondheid in deze lastige tijd!

Blog is geschreven door CMC Collectief

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.