Spring naar content
21 april

Corona update

21 april 2022

Sport is essentieel
Graag lichten wij de huidige stand van zaken rond de motie sport is essentieel aan u toe.

In onze nieuwsbrief van januari hebben we u geïnformeerd over het antwoord van Minister Helder aan de Tweede Kamer, waarin ze aangeeft dat het niet mogelijk is om de sportsector wettelijk essentieel te verklaren. Het kabinet erkent in deze brief wél dat sport en bewegen een cruciale functie heeft voor de gezondheid van de mensen. Daarom heeft het kabinet uitgesproken dat sport een hoge prioriteit heeft, ook al valt het niet onder de definitie van essentiële detailhandel en/of dienstverlening’. U vindt deze brief hier>>

Langetermijnstrategie
Om te voorkomen dat bedrijven gesloten worden bij een eventuele opleving van het virus, zijn wij continu op zoek naar meer zekerheden om dit te voorkomen. In onze gesprekken met VWS over de langetermijnstrategie COVID-19, benadrukken wij dat in elke fase van die strategie, het mogelijk moet blijven om te sporten. Op 1 april jl. stuurden minister Kuipers (VWS) en Van Gennip (SZW) de Tweede Kamer een brief over de aanpak van COVID- 19 op te lange termijn. In een kamerbrief van 1 april jl. beschrijft het kabinet een viertal scenario’s. Van het verkoudheidsscenario tot aan een worstcasescenario. De kans dat we in een worstcasescenario belanden is volgens wetenschappers klein maar niet geheel uitgesloten. In dit scenario zijn zwaardere contact-beperkende maatregelen door de overheid niet ondenkbaar. Sport en bewegen wordt zwaar meegenomen, in deze brief onderschrijft het kabinet het belang van sport.
U vindt de Kamerbrief hier>>
We hebben weliswaar geen wettelijk essentieel verklaring, maar we zullen toezeggingen in formele Kamerbrieven gebruiken als het nodig is.
Bovendien staan we niet alleen: de NLsportraad roept vandaag 21 april de overheid op om sporten en bewegen te zien als een eerste levensbehoefte, lees verder>>

Begin februari gaf Patrick Rijnbeek namens NL Actief een pleidooi bij het rondetafelgesprek Bewegingsarmoede, in de Tweede Kamer over de belangrijke rol van sport en bewegen. Dit deed hij in het bijzijn van de vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Hij riep in dit pleidooi Tweede Kamerleden op om zich in te zetten voor het essentieel verklaren van de sportsector.

Uiteraard blijven wij in ons inzetten en blijven wij in gesprek met de overheid om een zo’n gunstig mogelijk toekomstscenario te realiseren bij een eventuele opleving van het virus.