Spring naar content
17 september

Arbeidsmarktmonitor sport en bewegen 2020

Beste leden / ondernemers / fitnessprofessionals,

Eens in de twee jaar rapporteert de Arbeidsmarktmonitor sport en bewegen (AMMS) over de kansen op de arbeidsmarkt voor hbo- en mbo-sportstudenten. Voor NL Actief biedt dit onderzoek waardevolle inzichten in ontwikkelingen in de arbeidsmarkt voor sport en bewegen. Wij voeren dit onderzoek daarom samen met de MBO Raad, SBB, Werkgevers in de Sport, NOC*NSF, KLVO, NPZ-NRZ en het hoger sport onderwijs (HSO) uit.

Om de arbeidsmarkt voor sport en bewegen te kunnen blijven monitoren en te vergelijken met voorgaande jaren willen wij onze achterban vragen om deze vragenlijst in te vullen. U vindt de vragenlijst op www.arbeidsmarktmonitorsportenbewegen.nl. Kies hier voor ‘werkgevers’ indien u als ondernemer anderen in dienst heeft (gehad). Dat kunnen ook vrijwilligers zijn. Kies voor ‘alumni’ als u geen medewerkers of vrijwilligers in dienst heeft (gehad) maar wel zelf een sport- en beweegopleiding heeft gevolgd.

U kunt ook met de volgende QR-code rechtstreeks naar de werkgeversvragenlijst gaan op uw mobiele telefoon:

U kunt de vragenlijst invullen tot uiterlijk 11 oktober 2020.

De vragenlijst gaat over (huidige of voorgaande) betaalde medewerkers of vrijwilligers binnen een functie die inhoudelijk te maken heeft met sport en bewegen in uw organisatie.
Onderwerpen die in het onderzoek aan bod komen zijn de volgende: 

  • formatieomvang;
  • vrijwilligers en betaalde functies;
  • kenmerken van de sport- en beweegfuncties;
  • het verwachte verloop van het aantal sport- en beweegfuncties;
  • ontwikkelingen en toekomstverwachtingen. 

De ontwikkelingen rondom het coronavirus dit jaar, hebben ingrijpende gevolgen voor de sportsector. Een belangrijke doelstelling van deze editie van de sportmonitor is ook om grip te krijgen op de effecten die het coronavirus tot nu toe heeft gehad en het in beeld brengen van de toekomstverwachtingen die de werkgevers hebben over de ontwikkelingen. Er wordt daarom veel waarde gehecht aan uw deelname. 

Alvast heel erg bedankt voor uw tijd.

Met vriendelijke groet,

Team NL Actief